SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Predlžujeme termín na predkladanie žiadostí o podporu projektov.

Tlačové správy
0

 Na bezpečnosti a pohode používateľov internetu nám záleží. Nielen na tých virtuálnych, ale aj na tých reálnych. V súčasnosti sú však ohrozené spôsobom, ktorý je pre nás všetkých veľkou výzvou.

Túto situáciu vnímame zodpovedne a preto predlžujeme termín aktuálnej výzvy pre veľké projekty až do 31. mája 2020.

Mnoho aktivít, ktoré sme vykonávali výhradne v reálnom svete, sa v rámci núdzového stavu našej krajiny presunulo do toho virtuálneho, pretože je to jediná možnosť.

Výučba s využitím IKT je dnes nevyhnutnosť, internetové obchody sú „na roztrhanie“ a odvšadiaľ evidujeme výzvy na využívanie služieb prostredníctvom internetu namiesto osobného styku. Najmä rodičia s menšími deťmi sú vystavení vysokému tlaku.

Preto v predĺženom termíne výzvy Fondu SK-NIC vidíme priestor pre uvoľnenie tohto tlaku a zároveň aj pre prípadný vznik nepredpokladaných projektov, súvisiacich so situáciou ohľadom coronavírusu. Bola by škoda nezískať peniaze len preto, že ste museli doma nahrádzať výukový proces,““ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC.

Mechanizmus podpory sa týmto nemení. Z fondu je pre aktuálnu výzvu vyčlenených 150 000 EUR, pričom úspešným projektom pridelíme podporu v rozmedzí od 10 000 EUR do 30 000 EUR! Témy k aktuálnej výzve, znenie výzvy a ďalšie inštrukcie nájdete na našom webe. Pre viac informácií si môžete prehrať aj sprievodné video.

Ak disponujete dobrým nápadom, neváhajte sa prihlásiť – žiadosti môžete zasielať elektronicky prostredníctvom online formulára na darca.sk.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Fondu SK-NIC alebo aj Nadácie Pontis, ktorá je opäť poverená procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov.

Už teraz sa tešíme na vaše nápady a na ich prínos pre rozvoj nášho ešte dôležitejšieho virtuálneho Slovenska!

SK-NIC, a.s.

Všetky autorove články
SK-NIC vyzva Digital projekt ziadost

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať