SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Pribudne na semaforoch štvrté biele svetlo?

Technológie
0

Na optimalizovanie premávky mnohé autonómne vozidlá komunikujú tak medzi sebou, ako aj s mestskými systémami riadenia dopravy. Vedci teraz navrhujú, že doplnkové biele svetlo na riadených križovatkách by mohlo pomôcť zapojiť do tohto procesu aj ľudských vodičov. 
Pokiaľ autonómne vozidlá (AV) zostanú raritou, starý systém semaforov (zelená/žltá/červená) pravdepodobne funguje najlepšie, nie je potrebná žiadna ďalšia farba. Doc. Prof. Ali Hajbabaie a jeho kolegovia zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne sa však domnievajú, že by sa to mohlo zmeniť, keďže AV budú čoraz bežnejšie.

Ich nápad je takýto: Keď sa skupiny AV blížia ku križovatke, budú komunikovať medzi sebou a s počítačom, ktorý rozsvieti svetlá na tejto križovatke. Aby sa cez križovatku dostali čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, všetky AV budú koordinovať svoje pohyby – určitý počet áut idúcich jedným smerom bude čakať, zatiaľ čo určitý počet áut idúcich druhým smerom prejde. Počas tejto fázy premávky bude na semafore svietiť biele svetlo.

Vodiči neautonómnych vozidiel tak budú vedieť, že právo prednosti v jazde im diktujú AV. Stačí, ak budú sledovať auto pred sebou – ak zastaví, zastavia aj oni, a ak prejde križovatkou, prejdú aj oni. Ak sa k tej istej križovatke blíži skupina vozidiel, z ktorých drvivá väčšina nie je autonómna, svetlá sa vrátia k štandardnému režimu zelená/žltá/červená – biele svetlo sa jednoducho nerozsvieti.

Predplatné NEXTECH 2021

Počítačové simulácie založené na reálnej premávke podľa vedcov ukazujú, že nápad má určite svoje opodstatnenie. V niektorých prípadoch by napríklad biela fáza mohla znížiť dopravné zdržania o viac ako 90 %. Aj v scenároch, kde len 10 % áut na križovatke bolo autonómnych, biela fáza stále znížila dopravné zdržania o 3 %. Samozrejme, štvrté svetlo by nemuselo mať nevyhnutne bielu farbu.  Článok o výskume bol publikovaný v časopise IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Zdroj: newatlas.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať