ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement

Predstavujeme slovenské startupy: TuLiMark

0

TuLiMark (z anglického názvu Touristic Light Marks) je startup, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených turistických trasách. Inovatívny prístup v navigovaní turistov si dáva za cieľ výrazne znížiť riziko a následky v prípadoch, keď sa turisti za zhoršených poveternostných podmienok v teréne stratia. Projekt stojí na technickom riešení využívajúcom najnovšie poznatky v oblasti pasívnej navigácie. Snahou výskumného tímu je preto vyvinúť svetelnú turistickú značku, ktorá zabezpečí pri zníženej viditeľnosti čo najrýchlejší presun turistu na najbližšiu stanicu. V praxi to znamená, že turistická značka vybavená vlastnou elektronikou sa v prípade zníženej viditeľnosti rozsvieti na čas potrebný na dosiahnutie cieľa, pričom dĺžka a intenzita svietenia bude naprogramovaná pre každú turistickú trasu osobitne. Energiu do svetelného značenia bude dodávať integrovaný akumulátor, napájaný počas dňa z obnoviteľných zdrojov. V našich podmienkach možno vo voľnej prírode uvažovať nad dvoma využiteľnými zdrojmi – slnečnou a veternou energiou. Tím TuLiMark vzhľadom na ochranu fauny a flóry zvolil možnosť využitia slnečnej energie z fotovoltických článkov, ktoré je perspektívnejšie okrem iného aj preto, že články sa dajú vyrobiť v rôznych farebných odtieňoch, dokonca aj priehľadné, aby nenarúšali prirodzenú scenériu.

Jeden z hlavných podnetov na vznik projektu boli analýzy z výjazdov horskej služby, z ktorých vyplynulo, že za sledované obdobie (6 mesiacov) bolo v dôsledku zníženej viditeľnosti v horskom teréne ohrozených viac ako 30 životov, pričom do záchranných akcií boli zapojené desiatky záchranárov a množstvo záchranárskej techniky. Aj v prípadoch so šťastným koncom predstavujú takéto situácie riziko a zároveň finančné zaťaženie v podobe nákladov na záchranné operácie. (Na lepšiu predstavu, zásah horskej služby stojí v priemere 350 eur. V prípade, že sa do záchrany musí zapojiť vrtuľník, cena sa môže vyšplhať až na 34 000 eur.)

Jednoduchým a účinným riešením uvedeného problému by preto mohlo byť práve zavedenie svetelných navádzacích zariadení, akýchsi majákov či orientačných bodov. Tím TuLiMark prišiel s myšlienkou využiť už existujúcu sieť turistických značiek, zaznamenanú v turistických sprievodcoch a mapách. Zavedenie produktu do praxe predpokladá jednoduché nahradenie súčasného pracovného úkonu dobrovoľníkov (premaľovanie značiek) približne päťminútovou inštaláciou technickej značky. Na navrhované riešenie má výskumný tím v súčasnosti už podaný patent aj úžitkový vzor.

Zariadenie bude skonštruované ako kompaktné svietidlo pozostávajúce z obnoviteľného zdroja elektriny, akumulátora a riadiacej jednotky, umiestnené v kompozitnom nerozoberateľnom tele, odolnom proti poveternostným vplyvom a prípadnému vandalizmu. Pomocou LED diód bude na zariadení neustále svietiť farebný pás, biele pásy budú zároveň podporovať viditeľnosť reflexným povrchom. V súčasnosti je predmetom výskumu variantné riešenie fotovoltického zdroja. V prípade využitia priehľadného fotovoltického článku bude ten predstavovať celoplošný kryt svetelnej turistickej značky.

TuLiMark je pomerne nový projekt, ktorý vznikol v roku 2015 počas výskumu možností využitia obnoviteľných zdrojov energie na osvetlenie Slavošovského tunela v tíme odborníkov z Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach a firmy LED-SOLAR, s. r. o. V októbri 2016 sa tím s podrobne rozpracovaným nápadom zúčastnil v súťaži inovatívnych nápadov Startup centra TUKE a po 6 mesiacoch ich odborná porota na základe výsledkov rýchleho vývoja odporučila na postup do Inkubátora TUKE. V súčasnosti tím finišuje s výrobou prvotného prototypu, na ktorom budú zisťované prvé prekážky a úskalia projekcie, simulácií a výroby prvých prevádzkyschopných modelov. Rýchlosť vývoja a výskumu je podmienená vstupnými investíciami, preto je tím TuLiMark otvorený každému vážnemu záujemcovi o túto inovatívnu technológiu.

VIZITKA

Rok vzniku nápadu a vytvorenia tímu: 2015

Abstrakt inovácie: TuLiMark (z anglického názvu Touristic Light Marks) je startup, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených turistických trasách za zníženej viditeľnosti technickou inováciou – svietiacou turistickou značkou s vlastným zdrojom energie, nahrádzajúcou súčasný typ turistického značenia.

Počet členov tímu na začiatku/teraz: 4/7

Spôsob financovania: z vlastných zdrojov

Najväčšie výzvy a prekážky v čase vývoja: Zabezpečenie špecifických svetlených podmienok pri minimalizácii spotreby. Nedôvera správcov turistických trás. Implementácia obnoviteľného zdroja do kompozície produktu.

Ako ich prekonali, kto im pomohol: Produkt je vo vývoji, svetelné podmienky riešime impulzným svetlom a špeciálnym difúzorom. V oblasti zdroja energie nám nahrávajú výsledky výskumu v oblasti priehľadných fotovoltických aplikácií.

Celkový objem investícií do vývoja: --

Rok založenia komerčnej firmy: --

Priama konkurencia vo svete: Nie je známa.

 

 

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať