Samsung_04 Samsung_04 Samsung_04 Advertisement

Predstavujeme slovenské startupy: Unikátny spôsob tankovania tekutiny do ostrekovačov

0

V Dolnej Seči vymysleli a patentovali unikátny systém na výdaj tekutiny do ostrekovačov formou samotiaže, ktorý je ekologický, ekonomický, autonómny a možno ho umiestniť prakticky kdekoľvek.

Aktuálne jazdí po svete takmer 1 miliarda osobných automobilov. Viete, ktorá tekutina sa hneď po palive dopĺňa do áut najčastejšie? Či veríte alebo nie, je to tekutina do ostrekovačov. Na jej skladovanie a predaj sa používajú plastové obaly, ktorých recyklácia je finančne náročná. Pri nalievaní tekutiny do nádržky takmer vždy rozlejete určitú časť po motore, a to nehovoríme o tom, aký veľký druhotný problém vzniká s prázdnymi plastovými bandaskami.

Tento ekologický problém sa rozhodli eliminovať aj ľudia zo Slovenska. Richard Vámoš z Dolnej Seče vymyslel a následne patentoval výdajný automat na tekutinu do ostrekovačov, ktorý funguje na princípe vydávania tekutiny formou samotiaže.

automatvysiaci-out04.png

Oproti aktuálne dostupným riešeniam si tento automat na svoje umiestnenie nevyžaduje žiadne stavebné práce na čerpacej stanici. Motoristi si tak dokážu načerpať presné množstvo priamo do nádržky bez zbytočného rozlievania tejto tekutiny, a to pri nižšej cene za tekutinu ako do teraz.

Možno ho aplikovať na ktorúkoľvek existujúcu čerpaciu stanicu aj za plnej prevádzky.

V prípade potreby môže byť dokonca plnohodnotne autonómny a energiu dokáže čerpať z integrovaných batérií, ktoré sú dobíjané solárnymi článkami.

02-automat_.pngautomat-stanica-071.png

Navrhnuté a patentovo chránené sú dva typy: samostatne stojaci a závesný výdajný automat.

Z technologického hľadiska dokáže navrhnutý výdajný automat reálne využiť všetky doteraz existujúce technické a softvérové riešenia, ktoré sa aktuálne v praxi využívajú pri tankovacích automatoch na výdaj paliva na celom svete.

Hlavné ponúkané výhody:

● Úspora plastových obalov
● Umiestnenie bez nutnosti stavebných prác a úprav ČS
● Nižšia cena tekutiny do ostrekovačov
● Bezúdržbová prevádzka
● Energetická nezávislosť
● Nezávislé a ľubovoľné umiestnenie stojana v rámci každej čerpacej stanice
● Celosvetové využitie

Projekt predstavuje inováciu aktuálne dostupného technického riešenia, unikátny patentovaný produkt, celosvetové uplatnenie, ochranu životného prostredia so zameraním na každodenné využitie pre všetkých majiteľov motorových vozidiel.

Potenciál a priestor na ďalší rozvoj tohto výdajného automatu je vo využití na výdaj aditíva AdBLUE, ktoré sa vyžaduje pre vozidlá s naftovým motorom a normou EURO6 a bude sa zavádzať v rokoch 2015 - 2020.

V tejto chvíli sa môžete stretávať so stojanmi AdBLUE na ČS, ktoré sú určené pre nákladné vozidlá, a nemožno ich použiť pre osobné vozidlá. V praxi to znamená, že v blízkej budúcnosti vznikne potreba doplnenia tankovacích automatov na aditívum AdBLUE. Tento výdajný automat ponúka priamu alternatívu na dotankovanie AdBLUE a jeho umiestnenie na ktorúkoľvek ČS na svete si opäť nebude vyžadovať žiadnu prestavbu či odstávku ČS.

Projekt bol finalistom súťaže Podnikateľský nápad roka 2014.

Vizitka VAM system

Rok vzniku nápadu a vytvorenia tímu: 2013
Abstrakt inovácie: Výdajný automat využíva patentované technologické riešenie na výdaj tekutiny formou samotiaže. Jeho hlavné výhody sú v poskytnutí lacnejšej tekutiny do ostrekovačov, jednoduchej manipulácii a v zameraní na ochranu životného prostredia vo forme šetrenia výroby, predaja a skládkovania plastových obalov.
Počet členov tímu na začiatku a teraz:
Dvaja hlavní členovia, zakladatelia myšlienky a realizátori.
Spôsob financovania:
Do tejto chvíle vlastné zdroje. Aktuálne rozpracované projekty s investormi.
Najväčšie výzvy a prekážky v čase vývoja:
Bola to hlavne vízia technického riešenia výdaja formou samotiaže, pretože táto technológia nebola do tejto chvíle použitá v žiadnom podobnom zariadení.
Ako ich prekonali, kto im pomohol
Každá spätná väzba, ktorú sme získali, nás posunula vpred.
Celkový objem investícií do vývoja:
približne 50 000 EUR
Priama konkurencia vo svete:
Výdajné automaty na tekutinu do ostrekovačov, ktoré sú pevne spojené so zemou a majú externý zásobník na vodu.
Zahraničné aktivity:
PETROL SUMMIT 2014 Praha
Ročný obrat za 2013 a medziročný nárast
Komerčné využitie sa aktuálne pripravuje. Reálne uvedenie do praxe sa plánuje na prvý polrok 2015.

Pridať komentár