SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

PR: Process Mining pomáha nestratiť sa vo vlastnom biznise

0

V športe platí: každý má perfektný plán, kým sa nevybehne na ihrisko. V biznise je to podobné. Procesy vo firme môžu byť na papieri nastavené bezchybne, no len málo z nich prežije stret s realitou bez ujmy. V malej spoločnosti to až taký problém nie je. Chyby, zdržania, zle nastavené procesy sa väčšinou dajú jednoducho vysledovať a napraviť. Čo však vo veľkých organizáciách so stovkami zamestnancov, obratom v miliónoch, s desiatkami tisíc faktúr, objednávok a schvaľovacích formulárov? Čím väčšia firma, tým viac skrytých zádrhov, tým väčší dopad neefektívnych krokov a odchýlok od ideálneho stavu.

Samotné procesy generujú obrovské množstvá dát. O tom, ako sa v nich vyznať, sa jednoduchšie hovorí ako reálne robí. Práve v takýchto prípadoch môže pomôcť riešenie SAP Process Mining. Zopár klikov v používateľsky prívetivom prostredí dokáže v reálnom čase manažmentu poskytnúť celkový prehľad o jednotlivých procesoch, ich previazanosti, skutočnom stave a odchýlkach od plánu. Veľmi rýchlo tak dokážu identifikovať slabé miesta a príčiny súvisiacich problémov.

Okamžitý prehľad

Príkladom môže byť dodávateľský cyklus, od objednávky surovín a polotovarov až po platbu za ne. Ten obsahuje desiatky krokov a celý kolobeh spomaľujú časté dodatočné úpravy - napríklad zmeny cien pri už existujúcich objednávkach. U zákazníka, ktorý ročne vyprodukuje 400-tisíc objednávok za takmer 4 miliardy eur, riešenie SAP Process Mining identifikovalo viac ako 150-tisíc zmien počas procesu, pričom tri štvrtiny z nich sa robili manuálne. Zistenie príčiny a jej odstránenie viedlo k ročným úsporám vyše pol milióna eur.

Rovnako to platí aj na opačnej strane, pri odberateľskom cykle, od objednávky klienta až po úhradu faktúry. Opäť príklad z praxe: zákazník s takmer miliónom objednávok za rok zaznamenával významné omeškania – v priemere až 51 dní od dodávky k fakturovaniu. SAP Process Mining odhalil vážne nedostatky v nastavení procesu a zistilo sa, že až tretina faktúr sa vystavovala takmer mesiac po dodávke. Výsledok zmien na základe analýzy: menej omeškaní o 65 percent a ročná úspora viac ako 3 milióny eur.

Analýza Big Data

SAP Process Mining analyzuje procesné dáta a vďaka platforme SAP HANA ich dokáže spracovať v reálnom čase. Riešenie využíva pokročilé Big Data algoritmy pre všetky údaje v aplikáciách od SAP i tretích strán. Automaticky identifikuje opakujúce sa vzory a poskytne tak prehľad o skutočnom stave v podniku – na rozdiel od KPIs, ktoré vychádzajú z naplánovaného ideálneho stavu a neposkytujú návod, kde hľadať problematické miesta. V neposlednom rade umožňuje zákazníkom analyzovať procesy informačných systémov aj pred ich migráciou, napríklad na SAP S/4HANA.

Výsledkom je intuitívny, vizuálne príťažlivý a najmä prehľadný model všetkých procesov, tak ako prebiehajú. Softvér zobrazuje obchodné transakcie ako procesný diagram s detailmi ako sú napríklad čas, dĺžka trvania procesu, či zdroje, ktoré sa pri ňom využívajú. Jednotlivé údaje možno rozklikávať a dostať sa tak od hrubého, celkového pohľadu až k detailom jednotlivých transakcií. Keďže SAP Process Mining získava zo zdrojového systému surové dáta, používateľ si sám môže zvoliť úroveň ich agregácie.

SAP Process Mining je jedinečná technológia, ktorá firmám umožní dosiahnuť stopercentný prehľad o všetkých procesoch. Integrácia s nástrojom SAP Operational Process Intelligence navyše vytvára veľmi silný nástroj na získanie kompletných informácií, predpovedí a analýz o celej prevádzke firmy.

Dušan Kachaňák
Business Development Manager
Database & Data Management
SAP Central and Eastern Europe

Zobrazit Galériu

SAP Slovensko

Všetky autorove články
SAP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať