SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Roamingové sadzby za sťahovanie dát v zahraničí budú ešte viac klesať

0
Od zrušenia roamingových poplatkov uplynulo už pol druha roka a ukazuje sa, že Európania odvtedy viac využívajú mobilnú komunikáciu na cestách. Podľa správy zverejnenej v týchto dňoch Európskou komisiou sa zaznamenal výrazný nárast mobilných hovorov a využívania dát európskymi občanmi cestujúcimi v rámci EÚ. Európania teda využili svoje nové digitálne práva. Použitie mobilných dát sa v priemere zvýšilo päťkrát v porovnaní s úrovňou pred júnom 2017 a počet hlasových hovorov cestujúcich sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím približne zdvojnásobil. Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra sa zjavne zmenili zvyky cestujúcich, napríklad 34 % z nich teraz využíva online služby tak ako doma, zatiaľ čo pred júnom 2017 to bolo len 15 %. Naopak, podiel tých, ktorí nikdy nepoužívajú mobilné dáta v zahraničí, klesol na 19 % v porovnaní so 42 % pred zrušením poplatkov za roaming. Komisia v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi bude pokračovať v monitorovaní vývoja na mobilnýc ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
EU Europa peniaze Digital dáta smartfon hovor 4G siet

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať