HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Právne okienko: Predaj použitého softvéru a jeho obmedzenia

0
Z predaja použitého softvéru sa v posledných rokoch vyvinul pomerne lukratívny obchod. Rastúci predaj softvéru z „druhej ruky" je však tŕňom v oku veľkých softvérových firiem, ako napríklad Microsoft alebo Oracle, ktoré v jeho dôsledku prichádzajú o nemalé zisky. Predaj použitého softvéru sa z právnej stránky zakladá na princípe tzv. vyčerpania práv jeho developera k softvéru. Tento princíp v zásade znamená, že vývojár softvéru nemá právo po jeho prvom predaji akokoľvek obmedzovať nadobúdateľa softvéru v jeho ďalšom prevode na tretiu osobu. Predaj použitého softvéru vo veľkom odštartovalo rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z roku 2012, podľa ktorého sa princíp vyčerpania práv vzťahuje nielen na softvér distribuovaný na pevnom nosiči dát, ale aj na softvér distribuovaný prostredníctvom internetu. V súvislosti s predajom použitého softvéru je podstatné, že predmetom jeho predaja musí byť licencia na použitý softvér, a nie iba jedno z viacerých práv prístupu k softvéru. Z toho vyplýva, že tzv ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať