Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Red Hat Forum 2016: Otvorená digitálna transformácia

0

Podujatím v Prahe pre región CENE (stredná a severná Európa) rezonovala komunitná atmosféra a snaha o spoluprácu podľa pravidla „každý s každým“. IT musí priniesť do digitálneho biznisu novú kultúru a procesy, ktoré sú rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, ako technológie, ktoré sú v podstate len prostriedkom. Aby sa na pódiu vystriedali a v diskusii za stolom aj stretli zdanlivo a možno aj skutočne antagonistickí predstavitelia, napríklad zástupca Českej pirátskej strany Ondrej Profant a riaditeľ serverovej a cloudovej divízie Microsoftu Dalibor Kačmář, to sa môže podariť len na open source fóre.

Otvorené platformy pre vývojárov

Mike Piech, viceprezident Red Hat JBoss Middleware, zdôraznil význam komunity vývojárov pri otvorených inováciách a spolupráci na ­vývoji moderných aplikácií. Jadro výstižnejšie povedané, duša technológií sa presúva do softvéru. Neustále sa modernizujú aj aplikácie, predovšetkým mobilné, ktoré sú akousi pomyselnou výkladnou skriňou middlewaru v serverovniach či cloude. „Organizácie by mali mať možnosť vybrať si, kedy a ako budú migrovať na nové architektúry a programovacie paradigmy. Táto sloboda je charakteristický znak open source.

JBoss je aplikačný server založený na technológii Java. Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7 (JBoss EAP) je základ pre aplikácie určené do prostredia hybridných cloudov. Najnovšia verzia si kladie za cieľ preklenúť rozdiely medzi súčasnými a budúcimi postupmi vývoja, založenými na prístupe DevOps. Pripomíname, že integrované vývojové prostredie JBoss Developer Studio je pre členov komunít JBoss a Red Hat Developer k dispozícii zadarmo na tvorbu, testovanie a nasadzovanie aplikácií v klasickom modeli on-premise aj v prostredí cloudu.

Digitálna transformácia sa týka celého reťazca architektúra – procesy – platformy. Typické znaky prebiehajúcej transformácie sú štandardizácia, virtualizácia, automatizácia, konsolidácia a kontajnerizácia. Každý nový pojem v IT potrebuje určitý čas, aby sa etabloval a osvedčil, prípadne neosvedčil. Ani v prípade kontajnerov či mikroslužieb sa spočiatku nedalo odhadnúť, či sú to len buzzwordy, alebo per­spektívne IT trendy.

V praxi sa namiesto nepružného plánovania osvedčili evolučné zmeny po malých krokoch na báze agilného experimentovania. Malé zmeny si však vyžadujú správnu a predovšetkým flexibilnú architektúru. Na pomyselnom ­rebríčku flexibility je najnižšie monolitická nepružná, takzvaná pre-SOA architektúra, nasleduje SOA a potom mikroslužby. Pri tradičnej virtualizácii sú služby hostované na virtuálnych serveroch. Pri použití mikroslužieb sú tie zapuzdrené do kontajnerov, ktoré bežia na vhodnej platforme, napríklad Red Hat OPENSHIFT.

Red Hat Mobile Application

Platforma Red Hat Mobile Application Platform je úplne kontajnerizované riešenie, navrhnuté na prevádzku ľubovoľného verejného alebo privátneho cloudu aj pre tradičnú on-premise in­fraštruktúru s využitím platformy Red Hat Enterprise Linux. Podporuje tak tradičné podnikové aplikácie, ktoré vyžadujú presun do prostredia cloudu, ako aj moderné mobilné prostredia. Súčasťou stratégie Red Hat poskytovať jednotnú, integrovanú platformu na vývoj moderných aplikácií s natívnou podporou cloudov, mobilných technológií, mikroslužieb a aplikačných rozhraní je prechod na plne kontajnerizovanú platformu Red Hat OpenShift Container Platform, založenú na formáte Docker a nástrojoch ­Kubernetes.

Česká pirátska strana koordinuje stratégiu dát na pražskom magistráte

Ondrej Profant z Českej pirátskej strany, ktorý pracuje na pražskom magistráte ako koordinátor celopražských otvorených dát, konštatoval, že verejná správa nevie s open source pracovať, nevyužíva jeho výhody a má prehnané nároky na funkcie, ktoré v praxi nevyužíva. „Nevie alebo niekedy jednoducho nechce, ak sú kompetentní pracovníci zainteresovaní na nákupe komerčných produktov,“ vysvetľuje Profant. Jeho „straníckym“ poslaním, ktoré sa mu darí plniť, je to, aby všetky údaje, ktoré sú v rôznych informačných systémoch na magistráte, boli prístupné.


Za spoločným stolom diskutovali zástupca Českej pirátskej strany Ondrej Profant (v strede)a riaditeľ serverovej a cloudovej divízie Microsoftu Dalibor Kačmář (vpravo)

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Red Hat

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať