SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Anketa: ERP na Slovensku

0
1. Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku? 2. Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh? 3. Aký je pomer medzi zákazníkmi preferujúcimi on-premise vs. cloudové riešenia?  Aký je trend v tejto oblasti? Asseco Solutions, a. s. 1. Už po dlhé roky je plný konkurencie, ale aj inovácií a snáh vstupovať na trh s novými, predovšetkým SaaS a cloudovými riešeniami. Je celkom progresívny vzhľadom na to, akí konzervatívni vedia byť ERP zákazníci. 2. Veľmi silno sa už presadzuje model SaaS (softvér ako služba), platí to pre všetky segmenty. V tomto sme dlho zaostávali za svetom. Obsahovo potom trendy závisia od toho, o akom type firmy veľkostne i obchodne hovoríme. Výrobné firmy idú po robotizácii, obchodné po mobilných riešeniach a prediktívnej analýze. V poslednom čase vidno aj dôsledky koronakrízy – vzrástol dopyt po riešeniach potrebných mimo office. Či je to trvalý jav pre všetky typy podnikov, to je zatiaľ predčasné tvrdiť. 3. Veľmi silno to závisí ... Zobrazit Galériu