S_03PaletteUltr S_03PaletteUltr S_03PaletteUltr Advertisement

Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2018

0

Redakcia magazínu PC REVUE uskutočnila v priebehu apríla prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu v roku 2018. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov a lokálni producenti ekonomických informačných systémov. V prieskume sa zúčastnilo 16 dodávateľov. Do prehľadu sme zahrnuli riešenia pre menších zákazníkov, ale aj komplexné riešenia pre stredných a veľkých zákazníkov. To, pre ktorú cieľovú skupinu je určený príslušný produkt, možno odhadnúť podľa celkového počtu licencií, ich pomeru k tržbám, celkovým tržbám či podľa počtu zákazníkov. V prípade väčšiny dodávateľov je evidentná orientácia na vybraný segment trhu z hľadiska „veľkosti“ zákazníka. Iba zopár firiem poskytuje riešenia ERP pre segment veľkých podnikov a súčasne iný produkt pre menšie a stredné firmy.

Podľa údajov slovenských výrobcov a dodávateľov lokálnych podnikových informačných systémov, ako aj slovenských zastúpení zahraničných dodávateľov veľkých riešení ERP boli celkové tržby z predaja služieb k riešeniam v roku 2018 na úrovni 36 321 155 EUR (údaje poskytlo 13 firiem). Tržby z predaja licencií dosiahli 8 251 692 EUR (údaje poskytlo 15 firiem).

Kľúčový dodávateľ podnikových informačných systémov a trhová jednotka SAP Slovensk, Oracle Slovensk, Microsoft Slovensko nám nemohli poskytnúť svoje lokálne údaje.

Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií na používanie riešení ERP a tržby z predaja služieb k týmto riešeniam, zistíme, že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť KROS (1 842 644 EUR), potom nasleduje spoločnosť Asseco Solutions, a. s. (1 535 745 EUR) a InfoConsulting Slovakia, s. r. o. (840 467 EUR). Pri tržbách z predaja licencií nám spoločnosti KARAT Software, s. r. o., ani Solitea Slovensko, a. s., neposkytli údaje. Na porovnanie: vlani bolo poradie KROS, Solitea Slovensko a Asseco Solutions.

Prehľad tržieb z predaja licencií a služieb k riešeniam ERP za rok 2018

Na prvom mieste pri tržbách z predaja služieb sa umiestnila spoločnosť SOFTIP (11 330 535 EUR), na druhej priečke spoločnosť Asseco Solutions (9 210 635 EUR) a na tretej priečke spoločnosť HOUR (4 135 237 EUR). Pri tržbách z predaja služieb ERP nám neposkytli údaje spoločnosti KARAT Software, s. r. o. , KROS, a. s., a Solitea Slovensko, a. s. Poradie na prvých troch miestach v predaji súvisiacich služieb je rovnaké ako vlani.

Dodávatelia evidovali v roku 2018 spolu 67 150 zákazníkov ich produktov, ktoré využívalo dovedna 139 823 koncových používateľov. Údaje o počte zákazníkov nám poskytli všetky firmy, údaje o počte koncových používateľov nám neposkytli štyri firmy. Parameter počet nových inštalácií sa v roku 2018 pri cloudových riešeniach nedá dosť dobre aplikovať, takže údaj reprezentuje počet nových používateľov z roku 2018. Technicky vzaté, počet nových inštalácií je nula.

Porovnanie celkových tržieb za rok 2018 - 2016 (zdroj: Finstat)

V prípade rozdelenia dodávateľov podľa počtu zákazníkov daného riešenia ERP sa na popredné miesta z poskytnutých údajov dostali firmy KROS s produktmi Omega, Olymp, Alfa plus, iKros, Cenkros, Taxa, Neo BI, Onix, Hypo (45 373 zákazníkov), nasleduje Solitea Slovensko s produktmi Money S3, S4, S5 a iDoklad (9852 zákazníkov).

Záver

V prieskume sa zúčastnilo 16 dodávateľov, ktorí na Slovensku ponúkajú svoje produkty od riešení na vedenie účtovníctva a mzdy pre menšie firmy až po komplexné ekonomické informačné systémy pre veľkých zákazníkov vrátane súvisiacich služieb. V roku 2018 dosiahli dodávatelia riešení ERP, ktorí participovali na prieskume a poskytli svoje údaje, celkové tržby za riešenia ERP 36 321 155 EUR. Tržby z predaja licencií predstavovali 8 251 692 EUR.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
prieskum ERP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať