SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Prieskum: Životnosť IT manažéra je menej ako päť rokov

0
Počet IT manažérov, ktorí sú vo svojej role veľmi spokojní, je najvyšší za posledné tri roky. V roku 2015 to bola presná tretina, dnes je veľmi spokojných až 39 %. Najpozitívnejšie vnímajú svoju prácu manažéri v sektoroch energetiky, profesionálnych služieb a vzdelávania. Hoci väčšinou majú záujem zastávať svoju funkciu dlhodobo, na svojich vrcholových pozíciách ostávajú v priemere menej ako 5 rokov. Tieto zistenia vyplynuli z nového prieskumu KPMG a Harvey Nash CIO Survey 2017. V posledných rokoch respondenti prieskumu postupne menili názory na svoju rolu k lepšiemu - od „celkom spokojný" až na "veľmi spokojný". A mali na to viacero dôvodov. Viac ako osem z desiatich lídrov v oblasti IT môže tento rok počítať so stabilným alebo rastúcim rozpočtom. Zároveň po prvýkrát za desať rokov takmer tri štvrtiny (71 %) IT manažérov veria, že ich rola sa stáva strategickou. Svedčí o tom aj skutočnosť, že 92 % respondentov bolo za posledných 12 mesiacov prizvaných pripojiť sa na zasadnutie správn ...

KPMG Slovensko

Všetky autorove články
IT manazer

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať