SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Python: Knižnice Pythonu / 33

Predplatné
0
Pamätám sa, ako som pred viac ako 20 rokmi začínal s programovaním a mojou absolútnou túžbou bolo zobraziť pomocou Assemblera obyčajnú čiaru a neskôr rasterizovať trojuholník. V Pascale som sa snažil dopočítať k perspektívnemu 3D zobrazeniu niekoľkých čiar a neskôr v jazyku C riešil maticovú algebru. Moje strasti s ručným programovaním elementárnych prvkov vyriešila grafická knižnica OpenGL. Zistil som, že drvivá väčšina kódu, ktorý som sa snažil tak krvopotne vymyslieť, bola implementovaná v rámci uvedenej knižnice. Za tých 20 rokov sa svet programovania obrátil naruby a dovolím si konštatovať, že v dnešnej dobe neexistuje žiadny triviálny kód, ktorý by nebol implementovaný v rámci nejakej knižnice. Takisto si dovolím tvrdiť, že dnešný spôsob programovania je až neuveriteľne vzdialený od toho spred 20 rokov. Programátori už nevkladajú do kódu inštrukciu za inštrukciou, ale spájajú vopred pripravené bloky inštrukcií, často s cieľom tzv. rýchleho vývoja aplikácií (Rapid Application Deve ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články