SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Pripravte si firemný autopark na rok 2019

Tlačové správy
0

Obstarávate si či spravujete firemný vozidlový park? Už v januári nezabudnite na e-známku, daň z motorových vozidiel, či v prípade obstarania vozidla na registračné poplatky. Ak ste veľká firma a sledujete EBIDTA, pozor na nové pravidlá účtovania! Tu je niekoľko rád.

E-známka

V prípade, že využívate na Slovensku celoročne spoplatnené cesty, nezabudnite si do konca janurára obstarať novú elektronickú diaľničnú známku na rok 2019. Dostupná je na webstránke www.eznamka.sk. Samozrejme, v prípade, že máte profesionálnu správu vozidlového parku a využívate operatívny lízing, odbremeniť od tejto povinnosti vás vie lízingová spoločnosť. „Ak je diaľničná známka zahrnutá v kalkulácii nájmu vozidla na operatívny lízing, lízingová spoločnosť ju automaticky zabezpečuje,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia spoločnosti Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu.

Daň z motorových vozidiel

Podnikatelia a firmy tiež musia do podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a do 31. januára 2019 daň aj zaplatiť. „Povinnosť sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré podnikateľ využíval na podnikanie v uplynulom zdaňovacom období. Podať daňové priznanie a platiť daň na Slovensku musia podnikatelia aj za tie vozidlá, ktoré používajú na podnikanie v zahraničí a držiteľom ktorých je slovenský podnikateľ či firma,“ zdôrazňuje Ladislava Pozdechová. Pozor tiež na využívanie súkromných vozidiel na služobné cesty! „V prípade, že ste zamestnávateľ posielal zamestnancov na služobné cesty ich vlastnými autami, musí aj tieto vozidlá zahrnúť do daňového priznania a zaplatiť daň v prepočte na počet dní, kedy sa využívali na podnikanie,“ podotýka Pozdechová. Držiteľ vozidla sa však nie vždy rovná majiteľ vozidla. „Daň platí ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ vysvetľuje. Pri operatívnom lízingu je držiteľom vozidla lízingová spoločnosť, ktorá tak platí aj daň.

Registračné poplatky

V prípade, že sa chystáte v roku 2019 obstarať do firmy vozidlo, bez ohľadu či ho prihlasujete či prepisujete, musíte zaplatiť registračný poplatok. Jeho výšku vypočítavate podľa výkonu motora v kilowattoch, ako aj veku vozidla. „V prípade prepisu ide o čas, ktorý uplynul od prvej registrácie automobilu. Registračný poplatok sa platí pri každom zápise vozidla do evidencie, teda aj pri prepise, pričom jeho minimálna výška je 33 eur,“ spresňuje. Ak napríklad ide o vozidlá s výkonom nižším ako 202 kilowattov, výška registračného poplatku bude nižšia. Naopak pri obstaraní si vozidla s vyšším výkonom ako 202 kilowattov, si za registráciu priplatíte. Oplatí sa však obstarať si ekologickejšie vozidlo. Napríklad pri elektromobile zaplatíte len základný registračný poplatok 33 eur, v prípade vozidiel na hybridný pohon neplatíte za výkon elektromotora, ale len za výkon spaľovacieho motora. Odhlásenie motorového vozidla z evidencie je bez poplatku. V prípade vozidiel na operatívny lízing je registračný poplatok súčasťou mesačnej platby, preto má jeho výška vplyv na výšku mesačnej platby operatívneho lízingu.

Emisie

Hoci obstaranie si novších vozidiel zvyšuje registračný poplatok, v prípade novších a ekologickejších vozidiel s nižšími emisiami sa cestná daň naopak znižuje. „Podľa zákona o Dani z motorových vozidiel platí variabilná ročná sadzba dane, a to podľa veku vozidla a výšky emisií. Tá zvýhodňuje novšie a ekologickejšie vozidlá,“ konštatuje Pozdechová. Pri financovaní vozidiel na operatívny lízing, kde sa obmieňajú autá obvykle po troch až štyroch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu. V prípade ekologických vozidiel je zvýhodnenie ešte vyššie. Napríklad pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Napríklad pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať. „V prípade operatívneho lízingu ako nájomca neplatíte žiadnu daň, ale nižšia daň sa vám automaticky premieta do nižších mesačných platieb operatívneho lízingu,“ dopĺňa.

Odpisovanie vozidiel

Pre odpisovanie vozidiel naďalej platí, že ak máte vo vlastníctve osobné vozidlá a používate ich pri podnikaní, z majetku ich odpisujete rovnomerne počas štyroch rokov. To platí aj pre vozidlá nadobudnuté formou finančného lízingu, ktorý trvá menej ako štyri roky. Vozidlá zaraďujete do prvej odpisovej skupiny a odpisy začnú plynúť prvým mesiacom zaradenia do majetku. „V prípade vlastného vozidla, ako aj pri vozidle obstaranom prostredníctvom finančného lízingu, je potrebné zamerať pozornosť na výšku daňovej uznateľnosti odpisov pri drahších autách,“ upozorňuje Pozdechová. V oboch prípadoch je limitom hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48-tisíc eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu. Pri obstaraní vozidla na operatívny lízing platí, že limit daňovo uznateľnej výšky ročného nájmu je maximálne 14 400 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu, pričom súčasťou základu dane sa stane po jeho zaplatení. „Limit sa však týka len finančnej časti platby operatívneho lízingu, nie služieb. Tým, že vozidlo obstarané formou operatívneho lízingu zostáva v majetku prenajímateľa, podnikateľ vozidlo neodpisuje,“ vysvetľuje Pozdechová.

Účtovanie IFRS 16

Tento rok zároveň firmy, ktoré sledujú EBIDTA, čakajú výrazné zmeny. Nový systém účtovania IFRS 16 začína platiť od 1. januára 2019, firmy pritom musia mať pri účtovnej závierke podľa IFRS už aj porovnateľné údaje za predchádzajúci rok, teda 2018. Hlavná zmena, ktorú IFRS 16 prináša, je vykazovanie takmer všetkých typov lízingov v súvahe. V prípade operatívneho lízingu sa pre firmy sledujúce EBIDTA zmení spôsob vykazovania. Vykázať bude potrebné aktívum a záväzok pre všetky typy lízingu s dobou trvania zmluvy viac ako 12 mesiacov a odpisovať prenajaté aktíva oddelene od úrokov z lízingového záväzku. Nové pravidlá však nemenia vykazovanie služieb. Sumu za ne netreba vykazovať v súvahe. Zmeny tak neovplyvnia produkt operatívneho lízingu. Zostávajú aj hlavné benefity, ako úspora finančných, administratívnych, personálnych či prevádzkových nákladov, zabezpečenie komfortu a plnej mobility, či prenesenie rizika z firmy na lízingovú spoločnosť ohľadom vývoja cien vozidiel na trhu po ukončení nájmu, servisných a pneuservisných úkonov a podobne. 

Business Lease Slovakia

Všetky autorove články
firma automobil e-znamka dan poplatok emisie vozidlo

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať