SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

Samoadaptívne sklo v lete ochladzuje a v zime zohrieva

0

Medzinárodný výskumný tím vedený vedcami z Nanyang Technological University (NTU) v Singapure vyvinul materiál, ktorý sa po nanesení na okenné sklo dokáže účinne sám prispôsobiť na ohrev alebo chladenie miestností v rôznych klimatických pásmach, čím pomáha znižovať spotrebu energie. Prvé sklo tohto druhu, vyvinuté na NTU, o ktorom informoval časopis Science, automaticky reaguje na zmenu teploty prepínaním medzi ohrevom a chladením.

Samoadaptívne sklo používa vrstvy kompozitu nanočastíc oxidu vanadičitého, polymetylmetakrylátu (PMMA) a povlaku s nízkou emisivitou, aby sa vytvorila jedinečná štruktúra, ktorá by mohla súčasne modulovať ohrev a chladenie. V lete sklo potláča slnečné ohrievanie (svetlo blízke infračervenému) a zároveň podporuje ochladzovanie sálaním (dlhovlnné infračervené žiarenie). Ide o prirodzený jav, pri ktorom sa teplo vyžaruje cez povrchy smerom do chladného vesmíru. V zime robí pravý opak, aby sa miestnosť vyhriala.

Pri laboratórnych testoch s použitím infračervenej kamery na vizualizáciu výsledkov sklo umožnilo vyžarovať kontrolované množstvo tepla za rôznych podmienok, čím sa preukázala jeho schopnosť dynamicky reagovať na meniace sa poveternostné podmienky. Ako dôkaz koncepcie vedci testovali energetickú úspornosť svojho vynálezu pomocou simulácií klimatických údajov pokrývajúcich všetky obývané časti zemegule (sedem klimatických pásiem).

Zistili, že ich sklo vykazuje úspory energie v teplom aj chladnom ročnom období, pričom celková úspora energie je až o 9,5 % alebo ~330 000 kWh ročne (odhadovaná energia potrebná na napájanie 60 domácností v Singapure počas jedného roka) nižšia ako v prípade komerčne dostupného nízkoemisívneho skla v simulovanej stredne veľkej kancelárskej budove. V rámci ďalších krokov chce výskumný tím dosiahnuť ešte vyššiu energetickú úspornosť úpravou dizajnu svojho nanokompozitného povlaku.

Zdroj: eurasiareview.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať