SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Revolučné plávajúce zariadenie by mohlo odstrániť gigatony oxidu uhličitého

0

Captura Corporation, spinoff spoločnosť Kalifornského technologického inštitútu (Caltech), vyvinula revolučný plán na odstránenie emisií oxidu uhličitého vytvorením vodného čistiaceho zariadenia uprostred mora. Má extrahovať oxid uhličitý z morskej vody a vyčistenú vodu vypúšťať späť do oceánu, pričom ako vstupy bude používať len obnoviteľnú elektrickú energiu a morskú vodu, aby sa minimalizoval vplyv na životné prostredie.

Čistenie oxidu uhličitého sa bude realizovať prostredníctvom patentovaného procesu elektrodialýzy spoločnosti, nazvaného Direct Ocean Capture (DOC). DOC vytvára prúd čistého CO2, ktorý sa môže sekvestrovať alebo opätovne použiť na výrobu iných nízkouhlíkových materiálov alebo výrobkov v snahe zmierniť nepriaznivé účinky zmeny klímy. Technológia DOC vyvinutá na Caltechu je údajne schopná extrahovať gigatony uhlíka z oceánu. Proces sa začína privedením filtrovaného prúdu oceánskej vody do zariadenia, kde sa pomocou technológie elektrodialýzy vytvorí kyselina.  Tá sa potom pridá do oceánskej vody, čím sa spustí chemická reakcia, ktorá extrahuje CO2 z vody. 

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Proces sa urýchľuje pomocou kontaktného zariadenia plyn – kvapalina a vákuového čerpadla, výsledkom čoho je vyčistený prúd oxidu uhličitého, ktorý sa môže opätovne použiť alebo zachytiť. Proces neutralizácie oceánskej vody sa uskutočňuje pridaním alkalickej zásady. To pomáha pri absorbovaní atmosférického oxidu uhličitého, po ktorom sa dekarbonizovaná voda vracia späť do oceánu. Podľa Captury môže táto voda potom reagovať s atmosférou a stiahnuť ekvivalentné množstvo CO2.

Po filtrácii má morská voda pozoruhodnú schopnosť znovu absorbovať rovnaké množstvo CO2 z atmosféry, aké bolo pôvodne odstránené. V roku 2022 Captura zriadila svoje prvé pilotné zariadenie v oceáne ako samostatnú jednotku v Newport Beach v Kalifornii. Po úspešných pilotných skúškach plánuje zriadiť v spolupráci so spoločnosťou AltaSea svoj druhý systém priameho zachytávania v oceáne, ktorý dokáže ročne vyčistiť 100 ton oxidu uhličitého z oceánu.  

 Zdroj: newatlas.com

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať