SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Prelom vo využívaní slnečnej energie môžu priniesť perovskitové solárne články

0
Žiadny solárny materiál zatiaľ nedokázal nahradiť kremík. Kremíkové články majú na trhu podiel 95 %, pričom najefektívnejšie z nich dosahujú účinnosť menej ako 23 %. Zmenu by mohli priniesť perovskity, ktoré sú podstatne lacnejšie a dajú sa z nich vyrobiť ohybné moduly. Tie by sa dali nasadiť na okná, nepravidelne tvarované povrchy alebo dokonca pohybujúce sa vozidlá a umožnili by úplne iný rozsah využitia solárnej energie. Minulý rok v decembri výskumníci v laboratóriu v Oxforde zasvietili slnečnou lampou napodobňujúcou denné svetlo na malý solárny článok (asi jeden štvorcový centimeter). Zariadenie vlastne pozostávalo z dvoch článkov, uložených jeden na druhom. Spodná časť bola vyrobená z kremíka používaného v štandardných solárnych paneloch. Navrchu bol však perovskit, materiál s kryštálovou štruktúrou, ktorý je obzvlášť vhodný na premenu svetla na elektrinu, pretože lepšie absorbuje vysokoenergetické modré fotóny. Dvojica sond pripojených k takzvanému tandemovému solárnemu článku ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
Solar Energy elektrina bateria nabijanie veda vyskum

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať