NICEBOY_102021 NICEBOY_102021 NICEBOY_102021

Anketa: ERP na Slovensku

0

1. Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?
2. Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?
3. Aký je pomer medzi zákazníkmi preferujúcimi on-premise vs. cloudové riešenia?  Aký je trend v tejto oblasti?

Asseco Solutions, a. s.

1. Už po dlhé roky je plný konkurencie, ale aj inovácií a snáh vstupovať na trh s novými, predovšetkým SaaS a cloudovými riešeniami. Je celkom progresívny vzhľadom na to, akí konzervatívni vedia byť ERP zákazníci.

2. Veľmi silno sa už presadzuje model SaaS (softvér ako služba), platí to pre všetky segmenty. V tomto sme dlho zaostávali za svetom. Obsahovo potom trendy závisia od toho, o akom type firmy veľkostne i obchodne hovoríme. Výrobné firmy idú po robotizácii, obchodné po mobilných riešeniach a prediktívnej analýze. V poslednom čase vidno aj dôsledky koronakrízy – vzrástol dopyt po riešeniach potrebných mimo office. Či je to trvalý jav pre všetky typy podnikov, to je zatiaľ predčasné tvrdiť.

3. Veľmi silno to závisí od segmentu. Výrobné firmy stále hľadajú najmä klasický model licencie – služby – maintenance. No napríklad riešenia CRM sa už v podstate vo väčšine prípadov presunuli do cloudu. Segment SME prirodzene ide viac po flexibilite (a cene). Tam sa už bez problémov predávajú ako cloudové SaaS aj riešenia v mzdách či HR. Trend je jednoznačný – časom bude všetko v cloude, predávané ako mesačne platená služba.

 
Edita Angyalová, predseda predstavenstva a CEO Asseco Solutions, a. s.26HOUSE s.r.o.

1. Súčasný trh je už dlhodobo zameraný na náročné riešenia pre veľkých klientov s veľmi dlhým a pomalým cyklom zmien a inovácií. Pre malé a stredné firmy riešenia ERP takmer neexistujú, azda okrem čiastočných a tzv. jednoúčelových riešení, ktoré nie sú podporované súvisiacimi systémami a neobsahujú najnovšie trendy. Najmä firmy poskytujúce zákazkovú výrobu si nemajú z čoho vyberať. Vytvoriť vlastné riešenie na mieru je časovo náročné a je to záležitosť niekoľko desiatok tisíc eur s veľmi dlhou dobou návratnosti. 

2. Všeobecne platí, že trh ERP sa adaptuje a mení pomerne pomaly. Posledné technologické trendy však spustili lavínu rýchlych zmien aj v systémoch ERP, ktoré si budú vyžadovať výraznú modernizáciu a aktualizáciu v najbližších rokoch. Najdôležitejšie trendy vidím najmä v týchto troch oblastiach:   
Mobilné ERP: Žijeme v ére okamžitého prístupu k informáciám a dnešná mobilná pracovná sila očakáva, že softvér veľkých aj menších spoločností bude mať mobilnú aplikáciu. Aplikácie poskytujú vedúcim pracovníkom a zamestnancom prístup k informáciám o spoločnosti v reálnom čase a rovnako aj pri komunikácii so zákazníkmi. Mobilné aplikácie ERP umožňujú pracovníkom odosielať push upozornenia, vytvárať udalosti, kontrolovať a schvaľovať čas, objednávky a výdavky z miestnej kaviarne alebo od záhradného stola.
ERP v cloude: Uchovávanie údajov v clou­­de nie je nič nové. Používatelia ERP sa však donedávna obávali umiestnenia svojich firemných dát do cloudových úložísk. Rozvojom cloudových služieb, ich vysokou bezpečnosťou a nižšími nákladmi sa počiatočné obavy odstránili, a preto mnoho spoločností presúva obrovské množstvá dát ERP do cloudu. 
Umelá inteligencia:  pripojená k systémom ERP pomáha ľuďom rozhodovať sa, pracovať rýchlejšie a nerobiť toľko chýb. Vhodný pomocník je najmä v administratíve a tam, kde sa vyskytujú opakujúce sa manuálne činnosti, ktoré možno zautomatizovať. Využívanie šablón, spracúvanie a účtovanie faktúr, príprava platobných príkazov alebo konvertovanie naskenovaných alebo PDF dokladov pomocou mechanizmu optického rozpoznávania znakov (OCR) priamo do systému ERP a ich hromadné spracovanie je len zopár príkladov nastupujúcej éry využitia AI v podnikových informačných systémoch.  

3.Cloudové riešenia majú stúpajúci trend, na druhej strane systém ERP patrí do kritických systémov firiem, a preto využívanie cloudu v tomto smere bude ešte dlho selektívne. Pre malé a stredné firmy je však cloud veľmi výhodná alternatíva k on-premise riešeniam.


Rastislav Brenčič, CEO a zakladateľ 26HOUSE s.r.o.Minerva Slovensko, a. s.

1. Výrobné firmy išli do doby pred covidom na doraz a nemali veľa času na veľké zmeny vo svojich procesoch. Teraz dopyt po výrobkoch opadol a väčšina z nich upokojenie využíva na „naostrenie sekier“.
Firmy spokojné so svojím dodávateľom a systémom ERP pripravujú upgrade na nové verzie a zároveň ich chcú využiť na zlepšenie svojich podnikových procesov. Požadujú od nás, aby sme sa nezávislými očami pozreli na ich informačné a materiálové toky a poradili, ktoré oblasti s využitím nových technológií zmeniť. Firmy, ktoré majú so systémom alebo s jeho dodávateľom problémy, potom vypisujú výberové konania. S poklesom slovenskej výroby teda paradoxne rastie dopyt po našich službách. 

2. Hlavné trendy vidím v centralizácii a zjednodušovaní. Pobočkové i lokálne firmy chcú, aby systém ERP všetky informácie predspracoval a smeroval ich podľa procesov (nie podľa pobočiek alebo oddelení) k zodpovednému používateľovi. Ten potom vidí podľa priorít zoradené úlohy, ktoré nemožno vykonať automatizovane systémom. Na ich realizáciu má pripravené optimalizované jednoduché používateľské prostredie. Vďaka novým technológiám sa dá automatizácia procesov a optimalizácia používateľského prostredia uskutočniť bez programovania hneď pri implementácii systému alebo to dokáže i používateľ bez účasti IT dodávateľa. 

3.Zatiaľ čo ešte pred rokom premýšľalo o cloudovom riešení len 10 % slovenských zákazníkov, teraz je to už 50 % a záujem sa zvyšuje. V prípade Minervy je to dané výhodnejším licencovaním ERP systému QAD, nižšími nákladmi na prevádzku a garantovanou dostupnosťou. Veľkú rolu hrá i vysoká dôvera v dodávateľa.


Vladimír Bartoš, riaditeľ pre stratégiu, Minerva Slovensko, a. s.KROS a.s.

1. Trh so  systémami ERP pre segment stredných a väčších firiem je pomerne stabilizovaný a rokmi vyladený. Výzvou pre integrátorov, ale aj výrobcov je zapojenie najnovších technológií a možností, ktoré ponúka internet a mobilné zariadenia, pretože väčšina riešení ERP je postavená na on-premise desktopových aplikáciách.
Pre menšie firmy vnímame ako veľmi dôležité riešenia postavené na koncepte ready to use, čo znamená, že zákazník nepotrebuje spravovať systém, ale ho môže okamžite začať používať. Práve internet alebo mobilné zariadenia umožňujú takéto riešenia zákazníkom prinášať a tu vnímam veľmi rýchlo rastúci dopyt, čo nás teší. Očakávame, že postupne sa to stane štandardom vyžadovaným pri akýchkoľvek riešeniach ERP.

2.Veľa hráčov na slovenskom trhu sú nadnárodné firmy, ktoré sem prinášajú know-how aj z iných krajín. Čo však vnímame ako istú brzdu v rozvoji a napredovaní riešení ERP, je slovenská legislatíva a pomerne uzatvorená štátna správa, ktorá neumožňuje prinášať také riešenia, na aké sme my dodávatelia systémov ERP alebo technológie už dávno pripravení. Pekný príklad je vlani prijatá legislatíva ohľadne eKasy, čo je uzavretý systém a aj napriek tomu, že všetky dáta sú centralizované a štruktúrované, účtovné oddelenia dodnes prepisujú a manuálne účtujú každý pokladničný doklad rovnako, ako to bolo pred 10 či 20 rokmi. 

3. Ako som už spomínal, čoraz viac firiem dnes chce ready to use riešenia a nechce sa zaoberať riešením infraštruktúry, na ktorej má postavený informačný systém. Aj preto jednoznačne rastie dopyt po cloudových riešeniach. Nás tento trend teší, pretože zákazníkom dokážeme omnoho jednoduchšie prinášať nové funkcie a zároveň cloudové aplikácie nám umožňujú prinášať technológie, ktoré sa pri on-premise riešeniach iba ťažko implementujú.


Miroslav Dreveňák, projektový manažér ERP systémov, KROS a.s.Oracle Slovensko spol. s r.o.

1. Trh ERP na Slovensku je v zásade diverzifikovaný podľa segmentu, veľkosti spoločnosti alebo špecializovanej funkcionality. Tomu zodpovedajú aj po­užívané riešenia ERP – od jednoduchších krabicových riešení zameraných na malú časť podnikových procesov cez špeciálne funkcionality používané na základe odvetvia až po komplexné riešenia ERP, schopné pokryť všetky funkčné oblasti, obchodné modely a procesy. Na trhu preto pôsobia lokálni výrobcovia zameraní na jednoduchšie riešenia ERP aj pobočky medzinárodných korporácií, poskytujúce komplexné riešenia ako Oracle.    

2. Tak ako sa menia moderné technológie, menia sa aj trendy v požiadavkách na moderné ERP. Zákazníci požadujú inteligentné ERP, ktoré im pridá hodnotu vo forme zvýšených výnosov a súčasne ich nebude obmedzovať statickými kapitálovými výdavkami a čo najviac sa priblíži ich potrebám. Základom moderného ERP je cloud alebo multi-cloud. A ten tvorí dostatočne výkonnú platformu na zapojenie najmodernejších technológií, ako sú mobilné riešenia, umelá inteligencia, machine learning či pokročilá analytika. Súčasne poskytuje bezpečnú a spoľahlivú infraštruktúru ako službu na takom stupni, ktorý si bežný zákazník nedokáže zabezpečiť vo vlastnej réžii. A navyše takýto druh ERP výrazne zvyšuje rýchlosť implementácie a flexibilitu riešenia. A nakoniec to najlepšie – zákazník platí len za to, čo v skutočnosti používa.
Slovenský trh kopíruje tieto trendy v oblasti jednoduchších systémov ERP a flexibilní lokálni výrobcovia dopĺňajú napríklad mobilné riešenia do krabicových systémov.
Trendy v oblasti veľkých komplexných ERP na Slovensku sú však stále smerované na požiadavku masívnych on-premise riešení, ktoré sa čo najviac prispôsobujú požiadavkám koncového používateľa. V mnohých prípadoch tvorí 30 – 50 % projektových nákladov hardvér, ktorý je už v deň jeho dodania zastaraný. Doba implementácie  je pridlhá a náklady na projekt sú už tradične prekročené, a to neraz viacnásobne. Do detailov upravené ERP následne vyžaduje údržbu a reťazové úpravy a limituje zákazníka vysokými nákladmi na podporu.  

3. Je pozoruhodné, že cloudové riešenie na Slovensku si vyberie prio­ritne menší zákazník, ktorý hľadá rýchlu implementáciu a nízke náklady. Akoby si prirodzene uvedomoval, že sa potrebuje sústrediť na svoj hlavný druh podnikania. 
Čo sa týka komplexných systémov ERP, na Slovensku zatiaľ veľkí zákazníci preferujú on-premise riešenia. Dôvody sú rôzne – legislatíva, zachovanie historických investícií, obavy o bezpečnosť, nedostatočné informácie. Vývoj informačných technológií je však nezastaviteľný, takže je len otázkou času, kedy sa tento trend na Slovensku zmení.


Viera Uherová, generálna riaditeľka, Oracle Slovensko spol. s r.o.SAP Slovensko s.r.o.

1. Hoci slovenskému trhu zatiaľ stále dominujú tradičné systémy ERP, inštalované v podnikoch na ich vlastných zariadeniach, zaznamenávame rýchly nárast záujmu o cloudové riešenia. Pri diskusii s novými zákazníkmi táto téma už nie je viac tabu a vo väčšine prípadov pri výbere nového systému, ktorý by spĺňal ich súčasné náročnejšie požiadavky, zohľadňujú aj túto možnosť. To isté platí pri našich aktívnych zákazníkoch, ktorí nás čoraz častejšie oslovujú s požiadavkou na zmenu modelu z takzvaného licenčného na cloudový (subscription). Slovenské firmy už pochopili výhody, najmä rýchlosť, flexibilitu a ušetrený čas a financie, ktoré doteraz investovali do HW infraštruktúry a služieb s nimi spojených. Rýchlejšia implementácia, menej práce s pravidelnými aktualizáciami (update a upgrade) vykonávanými ich internými pracovníkmi (IT firmou) a nezávislosť od vlastnej HW infraštruktúry pre ne znamená, že sa už neboja vyskúšať nové, inteligentné systémy ERP a ostatné „business“ aplikácie v cloudovom prostredí. Aktuálna situácia môže byť katalyzátorom, ktorý ešte viac posunie dopyt po nich nielen z dôvodu výrazného uľahčenia fungovania firiem na diaľku (home office), ale aj čoraz kvalitnejšie nahrádza rutinné ľudské činnosti a umožňuje tak zamestnancom, aby sa venovali úlohám s vyššou pridanou hodnotou. Samozrejme, ďalšou pridanou hodnotou sú detailné a vždy aktuálne dáta v súvislostiach, ktoré ukazujú nielen reálny stav podniku v danom čase, ale dokážu aj modelovať budúci vývoj. A to je v turbulentnej dobe, ktorú momentálne žijeme, obrovská konkurenčná výhoda.  

2.V prvom rade cloud – jeho flexibilita, čo sa týka rozsahu využívaných služieb, rýchlosti nasadenia, bezpečnosti a dostupnosti bez ohľadu na miesto a čas, z neho robia ideálnu platformu pre dnešnú rýchlu, neistú a stále sa vyvíjajúcu dobu. Umožňuje firmám zapínať a vypínať jednotlivé služby podľa potreby, podniky dokážu rýchlo škálovať a zvyšovať kapacitu a naopak, v horších časoch zase utlmiť svoje potreby a šetriť tak náklady. Systémy v cloude sú navyše pravidelne aktualizované. Ako som spomínal v predošlej odpovedi, spoločnosti sa chcú venovať svojim obchodným, servisným alebo výrobným zámerom, ktoré im prinášajú potrebné ekonomické benefity/zisky. A to bez nutnosti myslieť na dodatočné a neustále náklady spojené s udržiavaním svojich home-made / zastaraných / neudržiavaných customizovaných riešení, ktoré už v dnešnom svete nie sú konkurencieschopné. Zároveň sa firmy čoraz viac pozerajú na CAPEX náklady spojené s HW infraštruktúrou.
Veľký dôraz sa bude klásť aj na výraznú automatizáciu činností, ktoré doteraz vykonávali ľudia. Technológie ako umelá inteligencia a strojové učenie zaznamenávajú rýchly rozvoj a už dnes napríklad stroje dokážu bezchybne párovať faktúry či obstarať prvý kontakt so zákazníkom. Veľká budúcnosť čaká práve nástroje na správu zákazníckej i zamestnaneckej skúsenosti. Očakávať možno aj väčší dôraz na e-Commerce, komplexnejší prístup k predaju tovarov a služieb cez digitálne kanály. Pandémia koronavírusu ukázala výhody digitalizácie aj mnohým, ktorí ju doteraz odmietali, a tak je to šanca pre firmy urobiť kvalitatívny skok vpred. Tak ako vo svete sa čoraz viac presadzujú tieto trendy aj na Slovensku.

3. Ťažko hovoriť o nejakom presnom pomere, určite však môžeme potvrdiť postupné preklápanie pomeru v prospech cloudu. Tento trend je jednoznačný a trúfame si povedať, že nezvratný. Okrem výnimiek je totiž práve cloud computing ideálna forma, ako môže firma využívať najmodernejšie systémy a nástroje veľmi flexibilne, bez obmedzení a bez zbytočných dodatočných nákladov.


Bruno Bartoš, obchodný riaditeľ  pre komerčný sektor,  SAP Slovensko s.r.o.

 

Zobrazit Galériu

Pridať komentár