PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Programko – online kurzy pre deti zamerané nielen na programovanie

Informatizácia
0

Špeciálny projekt 

Každý rodič si uvedomuje, že kvalitné vzdelanie je základom úspešnej kariéry. Medzi veľmi žiadané zručnosti bezpochyby patrí programovanie. Platforma Programko poskytuje online kurzy pre žiakov základných škôl, ktoré sú hravou formou zamerané nielen na samotné programovanie ale aj na tvorbu web stránok či prácu s grafikou a videom. Kurzy majú obvykle 10 lekcií po 75 minút (1-krát týždenne) a zapojiť sa môže naozaj každý – aj úplný začiatočník, ktorý nemá s programovaním žiadne skúsenosti.

„Počas prípravy kurzov sme si uvedomovali, že veľmi dôležité je podať to deťom tak, aby ich to bavilo. Ak ten kurz budú mať ako zábavu, nebudú to vnímať ako nejaké povinné učenie, ktorým musia prejsť ale ako niečo, čo sa sami chcú naučiť. Z vlastnej skúsenosti z hodín musím povedať, že som bol veľakrát milo prekvapený z toho, ako sa deti zapájali do hodín, ako sa pýtali a ako sa chceli dozvedieť veci aj mimo preberaného celku. Veľkou výhodou tohoto je, že počas tvorby programu vyriešia množstvo logických a matematických úloh, no nepozerajú sa na to ako na matematiku, ale napríklad ako na hru, ktorú si chcú naprogramovať“, vysvetľuje Pavol Goliaš, koordinátor, lektor a spoluzakladateľ platformy Programko.

Cieľom platformy www.programko.sk je poskytnúť kvalitné a cenovo dostupné kurzy programovania pre žiakov základných škôl. Kurzy sú vhodné pre deti od 3. až do 9. triedy základnej školy a naučia ich to najdôležitejšie – rozmýšľať ako programátori. Absolventi kurzov získajú schopnosť porozumieť kódu a logicky riešiť rôzne problémy, takže aj keby sa deti nakoniec samotnému programovaniu nevenovali, získané vedomosti a zručnosti im v budúcnosti aj kvôli automatizácii pomôžu v takmer každej profesii.

 

Vyučovanie prebieha online formou s malou skupinkou 1 až 5 študentov, ktorým sa počas 75 minút lektor naplno venuje. Kurzy majú obvykle 10 lekcií, počas ktorých sa deti naučia základy programovacieho jazyka, pochopia ako programovanie funguje, precvičia si matematiku a logiku, a hlavne si získané znalosti vyskúšajú hneď v praxi – či už pri príprave jednoduchej webovej stránky alebo vlastnej počítačovej hry. Okrem chuti naučiť sa niečo nové nie sú potrebné žiadne špecifické vedomosti. Na úvodných hodinách kurzov je všetko vysvetlené od základov až po spustenie prvého vlastného programu. Žiak v rámci kurzu dostane učebnicu v PDF formáte a prístup do diskusného fóra a k vzdelávacím videám. Zároveň priebežne počas kurzu posielame rodičom stručný prehľad o prebratých témach a o tom ako kurz postupuje. Na konci každý absolvent dostane potvrdenie o ukončení kurzu. Žiaci majú na konci kurzu množstvo vytvorených programov a mini-hier, ktoré zvládli sami naprogramovať.

Kurzy Programka pomáhajú pripravovať okrem profesionálov aj mladí absolventi informatiky, ktorí majú ešte v čerstvej pamäti, aké je to sedieť v školských laviciach. Aj vďaka tomu sú kurzy pochopiteľné, náučné, ale popritom všetkom aj zábavné. 

Na výber sú kurzy programovacích jazykov Scratch, Python, Java, C, C++, Roblox Lua, Go, ktoré sú ešte rozdelené do kategórií podľa ročníka žiaka. V ponuke sú aj kurzy zamerané na tvorbu web stránok, matematiku, riešenie úloh z Pytagoriády a nedávno boli pridané kurzy zamerané na úpravu a strih videa a prácu s grafikou.

V rámci kurzu žiaci absolvujú 750 minút vyučovania s lektorom, a navyše majú k dispozícii množstvo videolekcií a PDF materiálov, ku ktorým budú mať prístup navždy. Cena kurzu je  138 €. Doteraz sa na viac ako 220 kurzoch zúčastnilo takmer 1000 žiakov a platforma aktuálne spolupracuje s viac ako 20 lektormi. Série kurzov sa otvárajú každé cca 2-3 mesiace. Veľa žiakov absolvovalo viac sérií kurzov. Niektoré kurzy na seba nadväzujú a žiaci, ktorí ukončia celú sériu si následne môžu vybrať ďalšiu.

Všetky informácie o tom ako aj možnosť samotného prihlásenia nájdete na webovej stránke www.programko.sk.

Photo by Thomas Park on Unsplash

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články