SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Anketa: ERP na Slovensku

0
1. Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku? 2. Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh? 3. Aký je pomer medzi zákazníkmi preferujúcimi on-premise vs. cloudové riešenia?  Aký je trend v tejto oblasti? Asseco Solutions, a. s. 1. Už po dlhé roky je plný konkurencie, ale aj inovácií a snáh vstupovať na trh s novými, predovšetkým SaaS a cloudovými riešeniami. Je celkom progresívny vzhľadom na to, akí konzervatívni vedia byť ERP zákazníci. 2. Veľmi silno sa už presadzuje model SaaS (softvér ako služba), platí to pre všetky segmenty. V tomto sme dlho zaostávali za svetom. Obsahovo potom trendy závisia od toho, o akom type firmy veľkostne i obchodne hovoríme. Výrobné firmy idú po robotizácii, obchodné po mobilných riešeniach a prediktívnej analýze. V poslednom čase vidno aj dôsledky koronakrízy – vzrástol dopyt po riešeniach potrebných mimo office. Či je to trvalý jav pre všetky typy podnikov, to je zatiaľ predčasné tvrdiť. 3. Veľmi silno to závisí ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať