SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Rozhovor: Oceňovanie za rozvoj mimoškolskej činnosti v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika

0
Veľa učiteľov aj nepedagogických pracovníkov sa venuje odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom aj mimo svojho pracovného času. Motiváciou pre nich je odovzdávanie vedomostí a skúseností mladým ľuďom, pretože veria, že z nich môžu vyrásť budúci vedci a významné osobnosti. Počnúc rokom 2017 budú najlepší pedagógovia aj nepedagogickí pracovníci oceňovaní Cenou Dionýza Ilkoviča. O význame a cieľoch nového ocenenia sme sa porozprávali s odborným garantom ocenenia, docentom Martin Pleschom. Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., je vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV a MU Brno. Vyštudoval teoretickú fyziku na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti sa venuje problematike bezpečnej kvantovej komunikácie na Slovenskej akadémii vied a Masarykovej univerzite v Brne. Úspešný reprezentant Slovenska na Fyzikálnej olympiáde sa od vysokoškolských čias v ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Dionyz Ilkovic Martin Plesch

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať