CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Prezident Kiska podpísal novelu zákona o eGovernmente, ktorá napĺňa princíp "jedenkrát a dosť"

Informatizácia
0
Medzi hlavné oblasti, ktoré upravuje novela zákona, patrí zjednotené doručovanie v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná, zavedenie povinnosti používania centrálnej elektronickej podateľne, zjednodušenie „podpisovania“ elektronických podaní. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o eGovernmente. Cieľom novely zákona je v reakcii na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky od 1. novembra 2016, ako aj v nadväznosti na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. Medzi hlavné oblasti, ktoré upravuje novela zákona, patrí zjednotené doručovanie v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná, zavedenie povinnosti používania centrálnej elektronickej podateľne, zjednodušenie „podpisovania“ elektronických podaní. Novela upravuje aj zjednotenie spôsobu ...

SITA

Všetky autorove články
Kiska eGovernment

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať