SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Pripravte sa na Wi-Fi 7

0

Wi-Fi 7, známe aj pod označením IEEE 802.11be, je rýchlejšie a efektívnejšie ako predchádzajúce verzie štandardu 802.11. Podporuje simultánnu konektivitu pre viac používateľov, komunikácia má nižšiu latenciu a je odolnejšia proti rušeniu. Má teda potenciál nahradzovať káblové pripojenie pri pripájaní priemyselných a medicínskych zariadení, pri videoprodukcii, streamovaní a vysielaní a dokonca aj pri pripojení častí sieťovej infraštruktúry. Zariadení podporujúcich nový štandard bude rýchlo pribúdať.

SAMSUNG 042024 Advertisement  

Rastú aj požiadavky na bezdrôtové pripojenie v moderných domácnostiach, hlavne v súvislosti so streamovaním vo vysokom rozlíšení 4K/8K, online hraním či prenosom veľkých multimediálnych súborov sa kladú čoraz vyššie nároky na prenosovú rýchlosť a kapacitu sietí Wi-Fi. Zároveň rastie počet zariadení pripojených k internetu, ako aj množstvo času, ktorý členovia rodiny trávia online aktivitami.

Nový štandard Wi-Fi 7 umožňuje dosiahnuť teoretickú prenosovú rýchlosť 46 Gb/s, takže by teoreticky mohol byť päťkrát rýchlejší ako Wi-Fi 6 alebo Wi-Fi 6E. Maximálna reálna prenosová rýchlosť sa predpokladá okolo 30 Gb/s, čo je výrazne viac než Wi-Fi 6/6E. Routery využívajúce čipovú súpravu Broadcom BCM6726/3 Wi-Fi 7 dosahujú reálnu prenosovú rýchlosť až 19 Gb/s. Názorne to dokumentuje porovnanie prenosovej rýchlosti s predchádzajúcimi generáciami Wi-Fi.

Generácia

Štandard

Prenosová rýchlosť

Wi-Fi 1

802.11b

11 Mb/s

Wi-Fi 2

802.11a

54 Mb/s

Wi-Fi 3

802.11g

54 Mb/s

Wi-Fi 4

802.11n

600 Mb/s

Wi-Fi 5

802.11ac

3,5 Gb/s

Wi-Fi 6

802.11ax

9,6 Gb/s

Wi-Fi 7

802.11be

46,1 Gb/s

Wi-Fi 7 takisto poskytne rýchle a stabilné pripojenie pre veľké množstvo používateľov vo veľmi exponovaných priestoroch, napríklad na rôznych podujatiach. Inak povedané, v súčasnosti schopnosti Wi-Fi 7 prekračujú aktuálne komunikačné potreby nielen domácností, ale aj malých firiem, obchodov, kaviarní či reštaurácií. Zariadení, ktoré potrebujú komunikovať, je však čoraz viac a ich komunikačné potreby hlavne s prenosom obrazu v 4K/8K rozlíšení neustále rastú, takže s prechodom na nový štandard netreba váhať.

Wi-Fi 6E (802.11ax), zavedený v roku 2021, bol prvý bezdrôtový štandard vo frekvenčnom pásme 6 GHz. Predchádzajúce štandardy využívali len frekvenčné pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Frekvenčné pásmo 6 GHz umožňuje šírku kanálov 160 MHz, čo výrazne zvyšuje priepustnosť, skracuje latenciu a znižuje náchylnosť na rušenie. Nový štandard Wi-Fi 7 zdvojnásobuje šírku kanála na 320 MHz, čo umožní výrazne rýchlejšie pripojenie pre oveľa viac zariadení. Samozrejme, Wi-Fi 7 bude stále využívať aj frekvencie 2,4 GHz a 5 GHz, ale 6 GHz pásmo ponúka viac možností na poskytovanie optimalizovaného pripojenia.

Vysoké prenosové kapacity sa v novom štandarde dosahujú aj pomocou viacerých sofistikovaných technológií:

  • Kvadratúrna amplitúdová modulácia (QAM) umožňuje posielať viac údajov cez jeden kanál. Wi-Fi 6 a 6E podporovali 1024 QAM, čo bolo veľké zlepšenie oproti 256 QAM pri Wi-Fi 5. Wi-Fi 7 podporuje 4096 QAM (známy aj ako 4K QAM), čo sa odrazí vo vyššej prenosovej rýchlosti.
  • Multi-link operation (MLO) umožňuje podstatne zvýšiť priepustnosť a má potenciál na zlepšenie stability pripojenia Wi-Fi. Zjednodušene povedané, MLO prinesie lepšiu používateľskú skúsenosť.
  • MLO umožňuje používať rôzne frekvenčné pásma a kanály a využívať výhody plynúce z ich rôznych vlastností, napríklad vyššiu rýchlosť a šírku pásma na 6 GHz pásme, väčší dosah pripojenia na 2,4 GHz. MLO umožňuje aj pripojenie k viacerým prístupovým bodom v rovnakom čase, čo pomáha zabezpečiť stabilitu, keď sa používatelia pohybujú.
  • 16 × 16 MU-MIMO – prístupové body Wi-Fi 7 môžu mať až 16 antén, čo je dvojnásobok v porovnaní s Wi-Fi 6/6E. Multi-User MIMO (multiple input/multiple output) umožňuje pomocou viacerých smerových lúčov súčasnú komunikáciu s viacerými klientmi v rovnakom čase. Znamená to, že viac zariadení súčasne môže trvalo využívať vysokú prenosovú rýchlosť.

Spočiatku sa aj pre vyššiu cenu podporovaných zariadení bude nový štandard presadzovať tam, kde sa predpokladá vysoká hustota používateľov, ako aj vo firmách s intenzívnym streamovaním videoobsahu vo vysokom rozlíšení. Takisto školy a univerzity musia obslúžiť veľké množstvo používateľov, ktorí potrebujú stabilné a spoľahlivé spojenie. Rovnako aj konferenčné centrá a hotely, pretože ubytovaní podnikatelia pracujú aj na cestách a vyžadujú rýchle a spoľahlivé pripojenie. Najväčšia hustota používateľov chtivých pripojenia je tradične v dopravných uzloch, ako sú letiská a veľké vlakové stanice, a aj vo veľkých nákupných centrách. Bezdrôtové pripojenie bude možné použiť tam, kde dosiaľ vyhovovalo len káblové eternetové pripojenie. Spoľahlivé pripojenie s nízkou latenciou je životne dôležité, a to doslova, v zdravotníctve na pripojenie monitorovacích systémov a systémov na podporu života. Bez spoľahlivého pripojenia sa nezaobíde ani automatizácia priemyslu, hlavne systémy riadenia výroby a procesov.

Analytici predpokladajú, že Wi-Fi 7 sa stane významným akcelerátorom niektorých technológií, predovšetkým virtuálnej a rozšírenej reality, kde sa spájajú požiadavky na vysokú prenosovú rýchlosť a mobilitu. Kto si vyskúšal VR/AR okuliare pripojené k PC káblom, vie, o čom hovoríme.

Štandard Wi-Fi 7 sa vyznačuje podstatne vyššou rýchlosťou a spoľahlivejšou konektivitou v prostredí s vysokou hustotou pripojených zariadení. Vzhľadom na vysokú cenu zariadení štandardu Wi-Fi 7 však pre niektoré malé a stredne veľké organizácie a menšie pracoviská predstavujú lacnejšiu a pritom rovnako dobrú investíciu zariadenia štandardu Wi-Fi 6 alebo 6E. Za zmienku stojí takisto fakt, že väčšina zariadení štandardu Wi-Fi 6/6E a všetky zariadenia štandardu Wi-Fi 7 podporujú bezpečnostný protokol WPA3 na robustnejšiu ochranu sieťovej infraštruktúry aj bezdrôtovo pripojených zariadení.

Úvodné foto zdroj: freepik.com

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať