SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Príležitosť pre všetky inovatívne eko projekty - hľadajú sa top nápady na boj s klimatickou krízou

Tlačové správy
0

Najväčšie české coworkingové centrum Impact Hub, ktoré tento rok oslavuje už 10. výročie, otvára nový ročník jedného zo svojich najúspešnejších akceleračných programov - Climate Challenge. Program je venovaný environmentálne zameraným projektom - do 9. 12. sa môžu prihlásiť aj inovatívne eko projekty zo Slovenska.

Ide už o tretí ročník špecializovaného programu zameraného na projekty bojujúce s klimatickou zmenou. Vybraným projektom poskytuje konzultácie s viac ako 200 expertmi v tejto oblasti, pričom drvivá väčšina mentoringových a vzdelávacích stretnutí sa bude tentoraz konať online. Všetky zapojené projekty z Česka aj Slovenska, ktoré sa venujú príčinám a dopadom klimatických zmien, environmentálnym témam alebo oblasti cirkulárnej ekomoniky, získajú komplexnú podporu - inidividuálny mentoring či tematické workshopy (na tému práva, marketingu, financií, účtovníctva a ďalšie). Každý projekt absolvuje aj tzv. mastermind stretnutia, na ktorých získa know-how od ostatných účastníkov, vymení si skúsenosti a kontakty. Zapojené projekty sa tiež pripravia na stretnutia s prípadným investormi a korporátnymi partnermi projektu.

Zo všetkých prihlásených projektov postúpi do akceleračného programu až 14 tímov, ktoré čaká individuálna práca s mentorom, 6 workshopov a expertné konzultácie. Zapojiť sa môžu fungujúce firmy, startupy, univerzitné projekty, neziskovky, spolky, samosprávy či spinoffy, ktoré ponúkajú funkčné riešenie s pozitívnym dopadom na klímu. “Teším sa, že aj za aktuálnych okolností spúšťame tretí ročník programu Impact Hub Climate Challenge a dokážeme vďaka tomu venovať pozornosť dôležitým témam, akou je napríklad aj stav životného prostredia,” hovorí programová riaditeľka Lenka Krákorová. “Fyzické stretnutia žiaľ aktuálne nie sú reálne, situácia nás však naučila reagovať flexibilne. Náš program vieme uskutočniť online, dokonca sa vďaka tomu stáva dostupnejším aj pre vzdialenejšie projekty z Českej republiky aj Slovenska,” dopĺňa.

Inšpiráciou pre zapojenie sa môžu byť úspešné projekty z minulých ročníkov. Digitálne odpadové trhovisko CYRKL získalo aj vďaka spolupráci v programe Climate Challenge investíciu vo výške takmer 200 000 € od nadačného fondu Tilia Impact Ventures. “Tento program je vďaka individuálnemu prístupu vhodný pre  všetky typy spoločností. Pre niekoho to môže byť momentom prvotnej akcelerácie, pre iné spoločnosti príležitosťou na zlepšenie sa v oblastiach, v ktorých zatiaľ zaostávajú. Rozhodne odporúčam a som rád, že tento program existuje,” hovorí Cyril Klepek z CYRKL. Ďalšie zapojené projekty - eko platforma pre materstvo EBUU alebo šetrná reklamná agentúra Green Cat získali vďaka programu Climate Challenge odvahu a dostatok znalostí na spustenie úspešných crowdfundingových kampaní. Dôležitým benefitom programu je aj mediálna pozornosť, ktorú zapojené projekty získajú.

Aktuálny ročník Climate Challenge predstaví  finalistov už o pár dní

Veľké finále druhého ročníka prebehne 25. novembra a počas finálovej show spoznáte 6 najlepších eko projektov, ktoré majú ambíciu meniť svet. Vo finále sa predstavia tieto spoločnosti:

Česká veganská společnost - nezisková organizácia, ktorá chce pomôcť dosiahnuť svet, v ktorom si každý môže vybrať dobré a zdravé jedlo, ktoré je prospešné pre ľudí, zvieratá aj planétu

Fakty o klimatu  - centrum dát pre verejnosť, učiteľov aj novinárov - dáta o podnebí, klimatických zmenách, ktoré poskytujú vedecké inštitúcie (ČHMÚ, NASA, Eurostat a iné), grafy a infografiky pre ďalšie využitie

Lavaris - výskum v oblasti využívania druhotných surovín v podobe aktívneho gumového, kamenného a betónového prachu. Vývoj a produkcia recyklačných liniek s vysokorýchlostnými mlynmi, premena odpadových látok na cennú druhotnú surovinu

plant.id - rozpoznanie a lokalizácia buriny na poliach, presné určenie potreby pesticídov a hnojív. Zníženie vypúšťania látok, ktoré majú negatívny vplyv na biodiverzitu

Prežitie a rozkvet Ekoškoly - vzdelávacie programy a materiály pre učiteľov a rodičov, ktoré vedú deti k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu

zajímej.se - informačný portál o cirkulárnej ekonomike

 

Impact Hub

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať