SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Python / 4. časť: Efektívny lovec

0
Reťazce (str) Reťazce (strings) patria medzi tzv. zložené (compound) dátové typy, a to z dôvodu, že obsahujú viacero menších prvkov – konkrétne znakov (characters), ktoré zoskupujú do jedného celku. Objektová podoba reťazcov ponúka viacero metód, ktoré možno využiť na manipuláciu s ich obsahom. Vo vývojovom prostredí IDLE si môžeme zoznam dostupných metód vypísať stlačením tabulátora za znakom bodky. Dôležitá je skutočnosť, že reťazce sú sekvenčné (indexovateľné) a nemeniteľné (immutable). Pokiaľ potrebujeme zmeniť existujúci reťazec, musíme to urobiť cestou vytvorenia nového reťazca. Pretože typ string je nemeniteľný, môže sa stať, že pre dva rovnaké reťazce sa v pamäti použije to isté pamäťové miesto (ide o ten istý objekt). Kontrolu, či dve rozdielne premenné, ktorým sme priradili rovnaký reťazec, ukazujú na rovnaký objekt (rovnaké pamäťové miesto), môžeme vykonať pomocou operátora is. Základná manipulácia s reťazcami Na výber jedného prvku (znaku) z reťazca používame indexovací ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
programovanie pocitac

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať