SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

Predstavujeme slovenské startupy: Vizualizacky

0

VIZUALIZACKY je startup, ktorý ponúka služby v oblasti 3D grafiky a virtuálnej reality v stavebníctve, architektúre a dizajne. Nápad vznikol v časoch, keď bol jeho zakladateľ Pavol Kaleja ešte študentom inžinierskeho štúdia na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Spolu so spolužiakmi, grafikom Martinom Kaľavským a projektantom Tomášom Velebírom, rozbehli projekt zameraný na fotorealistické vizualizácie stavieb, čo boli základy budúceho vizualizačného štúdia. Ako študenti Stavebnej fakulty mali potrebné zručnosti nielen na prípravu vizualizácií, ale v prípade potreby boli schopní dokončiť aj detaily projektov stavieb, vďaka čomu mali veľkú konkurenčnú výhodu. Medzi prvých potenciálnych klientov, ktorých sa rozhodli osloviť, patrili preto projektanti, ktorí na prípravu kvalitných vizualizácií popri svojej práci nemali dostatok času a ani potrebné technické vybavenie. V čase rozbiehania projektu, v roku 2013, bolo navyše veľmi vhodné obdobie na aplikáciu nástrojov virtuálnej reality, keďže ich popularita rástla, stávali sa ľahšie dostupnými a cenovo prístupnými bežným zákazníkom. Vďaka tomu mohol tím projektu flexibilne zareagovať na dopyt v oblasti dynamických vizualizácií. Nasledujúci rok bol prelomový z hľadiska spoločenského ocenenia a zviditeľnenia projektu, ktorý zvíťazil v súťažiach National Innovation Competition 2014, Študentská podnikateľská cena, ako aj v súťaži Tatra banky Business Idea 2014. Víťazstvo v poslednej zo súťaží bolo ocenené aj finančnou odmenou, vďaka ktorej si tím mohol zabezpečiť potrebné technické vybavenie – výkonné počítače a potrebný softvér interiérových smart systémov na prípravu marketingu služby založenej na technológiách virtuálnej reality.

Rok 2015 bol rovnako úspešný. Zakladateľ Pavol Kaleja bol zaradený do prestížneho rebríčka Forbes 30 pod 30. Projekt postúpil v konkurencii súťažiacich zo 40 krajín sveta do finále Global Student Entrepreneur Award. Ako prvý zo startupov pôsobiacich v Startup centre TUKE podpísali zmluvu o vstupe do inkubátora, ktorý bude pôsobiť v novom univerzitnom vedeckom parku UVP Technicom v Košiciach. Pozitívna spätná väzba a ocenenia spolu s finančnou podporou výrazne urýchlili rozvoj projektu, z ktorého sa v krátkom čase stala spoločnosť ponúkajúca komplexný balík služieb od projektovania stavieb cez 3D skenovanie a vizualizácie exteriérov a interiérov až po interaktívne virtuálne prehliadky. Okrem úspešného rastu na trhu dnes spoločnosť aktívne spolupracuje s akademickým prostredím. Spolupráca sa uskutočňuje predovšetkým vďaka zakladateľovi P. Kalejovi, ktorý popri práci v súkromnom sektore pokračuje v štúdiu – už ako doktorand Stavebnej fakulty TUKE, kde sa rámci svojho výskumu zameriava na vizualizácie a virtuálnu realitu v stavebníctve.


Zľava: Ing. Martin Kaľavský, hlavný grafik, Ing. Pavol Kaleja, konateľ, Miroslav Kaľavský, grafik, projektant

V spolupráci s univerzitou pracuje na vývoji aplikácií pre desktopy, mobily a tablety a neustále hľadá možnosti, ako nástroje virtuálnej reality aplikovať v stavebníctve. V tomto roku startup VIZUALIZACKY zrealizoval už takmer 400 zákaziek a aktuálne podpísal zmluvu s telekomunikačnou spoločnosťou v oblasti vývoja interiérových smart systémov na vývoj aplikácií do mobilov. Tím sa rozrástol na súčasný počet sedem ľudí – okrem zakladajúcich členov pribudli dvaja interní a dvaja externí grafici a v súčasnosti sú už pripravení na expanziu na zahraničné trhy. Okrem Českej republiky získali prvú zákazku v Chorvátsku. Vďaka účasti vo finále Global Student Entrepreneur Award, ktoré sa konalo vo Washingtone, má spoločnosť dobré meno aj kontakty na množstvo úspešných mladých podnikateľov po celom svete. P. Kaleja preto verí, že úspech z mnohých medzinárodných súťaží sa im podarí zopakovať – už v podobe úspešne rastúcej firmy s medzinárodným potenciálom.

VIZITKA

Rok vzniku nápadu a vytvorenia tímu: 2013
Abstrakt inovácie: virtuálna realita v architektúre a dizajne
Počet členov tímu na začiatku a teraz: 7
Spôsob financovania: granty, vlastné
Najväčšie výzvy a prekážky v čase vývoja: dostupnosť najnovších technológií
Ako ich prekonali, kto im pomohol: úzka spolupráca s TUKE
Celkový objem investícií do vývoja: 10 000 EUR
Rok založenia komerčnej firmy: 2013
Priama konkurencia vo svete: Arch Virtual, CL3VER STUDIO

Zobrazit Galériu
startup Vizualizacky

Pridať komentár