SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Made in Slovakia: Predstavujeme zaujímavé inovácie

0

Lepšia obec 2

O projekte Lepšia obec sme už informovali pred rokom. Odvtedy sa projekt rozvinul a pribudla k nemu aj mobilná aplikácia, uľahčujúca obyvateľom komunikáciu s mestským úradom. Cieľom projektu je nielen preniesť Slovensko do doby smart cities, ale aj pomôcť zdokonaliť spoluúčasť občanov na riadení života v ich meste alebo obci, prispieť k transparentnosti či zefektívniť a zjednodušiť prácu úradom modernou technológiou. Prostredníctvom aplikácie môžu následne sledovať, ako sa ich podnet rieši a v akom je stave. Po vyriešení celého podnetu ho mestský úradník označí za hotový a obyvateľ, ktorý ho nahlásil, o tom dostane upozornenie. Mesto môže prostredníctvom aplikácie posielať občanom aj ďalšie rôzne oznamy o pripravovaných podujatiach a aktivitách.

Unikátny projekt Lepšia obec je založený na technológii Resco Field Service s offline režimom a multiplatformovou aplikáciou. Poskytuje cloudové riešenie CRM, navrhnuté špeciálne pre mestá a obce. Systém umožňuje vzájomné rozdeľovanie a riešenie agendy mestských úradníkov medzi sebou navzájom. Dokážu tak zdigitalizovať väčšinu svojej každodennej pracovnej agendy, komunikáciu s úradmi spadajúcimi pod mesto, riadiť procesy a udržiavať aj komunikáciu navonok – smerom k občanom. Systém Lepšej obce umožňuje vytvárať pracovné úlohy, plánovať ich, priraďovať a rozdeľovať medzi zamestnancov úradu podľa ich úsekov a právomocí. Vyššie postavení úradníci a vedenie mesta dokážu v systéme okrem plánovania pracovných úkonov sledovať aj ich plnenie, minutý rozpočet, jednotlivé kategórie si rozdeľovať a sledovať podľa vlastných potrieb a pod.

Projekt Lepšia obec z dielne spoločnosti Resco, spol. s r. o., bol semifinalistom súťaže IT projekt 2019.

Lepšia obec
Staffino

Ako zistia obchodné prevádzky, reštaurácie, nemocnice, športové kluby, kiná či divadlá, že sú zákazníci spokojní s ich službami? Ako odhalia, kde majú rezervy, či sa ich zamestnanci správajú ku klientom slušne a proaktívne? Hodnotiaci systém Staffino zisťuje spokojnosť klientov a zákazníkov s ekosystémom jednotlivých obchodných, zdravotníckych alebo kultúrnych ustanovizní. Týka sa aj informovanosti, kvality služieb, ochoty personálu, zaujímavých priestorov a podobne. Pochvaly či pripomienky dostáva vedenie spoločnosti priamo. Zákazníci ich môžu posielať prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie. Takáto spätná väzba pomáha organizácii vychytať slabiny, zlepšiť svoje prostredie a priniesť zákazníkovi ešte lepšie služby. Službu využívajú aj v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Veľkej Británii, Rakúsku a Turecku. 

Produkt Staffino bol semifinalistom súťaže IT produkt 2019.

Staffino – na výber
RE-CA 

Prešovský startup sa špecializuje na zefektívnenie činností v priemysle. Pomocou nasadenej technológie zlepšuje využívanie pracovného času a optimalizuje prácu zamestnancov. Využíva reportovacie systémy na správu a efektívne vyhodnocovanie incidentov v priemyselnom výrobnom prostredí. Unikátne riešenia pre jednotlivých klientov dokáže vyhotoviť vďaka vlastným produktom. Napríklad smart hodinky pomáhajú zlepšovať komunikáciu aj v hlučnom prostredí a zabezpečujú okamžité spojenie medzi pracovníkmi. Komunikátory na posielanie správ majú integrovanú čítačku kariet RFID na identifikovanie pracovníkov alebo integrovanú čítačku čiarových a QR kódov na sledovanie objednávky vo výrobe. Keďže zakladatelia startupu majú radi myslenie of the box, vytvorili pre klientov neintruzívne riešenie na meranie CNC. Len čo prejde sonda popred senzor, zariadenie pošle správu, že meranie sa skončilo.  
Startup dokáže vytvoriť pre klientov nielen nový produkt na mieru, ale aj zabezpečiť nové technológie a manažment na ich riadenie. Je pripravený na digitalizáciu výrobných procesov. Už teraz vedia z vyzbieraných dát pomocou umelej inteligencie predpovedať problém skôr, než vznikne.

Startup RE-CA je finalistom súťaže inovatívnych nápadov (startupov) Máš nápad? Prezentuj svoj startup! 2019. Organizátorom súťaže je Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) v Košiciach.

Zobrazit Galériu
smart city inovácie Slovensko

Pridať komentár