SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

PwC AI Jobs Barometer 2024

Tlačové správy
0

Produktivita práce v odvetviach, ktoré využívajú AI intenzívnejšie, narástla päťnásobne a prémie na pracovných miestach v oblasti AI dosahujú až 25 % platu

  • Odvetvia, ktoré využívajú umelú inteligenciu (AI) intenzívnejšie, zaznamenali takmer 5-krát vyšší nárast produktivity práce.
  • Počet pracovných miest v oblasti AI rastie 3,5-krát rýchlejšie ako pri všetkých ostatných pracovných miestach. Počet pracovných pozícií v oblasti AI je sedemnásobný oproti roku 2012.
  • Pracovné miesta, ktoré vyžadujú zručnosti v oblasti AI, prinášajú na niektorých trhoch prémie až do výšky 25 % platu v priemere.
  • Nárast produktivity podporovaný AI by mohol mnohým krajinám umožniť vymaniť sa z pretrvávajúceho nízkeho rastu produktivity, podporiť ekonomický rozvoj, zvýšiť mzdy a životnú úroveň.
  • Zručnosti, ktoré zamestnávatelia hľadajú, sa menia o 25 % rýchlejšie v povolaniach, ktoré najviac využívajú AI. Aby pracovníci zostali relevantní v týchto povolaniach, budú musieť získať nové zručnosti.

Výsledky prvej správy PwC, ktorá sa zaoberá meraním vplyvu umelej inteligencie na pracovné miesta (PwC's 2024 Global AI Jobs Barometer), ukazujú, že odvetvia, v ktorých sa umelá inteligencia využíva intenzívnejšie, zaznamenávajú takmer 5-krát (4,8x) vyšší nárast produktivity práce. Ide o najmä o odvetvia ako sú finančné služby, informačné technológie a profesionálne služby. PwC AI Jobs Barometer prináša analýzu viac ako pol miliardy pracovných inzerátov z 15 krajín, ktoré tvoria 30 % HDP globálne. Využívanie AI by mohlo mnohým krajinám umožniť vymaniť sa z pretrvávajúceho nízkeho rastu produktivity, podporiť ekonomický rozvoj, vyššie mzdy a vyššiu životnú úroveň.

SAMSUNG 042024 Advertisement

V správe sa uvádza, že na jeden inzerát, ktorý v roku 2012 vyžadoval zručnosti špecialistu na AI (ako napríklad machine learning), pripadá teraz sedem pracovných inzerátov. Rast pracovných miest vyžadujúcich zručnosti AI od roku 2016 predstihol rast všetkých ostatných pracovných miest, pričom počet pracovných miesta vyžadujúcich si zručnosti AI rastie 3,5-krát rýchlejšie ako v prípade všetkých ostatných pracovných miest.

Barometer dokazuje, že využívanie AI prináša nové príležitosti pre ľudí. Pracovné miesta, ktoré vyžadujú AI zručnosti, dosahujú nárast mzdových prémií na niektorých trhoch až 25 % platu. Zručnosti, ktoré zamestnávatelia hľadajú, sa menia oveľa rýchlejšie v povolaniach, ktoré viac využívajú AI. Pričom staré zručnosti miznú z inzerátov a objavujú sa nové – v pracovných inzerátoch o 25 % viac ako v povolaniach, ktoré sú menej vystavené AI.

Aby pracovníci zostali relevantní v týchto povolaniach, budú musieť dokazovať alebo získať nové zručnosti. Keďže sa množia otázky týkajúce sa vplyvu technológie na všetko od istoty zamestnania až po dlhodobú životaschopnosť podnikania, barometer prináša pozitívne správy, a to aj pre pracovníkov v odvetviach, ktoré sú najviac vystavené AI. Pracovníci s AI sú produktívnejší a viac ocenení na trhu práce, čím sa otvárajú dvere k rastúcej prosperite pre jednotlivcov a aj krajiny. Podobne ako predošlé technologické revolúcie od elektriny po počítače, aj AI mení to, čo je potrebné, aby pracovníci uspeli na trhu práce – a tí, ktorí sa prispôsobia, môžu využívať nové príležitosti.

„AI transformuje trh práce na celom svete a prináša dobré správy pre globálnu ekonomiku, ktorá čelí obrovským ekonomickým výzvam a obavám týkajúcim sa dlhodobej životaschopnosti podnikania. Pre mnohé ekonomiky, ktoré zažívajú nedostatok pracovnej sily a nízky rast produktivity, barometer prináša optimizmus okolo AI technológie, ktorá predstavuje príležitosť pre hospodársky rozvoj, vytváranie pracovných miest a vytváranie úplne nových odvetví. Pracovníci si budú musieť vybudovať nové zručnosti a organizácie budú musieť investovať do svojich AI stratégií a ľudí, ak chcú urýchliť vývoj, aby boli schopní prispôsobiť sa novej AI dobe,” Carol Stubbings, Global Markets and Tax & Legal Services Leader, PwC UK.

Takmer päťnásobný rast produktivity v odvetviach, ktoré intenzívnejšie využívajú AI

Zistenia prinášajú pozitívne správy o vplyve umelej inteligencie na trh práce a produktivitu. Odvetvia, v ktorých sa AI využíva intenzívnejšie – finančné služby, informačné technológie a profesionálne služby – zaznamenávajú takmer 5-krát vyšší rast produktivity práce ako odvetvia, ktoré menej využívajú AI.

Pracovné miesta, ktoré si vyžadujú AI zručnosti, prinášajú vyššie mzdové prémie

V piatich krajinách ako sú Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Kanada, Austrália a Singapur, vykazujú pracovné miesta, ktoré vyžadujú AI zručnosti, mzdu až o 25 % vyššiu než je priemer v Spojených štátoch. Naprieč odvetviami (napríklad v Spojených štátoch) sa môže pohybovať od 18 % pre účtovníkov, 33 % pre finančných analytikov, 43 % pre obchodných a marketingových manažérov až po 49 % pre právnikov. Aj keď sa mzdová prémie na jednotlivých trhoch líšia, na všetkých analyzovaných trhoch sú vyššie.

Implementácia AI sa zrýchľuje, najmä v znalostnej ekonomike

Štúdia zistila, že znalostné odvetvia zaznamenávajú najrýchlejší rast podielu úloh vyžadujúcich AI zručnosti. Patria sem finančné služby (2,8-krát vyšší podiel pracovných miest vyžadujúcich zručnosti AI v porovnaní s inými sektormi), profesionálne služby (3-krát vyšší) a informácie a komunikácia (5-krát vyšší).

Návrat do minulosti nie je možný, napredovanie je nevyhnutnosť

Zodpovednosť za zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, aby dokázali pracovať s AI a uspeli na rýchlo sa meniacom trhu práce, majú v rukách firmy, pracovníci a tvorcovia politík. Zručnosti, ktoré požadujú zamestnávatelia v povolaniach, ktoré sú viac vystavené AI, sa menia o 25 % rýchlejšie ako v menej exponovaných povolaniach. Až 69 % generálnych riaditeľov očakáva, že AI bude od svojich zamestnancov vyžadovať nové zručnosti, pričom podľa 27. ročníka globálneho prieskumu generálnych riaditeľov 2024 spoločnosti PwC až 87 % generálnych riaditeľov tvrdí, že AI už vo firme nasadili. 

„Podniky a vlády na celom svete sa budú musieť uistiť, že adekvátne investujú do zručností požadovaných pre ich ľudí a organizácie, ak chcú uspieť v globálnej ekonomike a na trhu práce, ktoré transformuje AI. Rovnako je tu obrovská príležitosť pre ľudí, organizácie a ekonomiky s odbornými znalosťami v oblasti nových a vznikajúcich technológií, ako je AI. Zabezpečenie prístupu k náboru v prvom rade zručností, ako aj nepretržité investície do zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily je nevyhnutné, pretože žiadne odvetvie ani trh nezostane imúnny voči vplyvu technologickej a ekonomickej transformácie AI,“ komentuje Pete Brown, Global Workforce Leader, PwC UK.

„AI poskytuje oveľa viac než len zvýšenie efektivity. AI ponúka zásadne nové spôsoby vytvárania hodnoty. Pri našej práci s klientmi vidíme spoločnosti, ktoré využívajú AI na zvýšenie hodnoty, ktorú môžu poskytnúť ich ľudia. Nemáme dostatok softvérových vývojárov, lekárov alebo vedcov, aby sme vytvorili kód pre všetko, čo svet potrebuje. Existuje takmer neobmedzený dopyt po mnohých veciach, ak dokážeme zlepšiť našu schopnosť ich poskytovať. Vznikajú neobmedzené príležitosti pre organizácie a jednotlivcov, ktorí investujú do učenia sa a aplikácie technológií,“ uzatvára Scott Likens, globálny líder pre AI a inovačné technológie, PwC USA.

PwC

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať