Prieskum: ERP na Slovensku v roku 2021

0

Redakcia magazínu NEXTECH každoročne uskutočňuje prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu za uplynulý rok. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov aj lokálni producenti ekonomických informačných systémov. Do prieskumu za rok 2021 sa zapojilo 17 firiem. Niektoré slovenské pobočky globálnych firiem vrátane trhovej jednotky SAP nám z dôvodu interných politík lokálne údaje týkajúce sa slovenského trhu nemohli poskytnúť.

 Do prehľadu sme zahrnuli riešenia pre menších zákazníkov, ale aj komplexné riešenia pre stredných a veľkých zákazníkov. To, pre ktorú cieľovú skupinu je určený príslušný produkt, sa dá odhadnúť podľa celkového počtu licencií, ich pomeru k tržbám, celkovým tržbám či podľa počtu zákazníkov. V prípade väčšiny dodávateľov je evidentná orientácia na vybraný segment trhu z hľadiska „veľkosti“ zákazníka. Iba zopár firiem poskytuje riešenia ERP pre segment veľkých podnikov a súčasne iný produkt pre menšie a stredné firmy. Zaujímal nás takisto podiel cloudových riešení. Aj rok 2021 bol ovplyvnený globálnou pandémiou, ale nie až tak výrazne ako predchádzajúci rok, pretože firmy už stihli aktuálnej situácii prispôsobiť svoje procesy vrátane ich IT podpory.

Celkové tržby z predaja licencií riešení ERP za rok 2021 činili 9 885 067 eur a tržby predaja služieb k riešeniam ERP boli 47 196 286 eur. Pretože v každej z kategórií nám niektoré firmy údaje neposkytli a v prieskume sa nezúčastnili tie isté firmy ako vlani, nemožno tieto údaje priamo či percentuálne porovnať. Ak spočítame tržby rovnakých firiem, ktoré nám poskytli údaje za roky 2021 aj 2020, v oblasti predaja licencií tržby stagnujú, no v oblasti predaja služieb tržby výrazne vzrástli.  Pripomíname, že v týchto sumách nie sú zahrnuté tržby lokálnej pobočky spoločnosti SAP a ďalších veľkých globálnych firiem.

Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií na používanie riešení ERP a tržby z predaja služieb k týmto riešeniam, zistíme, že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť Asseco Solutions (1 527 982 eur), tesne nasleduje KROS, a. s. (1 443 745 eur) a ANASOFT APR, spol. s r. o. (1 200 000 eur). Údaje o predajoch licencií nám neposkytli spoločnosti InfoConsulting Slovakia a KARAT. Na porovnanie, vlani bolo poradie Softip, Asseco Solutions a Kros.     

Na prvom mieste pri tržbách z predaja ­služieb sa umiestnila spoločnosť ­SOFTIP (12 438 245 eur),  na druhej priečke spoločnosť Asseco Solutions (10 428 596 eur) a na tretej priečke spoločnosť Kros (9 974 408 eur). Poradie zostalo rovnaké ako v predchádzajúcom roku. Pri tržbách z predaja služieb ERP nám neposkytli údaje spoločnosti ­InfoConsulting Slovakia, KARAT a QI GROUP SLOVAKIA.

Do prieskumu sme zaradili aj údaj o percen­tuálnom podiele licencií na cloudové riešenia ERP a jeho náraste. Spoločnosť FLOWii má 100 % cloudových riešení, pričom mala 30 % medziročný nárast, IMPLEMENTO má  podiel 70 % a nárast 80 %, KROS podiel 35,7 % a nárast 68,8 %, spoločnosť 26House mala 32 % cloudových riešení, čo je nárast o 57 %, spoločnosť HOUR podiel 50,5 %, spoločnosť AURUS podiel 24 %, HT Solution patril rovnako ako vlani podiel 15 %. Spoločnosť ­Solitea Slovensko mala pri produkte Dynamics 365 Business Central podiel 20 % a pri produkte Dynamics 365  Finance & Operations 12 %, pričom nárast bol v obidvoch prípadoch 2 %.

 Na základe údajov za posledné tri roky môžeme konštatovať, že napriek globálnej pandémii a s ňou súvisiacim obmedzeniam, ktoré postihli väčšinu firiem, na tržbách za produkty ERP, riešenia a súvisiace služby sa to neprejavilo.

 

Úvodné foto:  Photo by Carlos Muza on Unsplash

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár