SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Programovateľná morálka? Autonómne vozidlá môžu byť čoskoro schopné robiť etické rozhodnutia

0
Nová štúdia spochybňuje predpoklad, že morálne rozhodnutia sú silne závislé od kontextu a nemôžu byť modelované ani opísané algoritmicky. Výskumníci dokazujú, že ľudské etické rozhodnutia sa dajú implementovať do strojov, čo by malo silné dôsledky na zvládanie morálnych dilem, ktorým môžu autonómne jazdiace autá čeliť na cestách. Výskum s názvom Virtual Reality experiments investigating human behavior and moral assessments (Experimenty s virtuálnou realitou, ktoré skúmajú ľudské správanie a morálne hodnotenia) uskutočnil Inštitút kognitívnych vied na univerzite v Osnabrücku a bol publikovaný v časopise Frontiers in Behavioral Neuroscience. Autori využili virtuálnu realitu, ktorá im umožnila študovať ľudské správanie v simulovaných situáciách na cestách. Účastníci museli riadiť auto v typickej prímestskej štvrti počas hmlistého dňa, pričom boli postavení pred rôzne nečakané situácie s neživými objektmi, zvieratami a ľuďmi a museli riešiť dilemu, koho ušetriť. Na výsledky boli aplikova ...

Redakcia

Všetky autorove články
virtuálna realita autonómne autá

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať