ESET_122023 ESET_122023 ESET_122023

SAPIE zasiela 11 odporúčaní novej vláde SR

Tlačové správy
0

Digitálna ekonomika ukazuje svoju dôležitosť aj v prípade krízových situácií ako je súčasná epidémia nového koronavírusu. Projekty ako virtuálny hackaton Hackvírus alebo platforma učím sa doma sú toho dôkazom. Preto Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) aj v tomto náročnom období zostavila odporúčania pre novú vládu Slovenskej republiky. Jedenásť bodov otvoreného listu sa venuje oblastiam od reformy vzdelávania, cez umelú inteligenciu až po digitálne služby verejnej správy.

Za najdôležitejšiu považuje SAPIE reformu vzdelávania. Prvým zo štyroch pilierov je otvorený dialóg medzi nielen zamestnávateľmi a vládou, ale aj odborníkmi v oblasti informačných technológií a trhu práce. Vďaka tomu bude možné určiť digitálne zručnosti, ktoré sú potrebné pre najväčšie odvetvia na Slovensku a následne sa stanú súčasťou nových vzdelávacích a školiacich programov.

Za druhý pilier považuje aliancia rozvoj kritického myslenia už vo formálnom vzdelávaní. Tretie a štvrté odporúčanie v téme školstva sa týka zavedenia výučby podnikateľských zručností do školských osnov a príležitostí na celoživotné vzdelávanie.

To by podporilo rast začínajúcich malých a stredných podnikov a inovatívneho podnikania celkovo,” píše sa v otvorenom liste.

Slovensko viac prítomné v diskusiách o umelej inteligencii

Umelá inteligencia je technológia, ktorá prináša príležitosti vo verejnom aj súkromnom priestore. Podľa SAPIE by sa Slovenská republika nemala o tieto príležitosti pripravovať: „pri formovaní vlastného prístupu by vláda mala pamätať na inovačný potenciál krajiny, vyhnúť sa rigidnému rámcu a zaujať pragmatický pohľad na súvisiace riziká a prínosy týchto zmien,“ tvrdí.

SAPIE tiež vyzýva predstaviteľov vlády, aby spolupracovali s miestnym ekosystémom umelej inteligencie a aktívne sa zúčastňovali na prebiehajúcich diskusiách na úrovni Európskej únie.

Posilnenie konkurencieschopnosti cez digitálnu ekonomiku

Podľa Rebríčka svetovej digitálnej konkurencieschopnosti 2019 IMD World zaostáva Slovensko nielen za susednou Českou republikou, Poľskom, ale aj za ostatnými členskými štátmi v regióne vrátane pobaltských krajín, Bulharska a Rumunska. Preto je nevyhnutné, aby nová vláda preskúmala regulačné zaťaženie podnikov a odstránila zastaralé legislatívy a obmedzenia, ktoré bránia rozvoju digitálnej ekonomiky.

Slovensko tiež zaostáva za priemerom krajín strednej a východnej Európy v počte startupov na obyvateľa. Pritom zdravý a rastúci startupový ekosystém zohráva dôležitú úlohu pri tom, ako úspešne sa krajina adaptuje na nové príležitosti vyplývajúce z digitalizácie. Nová vláda by sa teda mala zamerať na zjednodušenie rastu tohto sektora cez reformu školstva, otvorenie aktívneho dialógu s existujúcimi startupmi či startupovými iniciatívami a na lepší prístup k financiám.

sapie

Všetky autorove články
skolstvo SAPIE projekt rada vlada

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať