SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Python: efektívny lovec / 5. časť

0
List List je sekvenčné zoskupenie položiek (items), resp. elementov rôznych typov do jedného celku, ktorý ohraničujeme hranatými zátvorkami. Rovnako ako typ tuple môžeme vytvárať vnorené (nested) listy, kde je jeden list položkou iného listu. Na získanie konkrétnej položky listu používame rovnaký indexovací operátor ako v prípade typu string. Mnohé ďalšie metódy a operátory typu string, ako napr. len(), for element in list, in, not in…, sú adekvátne použiteľné aj v prípade typu list. Operátor + sa používa na spájanie (concatenate) a operátor * na opakovanie listov. Najdôležitejší rozdiel typu list oproti typom string a tuple je ten, že typ list je meniteľný (mutable). To znamená, že jednotlivé položky premennej typu list môžeme kedykoľvek zmeniť. Pre typ list je navyše definovaná metóda del(), pomocou ktorej môžeme konkrétne položky zmazať. List aliasing a klonovanie Z dôvodu, že typ list je meniteľný, pre dva rovnaké listy nikdy nebude vyhradené rovnaké pamäťové miesto, čo je v ko ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Python

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať