SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Predstavujeme slovenské startupy: CEELABS

0
CEELABS je nielen dynamicky sa rozvíjajúci startup, ale v prvom rade príklad úspešného prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou. Tím pozostávajúci zo špecialistov a výskumníkov pôsobiacich v Laboratóriu počítačových sietí (CNL) na Technickej univerzite v Košiciach využil správnu chvíľu a zareagoval na prázdne miesto na trhu v oblasti novovznikajúceho trendu internetu vecí. Inováciou, ktorú priniesli, bolo nasadenie nového typu inteligentného meracieho zariadenia pre najväčšieho distribútora elektrickej energie na východnom Slovensku. Takéto riešenie rozširuje vlastnosti tradičných inteligentných elektromerov o nové prvky s možnosťou vykonania analýzy a predikcie vývoja spotreby energií na konkrétnom odbernom mieste. CEELABS sa špecificky zameriava na oblasť tzv. smart meteringu, ktorá zahŕňa okrem iného najmä odčítanie nameraných dát o využívaní elektrickej energie v reálnom čase cez bezpečnú komunikačnú infraštruktúru do cloudového prostredia. V praxi ide o zber dát z elektrom ... Zobrazit Galériu
CEELABS