TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

SAP ohlásil novú biznisovú sieť a zaujímavé riešenia využívajúce umelú inteligenciu

0

Spoločnosť SAP na svojej globálnej konferencii SAPPHIRE NOW predstavila špecializovanú biznisovú sieť SAP Business Network, ktorá spojí siete Ariba Network, SAP Logistics Business Network a SAP Asset Intelligence Network ako prvý krok v smelej vízii vytvorenia nových obchodných komunít umožňujúcich zlepšovať obchodné výsledky firiem a pružnejšie reagovať na meniace sa hospodárske a geopolitické podmienky a tiež dosiahnuť nielen čo najlepšie ekonomické výsledky, ale aj  udržateľnosť. „Dôležitosť komunít, ktorých sme súčasťou, nikdy nebola zrejmejšia ako počas tohto bezprecedentného roka,“ povedal Christian Klein, CEO a člen predstavenstva spoločnosti SAP

Ďalšie novinky pomôžu zákazníkom transformovať ich obchodné procesy a dosiahnuť vyšší výkon v porovnaní s konkurenciou. Ako súčasť portfólia BPI (Business Process Intelligence) riešenie SAP Process Insights umožňuje firmám analyzovať a zlepšovať ich obchodné procesy. Strategickými partnermi v tejto oblasti sú  EY, Deloitte a Infosys Limited.

Služba Verify, nová funkcia SAP Concur, využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na automatickú identifikáciu potenciálnych problémov a anomálií v prehľadoch výdavkov. AI modely sú trénované na obrovskej množine výdavkov a príjmov. Program Verify môže schvaľovať výkazy výdavkov, ktoré sú vyhodnotené ako bezproblémové, a zároveň označiť anomálie, ktoré by audítori mali skontrolovať. V praxi to znamená, že audítori nestrácajú čas kontrolou správ o výdavkoch v súlade s predpismi, ale môžu zistiť problémy s dodržiavaním predpisov alebo odhaliť podvody.

Riešenie SAP Upscale Commerce je riešenie pre online obchodovanie bez nutnosti programovania, ktoré umožňuje obchodníkom jednoducho a rýchlo vytvárať zážitky z nakupovania cez všetky kanály. Vďaka vstavanej umelej inteligencii môžu maloobchodníci poskytovať prispôsobené ponuky na základe 360-stupňového pohľadu na zákazníka zo sociálnych nálad a údajov o nákupe. Vďaka API môžu zákazníkom poskytovať informácie o ich nákupe a dodávkach v akomkoľvek kanáli v reálnom čase. Aplikácia SAP Upscale Commerce je integrovaná do riešenia SAP S/4HANA, aby pomohla zaistiť spokojnosť zákazníkov pri práci so systémami back-endového financovania, logistiky a plnenia, aby bola zaistená bezproblémová zákaznícka skúsenosť.

SAP Analytics Cloud teraz ponúka operačné analytické a plánovacie funkcie a integráciu s riešeniami SAP SuccessFactors.  Tieto funkcie prepájajú prevádzkové, finančné a údaje o ľuďoch a poskytujú firmám komplexnejší prehľad o ich pracovných silách. Nové dátové trhovisko pre cloudové riešenie SAP Data Warehouse umožňuje zákazníkom a partnerom spojiť sa s poskytovateľmi dát v rôznych odvetviach a odvetviach podnikania, aby získali prehľad o lepšom rozhodovaní. Služby inteligentnej automatizácie procesov SAP môžu teraz a automatizovať interakcie používateľov a integrovať ich so SAP Process Insights, aby identifikovali príležitosti pre automatizáciu

Počas pandémie boli najodolnejšie spoločnosti, ktoré prijali technológiu na transformáciu svojich obchodných procesov. Tí, ktorí jednoducho využili cloudovú infraštruktúru a v skutočnosti nedigitalizovali základné obchodné procesy neuspeli. V nadväznosti na úspešné zavedenie ponuky RISE with SAP v januári poskytuje balík RISE with SAP pre konkrétne priemyselné odvetvia ako službu s cloudovými riešeniami pre maloobchod a spotrebný tovar, automobilový priemysel, sieťové odvetvia a priemyselné strojárstvo..

Napriek vlaňajšiemu krátkemu poklesu uhlíkových emisií bude tento pravdepodobne druhý najvyšší prírastok emisií v histórii. Pre obchodný úspech je udržateľnosť rovnako dôležitá ako výnosy a zisky. Aj preto je pre cieľom spoločnosti SAP dosiahnuť, aby bola ochrana podnebia merateľná, rozmanitosť a začlenenie viditeľné a etické zodpovednosti transparentné. Preto SAP oznámil na konferencii SAPPHIRE NOW  aj portfólio nových produktov súvisiacich s udržateľnosťou. Jeho súčasťou sú okrem iných aj riešenia: SAP Responsible Design and Production na udržateľné rozhodnutia od počiatočného návrhu produktu až po výrobu; SAP Product Footprint Management na sledovanie udržateľnosti produktu počas jeho životného cyklu; a riešenie SAP Sustainability Control Tower na end-to-end viditeľnosť.

 

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
SAP Saphire Now

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať