SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Pribudne na semaforoch štvrté biele svetlo?

Technológie
0
Na optimalizovanie premávky mnohé autonómne vozidlá komunikujú tak medzi sebou, ako aj s mestskými systémami riadenia dopravy. Vedci teraz navrhujú, že doplnkové biele svetlo na riadených križovatkách by mohlo pomôcť zapojiť do tohto procesu aj ľudských vodičov.  Pokiaľ autonómne vozidlá (AV) zostanú raritou, starý systém semaforov (zelená/žltá/červená) pravdepodobne funguje najlepšie, nie je potrebná žiadna ďalšia farba. Doc. Prof. Ali Hajbabaie a jeho kolegovia zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne sa však domnievajú, že by sa to mohlo zmeniť, keďže AV budú čoraz bežnejšie. Ich nápad je takýto: Keď sa skupiny AV blížia ku križovatke, budú komunikovať medzi sebou a s počítačom, ktorý rozsvieti svetlá na tejto križovatke. Aby sa cez križovatku dostali čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, všetky AV budú koordinovať svoje pohyby – určitý počet áut idúcich jedným smerom bude čakať, zatiaľ čo určitý počet áut idúcich druhým smerom prejde. Počas tejto fázy premávky bude na semafore svi ...

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať