SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Rektor STU udelí granty 113 mladým vedcom

Tlačové správy
0
  • Už po 9. raz udelí rektor STU Robert Redhammer granty mladým vedcom.  
  • Každý z podporených mladých vedcov získa grant vo výške tisíc eur.
  • Odovzdávanie grantov sa uskutoční  v Aule D. Ilkoviča na Mýtnej ulici 36 v BA,  v stredu 2. mája o 14.00 hod.

Granty si prevezmú mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Študenti FCHPT získali granty na experimenty smerujúce k využitiu patentovaných bioplastov. Budú skúmať ich využitie v oblasti tkanivového inžinierstva, ale aj pri 3D tlači. Silnou tému, ktorá dnes zaznieva vo verejnosti, je prítomnosť mikroplastov v pitnej aj povrchovej vode. Aká je situácia na Slovensku by chceli po prvý raz zisťovať aj vedci z STU, radi by grant využili aj na testovanie rôznych foriem degradácie mikroplastov.

Študenti SvF sa zamerajú napr. na výskum vnútornej klímy, ale aj na pohodu chodcov a ich ochranu pred vetrom v mestskej zástavbe. To skúmajú vo veternom tuneli a navrhujú úpravy tvarov budov a stavebných konštrukcií, ktoré môžu prispieť k pohode chodcov.

Väčšinu času strávia ľudia v interiéri. Kvôli tomu  má každý právo na zdravé a príjemné prostredie tak doma, ako aj v práci. Jednotlivé zložky prostredia – teplo, vlhkosť, svetlo, zvuk, ale aj toxické látky či mikroorganizmy, môžu zaťažovať obyvateľov budov,“ píše v projekte študent Imrich Sánka. Skúmal zmenu vnútorného prostredia bytového domu po rekonštrukcií, a to pomocou objektívnych meraní aj subjektívnych dotazníkov. Zistil, že „obnova bytového domu môže ovplyvniť vnútorné prostredie, môže zvýšiť vnútornú teplotu, znížiť intenzitu výmeny vzduchu a zvýšiť koncentrácie CO2 vo vnútornom vzduchu.“ Vo výskume chce pokračovať a výsledky prezentovať na konferencii Indoor Air v Philadelphii.

Študentka Fakulty architektúry Andrea Lacková bude skúmať potenciál rozvoja malých a stredných miest na Dunaji, a to v rámci projektu DANUrB – INTERREG Dunajská stratégia. Michal Hajduk z Ústavu manažmentu získal grant na výskum využitia sociálnych médií v participatívnej plánovacej kultúre. Študent Strojníckej fakulty STU Radovan Ružinský sa zameriava na kvalitu pitnej vody. „Na Slovensku je viacero oblastí, kde sa nachádzajú málo mineralizované vody, ochudobnené o vápnik, horčík či stopové prvky. Tieto vody sú veľmi korozívne, ničia potrubia a vodojemy a voda sa tak obohacuje o nežiaduce stopové prvky. Pri úprave vody je potrebné zvýšiť obsah vápnika či horčíka a znížiť korozívne účinky. Pre tento účel sa javí vhodný reaktor s fluidnou vrstvou,“ vysvetľuje v projekte. Bude vyvíjať najvhodnejší  granulát z materiálov ako vápenec, dolomit, sádrovec či Magno-Dol pre reaktor.

Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií STU skúmajú využitie behaviorálnej biometrie (video v prílohe), ktorá má potenciál nahradiť dnešnú ochranu mobilných zariadení heslami či vzormi. Behaviorálna biometria je silne individuálna a mohla by zvýšiť ochranu zariadení. Študenti chcú tiež pokračovať vo výskume neurónových sieti, ktoré na základe hlbokého učenia majú možnosť zrýchliť a zefektívniť diagnostiku niektorých ochorení. Na využitie neurónových sieti v diagnostike a liečbe aterosklerózy sa zameriavajú aj študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.  Nadväzujú na výskum, v ktorom prostredníctvom umelej inteligencie a metód dolovania dát vytvorili systém na podporu rozhodovania pri určení vhodnej liečby pri pacientoch s ischemickou chorobou srdca.

Študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky STU budú hľadať cestu k vyššej účinnosti LED osvetlenia na báze organických materiálov,  budú skúmať najmodernejšie metódy ovládania zariadení v IoT (internet vecí) pomocou zmiešanej reality. A budú vyvíjať aj nové parametre na posúdenie bezpečnosti hlbinných úložísk vyhoreného jadrového paliva.

Rektor STU Robert Redhammer vysvetľuje, že univerzitný grantový program pre mladých je "školou" písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov  – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

Zobrazit Galériu

Slovenská technická univerzita

Všetky autorove články
STU projekt vedec

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať