SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Rozhovor: Libor David, digitálny architekt spoločnosti SOFTEC / Technika v službách človeka

0

Obchodný rozhovor bez papierovania a iných obmedzení, bez osobných návštev a dokonca aj s kvalifikovaným podpisom

SAMSUNG 042024 Advertisement

Libor David: Digitálny architekt v spoločnosti SOFTEC. Pomáha klientom s digitálnymi projektmi, najmä v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a telekomunikácií. Stál pri zrode elektronických kanálov, ako je Služba 24 Českej sporiteľne, alebo pri transformácii veľkých stredoeurópskych bánk či lokálnych disruptorov. V minulosti viedol o. i. českú pobočku Accenture (2013 – 2016). Aby zostal v kontakte s inováciami, príležitostne pôsobí ako mentor pre startupy. Vo voľnom čase rád športuje, venuje sa horolezectvu, cyklistike a lyžovaniu.

Digitálna transformácia trhu, t. j. podnikov, ale aj inštitúcií verejnej správy, je mantrou posledných niekoľkých rokov. Aká je však realita? Vieme, ako skutočne zvládnuť nové výzvy v dnešnom online svete, dodržať všetky predpisy, sankčné zoznamy, neustále overovať digitálnu identitu? O tom, ale aj ďalších súvislostiach je nasledujúci rozhovor s Liborom Davidom, digitálnym architektom spoločnosti SOFTEC.

NXT: Libor, nedávno vaša spoločnosť prišla na trh s ojedinelým riešením, vďaka ktorému možno veľmi jednoducho a pritom lacno podpísať zmluvy prostredníctvom tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu (QES). Mohli by ste ho bližšie opísať?

Libor David: Samozrejme, rád. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že kvalifikovaný podpis možno vykonať bez predchádzajúcej prípravy, nutnosti návštevy pobočky a ďalších komplikácií, ktoré sú, žiaľ, typicky spojené s kvalifikovaným podpisom. Nie je na to potrebný žiadny špeciálny hardvér, žiadne dodatočné heslá alebo úkony. Stačí len využiť súčasné možnosti, ktoré ponúka napríklad biometria tváre, za použitia dokladu totožnosti, prípadne najrôznejšie smart kľúče používané napr. bankami. Toto riešenie navyše zodpovedá najnovšej platnej legislatíve EÚ (eIDAS) a je používateľsky veľmi prívetivé.

NXT: Čo ďalšie by ste ešte vyzdvihli?

Libor David: Spomínané riešenie vychádza z osvedčenej kontraktačnej platformy NFINITY (pozn. red.: služba SaaS na overovanie totožnosti a podpisovanie zmlúv online). Pomocou nej môžeme premeniť akýkoľvek obchodný rozhovor našich zákazníkov s ich klientmi do právne záväznej písomnej dohody, a to veľmi jednoducho a intuitívne, na pozadí, bez administratívy a iných nepríjemných obmedzení. Je jedno, či obchodný rozhovor cez akýkoľvek kanál prebieha osobne, alebo na diaľku. Naše riešenie je akceptované naprieč Európskou úniou a využíva dostupné lokálne možnosti. Okrem toho je ekonomicky atraktívne a jeho integrácia netrvá dlhšie ako niekoľko týždňov.

NXT: Kde všade ho možno využiť?

Libor David: Riešenie sa dá využiť všade tam, kde sa uplatňuje európske nariadenie eIDAS, ktoré sa týka bezpečnej elektronickej komunikácie medzi firmami, občanmi a orgánmi verejnej správy v rámci Európskej únie. Funguje ako tzv. digitálny vreckový notár, to znamená, že na pozadí zaznamenáva relevantné časti predajného procesu a následne z toho vytvorí záväznú dohodu, ktorá obstojí na každom súde – bez dodatočných dôkazov, technických logov alebo iných doplňujúcich informácií ostatných firemných systémov, ktoré už v čase prípadného súdneho sporu môžu byť roky odstavené. Riešenie sa snažíme priniesť do takých citlivých odvetví, ako je napríklad bankovníctvo. Tou citlivosťou myslíme predovšetkým právnu stránku veci. Využiť ho však možno aj v iných odvetviach, ako sú mobilné technológie, poisťovníctvo, nehnuteľnosti, maklérstvo alebo poskytovatelia sieťových služieb.

NXT: Čo všetko takýto digitálny notár dokáže?

Libor David: V rámci interakcie banka – klient zvládne overiť nielen identitu klienta, odsúhlasiť správnosť jeho údajov, ale aj odovzdávať a elektronizovať získanú dokumentáciu od klienta, zaznamenať proces rokovania s klientom a na konci všetko zabezpečiť silným elektronickým podpisom podľa eIDAS na úrovni „zdokonalený“ alebo „kvalifikovaný“. Nahrádza tak klasický proces uzatvárania zmluvy a elektronickú zmluvu podpísanú kvalifikovane možno bez problémov použiť v akejkoľvek štátnej inštitúcii.

NXT: Kvalifikovaný elektronický podpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou predstavuje najvyšší stupeň elektronického podpisu a digitálneho overovania identity. Zatiaľ sa však u nás využíva len minimálne. Chcete túto situáciu zmeniť?

Libor David: Áno, radi by sme. Väčšinou sa na trhu môžeme stretnúť s tzv. zdokonaleným elektronickým podpisom. Využíva ho zhruba tretina používateľov a takisto zabezpečuje písomnú formu podpísanej dohody s klientom. Základnú úroveň podpisu v digitálnom priestore však predstavuje tzv. jednoduchý podpis alebo len „elektronický podpis“, ktorý je stále najpoužívanejší. Patria sem aj rôzne „obrázky“ podpisu klienta na displeji telefónu alebo signpadu, ale, žiaľ, jednoduchý podpis ani firmu, ani klienta na súde veľmi neochráni.

NXT: Vráťme sa k digitalizácii, ktorá rok čo rok naberá na obrátkach. Aká je dnešná realita?

Libor David: Skvelý príklad je už spomínaný bankový sektor. Banky v našich končinách totiž veľmi pokročili v tzv. digitálnej obsluhe klienta, napríklad prostredníctvom aplikácií alebo internet bankingu, ale pri komunikácii s ním stále pracujú s veľkým množstvom papierov a súborov PDF. Digitalizovaný jednoduchý podpis má navyše malú právnu silu. Hoci sa každá banka nachádza v inej fáze digitalizácie, možno s istotou povedať, že do skutočnej digitalizácie im ešte kus cesty naozaj chýba.

NXT: Ako to myslíte?

Libor David: Keď si idete kúpiť niečo z e-shopu, viete, že všetko v ňom je už digitalizované a každý sa snaží naplno využiť všetky prostriedky použitej digitalizácie. No v bankovníctve to ešte nie je úplne tak. Zatiaľ čo pri e-shope nemusíte vytiahnuť päty z domu, pri využití bankových služieb treba rôzne zložité operácie riešiť v pobočke. A to aj napriek tomu, že používate rôzne aplikácie alebo internet banking. Z osobnej skúsenosti viem, že pri založení osobného účtu a stavebného sporenia vás na konci môže čakať aj štrnásť súborov PDF, z ktorých osem podpisujete. A to nehovorím o tom, že prv než začnete s bankou komunikovať, musíte podpísať prvé tri papiere…

NXT: Uff…

Libor David: Áno. Skúsme si však predstaviť, že namiesto ôsmich súborov budeme mať iba jeden. Doň vložíme všetky dáta zaznamenané digitálnym notárom a výsledný súbor bude elektronicky podpísaný. Spomínaný podpis zoberie obsah daného súboru PDF, pretransformuje ho do určitého odtlačku, ktorý sa zašifruje určitým privátnym kľúčom. To, čo vznikne, má dve roviny. Tou prvou je identita (presne vieme, komu to patrí), tou druhou potom fakt, že daný dokument nemožno zmeniť.

NXT: Kto bude garantovať, že údaje sú správne? Ako systém vie, kto daný dokument skutočne podpísal?

Libor David: Garantuje to v podstate trojstranný vzťah a v prípade kvalifikovaného podpisu aj kvalifikovaný certifikát, keď sprostredkovateľ vystavuje určité služby, ktoré majú certifikácie a spadajú pod normy zákona. V tomto vzťahu je banka, klient a sprostredkovateľ, ktorým je naša spoločnosť. Na záver sa stane zápis obchodného rozhovoru, ktorý zahŕňa úplnú identifikáciu klienta, autorizáciu podpisu a ďalšie právne relevantné zložky, neoddeliteľnou súčasťou podpísanej zmluvy a je vo vnútri zmluvy bezpečne zašifrovaný. V našom prípade je riešením cloudová služba, ktorá spĺňa požadované parametre a poskytuje základné služby, ako je identifikácia, nahrávanie overených dokumentov, súhlas, história transakcií a podpis.

NXT: Nemôže sa však stať, že niekto za mňa aj tak ten súbor PDF podpíše, resp. sa bude vydávať za inú osobu?

Libor David: Akákoľvek digitálna technológia bude skôr či neskôr prelomená, preto aj my musíme byť o pár krokov pred útočníkmi. Aktuálne je však naša technológia dostatočne bezpečná, spĺňa tie najvyššie štandardy a získala všetky požadované certifikácie. Na jej ďalšom rozvoji sa neustále usilovne pracuje.

 

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať