PANASONIC PANASONIC PANASONIC

S cloudom proti korone / Rozhovor Ing. Andrej Blanárik - SANDING s.r.o.

0

Špeciálny projekt

V čase pandémie koronavírusu sa naplno preukázala pripravenosť firiem na zvládanie krízových situácií. Najviac sa však prejavila schopnosť – či skôr neschopnosť – komunikovať výhradne elektronicky. Preto je dôležité, aby firmy prehodnotili svoje doterajšie pracovné postupy a zistili, nakoľko môžu svoje procesy transformovať do digitálneho sveta. Aby však bola transformácia úspešná, je potrebné, aby aj firma na to mala kvalitné nástroje. Na možnosti sme sa spýtali Ing. Andreja Blanárika, majiteľa spoločnosti SANDING, ktorá sa poskytovaním moderných IT služieb zaoberá už 30 rokov.

Andrej Blanárik: Odporúčame firme vybudovať svoje digitálne pracovisko na službe Microsoft Office 365, ktorú implementujeme do firiem všetkých veľkostí, škôl a úradov. Táto platforma obsahuje všetky dôležité súčasti za veľmi prijateľnú cenu už od 4,20 eura. Vyhnete sa tak komplikovanému používaniu rôznych služieb, ktoré sú síce kvalitné, ale bez vzájomného prepojenia. Súčet nákladov na rôzne ­platformy môže byť časom oveľa väčší, aj keď sa zdali na začiatku veľmi výhodné. 

Napríklad Zoom je skvelá platforma na ­videohovory, Dropbox na ukladanie súborov, Google Drive a Google Forms na prácu s dokumentmi atď. Pre firmu je dôležité, že v Microsoft 365 sú všetky služby v jednom bezpečnom prostredí  a za jednu cenu. Jednotné prostredie úplne vyhovuje všetkým bezpečnostným štandardom vrátane GDPR. To vám zjednoduší prácu a zvýši bezpečnosť a dohľad nad vašimi dátami. Napríklad riadenie prístupových práv robíte len na jednom mieste.

NXT: Ako pandémia koronavírusu rozbehla zavádzanie digitálneho pracoviska do firiem a škôl?

Aktuálna situácia veľmi akcelerovala potrebu vzdialenej práce, videoprezentácií a elektronickej výmeny informácií. Vo firmách sa hľadal spôsob, ako pracovníkov premiestniť do domáceho prostredia, aby pritom mohli čo najplnohodnotnejšie pracovať. V školách sa spustil priam hon na aplikácie na vzdialené vyučovanie. Tu sa SANDING zapojil do iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Jaroslava Kmeťa IT firmy, pomôžte Slovensku. Počas marca a apríla sme bezodplatne pomohli zaviesť ­platformu Microsoft TEAMS pre 580 učiteľov a 4600 žiakov. Teší nás, že takto môžeme pomáhať Slovensku a zavádzať najmodernejšie cloudové služby aj pre žiakov.

NXT: Čo bolo najdôležitejšie pre firmy v počiatkoch pandémie?

Andrej Blanárik: Komunikovať so svojimi zamestnancami, ale aj aktuálnymi klientmi, dodávateľmi, úradmi a pritom zostať v bezpečnom prostredí.

NXT: Mítingy bez osobného stretnutia?

Andrej Blanárik: Telefónom sa dá toho vyriešiť veľa. Dokonca zdatnejší vedia zorganizovať cez mobil aj konferenčný hovor. No firemný míting už telefónny hovor tak dobre nezastúpi. Osobné spojenie, kontakt a prezentovanie pripravených materiálov len cez telefón nie je možné. Preto sú k dispozícii už dlhý čas nástroje na virtuálne stretávanie – schôdze. Všetci vo firmách určite poznajú Skype. Mladšie generácie používajú aj ďalšie platformy ako Facebook Messenger, Google Hangouts, Viber, WhatsApp, Zoom. Všetko sú to dobré aplikácie. Mne však na nich prekáža najmä nízka kontrola firmy nad posielanými údajmi a komunikáciou a časté miešanie súkromnej komunikácie s firemnou. Dôležitý faktor je aj kvalita takéhoto spojenia a rôzne obmedzenia. Pre nás v SANDING, s. r. o., je jednoznačná voľba Microsoft Teams.

V aplikácii Teams môžete četovať vo dvojici , ale môžete zorganizovať aj schôdzu až pre 250 účastníkov. A to vrátane externých ľudí mimo vašej organizácie. Prezentovať údaje zo svojej obrazovky, četovať, zdieľať súbory. Celú schôdzu si môžete nahrať ako video do aplikácie Stream, ktorá je súčasťou balíka služieb Microsoft 365. Takto uložené video môžete použiť na ďalšie spracovanie alebo opakované prezeranie. Údaje sú bezpečne uložené vo vašom cloudovom priestore. Žiadny YouTube a podobne.

NXT: Četovanie (rozprávanie) vo firme... Potrebujem to?

Andrej Blanárik: Áno! Ľudia sa radi rozprávajú. Umožnite im to. Rýchla výmena informácií, otázok a odpovedí je presne to, čo vás posunie vpred. Je to niečo úplne iné ako e-mail. Ten je príliš oficiálny. Telefón je zase príliš neflexibilný na výmenu informácií, ktoré sú ľudia zvyknutí rýchlo si vymieňať, ak sú blízko seba.

V súkromí už četujú asi všetci. Vo firmách vidíme takisto adoptované rôzne nástroje. Najmä Viber a WhatsApp. Tí viac paranoidní používajú Threemu. To sú však nástroje určené skôr na súkromnú komunikáciu. Aj keď je komunikácia šifrovaná, je úplne mimo kontroly firmy. A to nie je dobre. Toto všetko výborne rieši Microsoft Teams. Všetky čety máte uložené „vo svojej firme“ a plne pod kontrolou. Každý rozhovor, každý súbor. A tak to má byť.

NXT: A čo prístup k súborom do firmy pomocou VPN?

Andrej Blanárik: Táto technológia sa používa už dlho a umožňuje vám bezpečne pristupovať k dátam vo vašej firme. Chráni vaše údaje pri prenose. Je však náročná na údržbu, jej zavádzanie môže byť často nákladné a v neposlednom rade vyžaduje väčšiu trpezlivosť po­užívateľa. Veľmi ťažko sprístupníte takéto súbory klientom a spolupracovníkom mimo vašej spoločnosti. Ako ju teda účinne nahradiť a mať prístupné súbory aj aplikácie?

NXT: Riešenie? Cloudové úložisko.

Andrej Blanárik: Áno, ak budete ukladať súbory priamo v cloude, dáta budú bezpečne uložené a ich transport je rovnako zabezpečený ako pri použití VPN. Len to spojenie VPN nemusíte spúšťať. Navyše môžete so súbormi pracovať, aj keď ste bez pripojenia, teda offline. Ľahko, ale bezpečne ich môžete zdieľať aj s externými spolupracovníkmi.

Technológie ukladania súborov do clou­du sú tu už dlho. Veľmi populárne sú najmä služby Dropbox a Google Drive. Tieto aplikácie sú skvelé a často používané, ale ja vám ich už neodporúčam. Odporúčam vám OneDrive a SharePoint. Pri používaní Microsoft 365 získate pre každého používateľa priestor 1 TB na ukladanie súborov. Navyše spoločný ­ukladací priestor 1 TB v SharePointe na zdieľané zložky a intranet. Všetko integrované spolu s ostatnými aplikáciami, ako je Teams, ­Outlook, Tasks a Planner.

NXT: Ako OneDrive pomôže digitalizovať dokumenty a prejsť na bezpapierovú ­kanceláriu?

Andrej Blanárik: Jeden jednoduchý príklad. OneDrive má aplikáciu aj pre mobilný telefón, ktorá je napojená na skvelú aplikáciu Office Lens. Tá vám umožní do 20 sekúnd zdigitalizovať akýkoľvek dokument priamo z vášho telefónu. Oreže okraje a vyrovná naklonenie odfoteného dokumentu. Výsledkom je dokument ako zo skenera. Stačí jedno tlačidlo a dokument je uložený v správnom priečinku vášho cloudového úložiska OneDrive. Ďalší spolupracovník na ňom môže do pár sekúnd začať pracovať.

NXT: Odporúčanie na záver?

Andrej Blanárik: Na to, aby ste vo vašej firme zaviedli digitálne pracovisko ako náhradu toho fyzického vo väčšej miere, vám odporúčam spojiť sa s niektorou profesionálnou firmou, ako je SANDING, s. r. o., ktorá vám pomôže nájsť na vaše požiadavky technologické riešenie. Nemusíte študovať moderné technológie. So správnou firmou vám stačí zadávať požiadavky a predstavy.                                                                                                                                                

SANDING dodáva Microsoft 365, moderné cloudové nástroje nielen na obdobie koronavírusu.

SANDING, spol. s r. o.
Haburská 49D, 821 01 Bratislava, Slovensko 
tel.: 0905 466 866
e-mail: obchod@sanding.sk
web: https://sanding.sk 

 

Zobrazit Galériu

Andrej Blanárik

Všetky autorove články

Pridať komentár