SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Prezident Kiska podpísal novelu zákona o eGovernmente, ktorá napĺňa princíp "jedenkrát a dosť"

Informatizácia
0
Medzi hlavné oblasti, ktoré upravuje novela zákona, patrí zjednotené doručovanie v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná, zavedenie povinnosti používania centrálnej elektronickej podateľne, zjednodušenie „podpisovania“ elektronických podaní. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o eGovernmente. Cieľom novely zákona je v reakcii na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky od 1. novembra 2016, ako aj v nadväznosti na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. Medzi hlavné oblasti, ktoré upravuje novela zákona, patrí zjednotené doručovanie v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná, zavedenie povinnosti používania centrálnej elektronickej podateľne, zjednodušenie „podpisovania“ elektronických podaní. Novela upravuje aj zjednotenie spôsobu ...

SITA

Všetky autorove články
Kiska eGovernment