SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

R. Raši: Memorandum prináša zásadnú zmenu v spôsobe prideľovania eurofondov pre územné samosprávy

Tlačové správy
0

Pomôcť slovenským mestám, obciam a vyšším územným celkom ešte výraznejšie zvýšiť čerpanie eurofondov v regiónoch v nadchádzajúcom programovom období 2021 – 2027 má aj Memorandum o spolupráci medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a kľúčovými zástupcami územnej samosprávy. O podporených projektoch budú rozhodovať Rady partnerstva v regiónoch a štát bude v tomto procese podávať pomocnú ruku. 

Memorandum o spolupráci, ktoré dnes podpísal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s kľúčovými partnermi územnej samosprávy – Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a Združením samosprávnych krajov SK 8, prináša zásadné zmeny v spôsobe prideľovania eurofondov mestám, obciam a vyšším územným celkom (VÚC) v nadchádzajúcom programovom období 2021 -2027. 

„Vítam podpis memoranda medzi naším úradom a kľúčovými zástupcami územnej samosprávy. Spoločne sme hľadali optimálny model, ako v budúcom programovom období celý systém čerpania eurofondov pre slovenské mestá, obce a VÚC čo najviac zjednodušiť. Verím, že občania v regiónoch tak ešte viac pocítia benefity, ktoré eurofondy prinášajú“, hovorí vicepremiér Richard Raši. 

O podpore projektov,  ktoré budú predkladať obce, mestá a VÚC už nebudú rozhodovať riadiace orgány na ministerstvách, ale priamo zástupcovia územnej samosprávy a socio-ekonomickí partneri. Tí budú združení v takzvaných Radách partnerstva. 

„V praxi to bude fungovať nasledovne, napríklad v regióne sú dve školy, jedna spádová, do ktorej chodí tisíc žiakov a druhá, ktorá má o polovicu menej žiakov, ale dokázala si zaplatiť lepší projekt a podporu dostala. Po novom si samosprávy povedia, čo treba podporiť a prevezmú za to aj zodpovednosť,“ vysvetlil R. Raši.

Títo zástupcovia tak budú priamo rozhodovať, ktorý projekt bude v regiónoch podporený, a to na základe integrovaných územných stratégií. Tie budú obsahovať zoznam projektových zámerov. S cieľom efektívneho čerpania EÚ zdrojov memorandum počíta so vznikom Rád partnerstva do konca marca 2020 a prípravou integrovaných územných stratégií do konca tohto roka. 

Jednotlivé ministerstvá budú dohliadať na to, aby celý proces prípravy a implementácie integrovaných územných stratégií bol v súlade s európskou aj národnou legislatívou. Jednou z kľúčových úloh štátu v tomto procese bude tiež technická podpora v príprave projektov. Znamená to, že predkladatelia už nebudú musieť vyhľadávať drahé firmy, ktoré im projekty budú pripravovať, ale samosprávy dostanú dostatok finančných prostriedkov na to, aby žiadateľom vedeli erudovane pomôcť s prípravou projektov. 

„Naše skúsenosti z predchádzajúcich programových období hovoria, že často dobré nápady stroskotali na nedostatočných expertných kapacitách v regiónoch. Aj preto je pre nás dôležité poskytovať v tomto novom procese expertov, ktorí pomôžu pri príprave projektov“, dodáva Raši. 

Technická podpora v podobe expertov vznikne už na začiatku samotného procesu, teda vo fáze prípravy samotných stratégií a tým bude zabezpečená lepšia koordinácia, aby mohlo dôjsť k čo najskoršiemu čerpaniu EÚ zdrojov pre územnú samosprávu v novom programovom období. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vníma podpis memoranda ako ďalší krok v podpore čerpania eurofondov v regiónoch. Ako veľmi úspešný sa ukázal aj projekt vzniku Informačno-poradenských centier, ktoré pôsobia v siedmich samosprávnych krajoch Slovenska. Počas troch rokov centrá poskytli 4 500 konzultácii. Zároveň až 70% žiadostí/ projektov, s ktorými žiadateľom pomohlo dvadsať pracovníkov centier bolo aj podporených.  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
internet web online Digital dáta vzdelavanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať