SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Schválili štyri projekty, ktoré informatizáciu opäť viac priblížia ľuďom

Tlačové správy
0

Štyri významné projekty na zníženie byrokracie, rozšírenie elektronických služieb samosprávy, zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoc dnes schválil Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII), vedený vicepremiérom Petrom Pellegrinim. Týmito eurofondovými projektami pokračuje ťaženie proti byrokracii a zavádzanie princípu jedenkrát a dosť. Súhlas riadiaceho orgánu znamená zelenú pre ich realizáciu.

Ide o projekty dátovej integrácie rezortov,  nového efektívnejšieho manažmentu údajov Sociálnej poisťovne,  elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy do ďalších stoviek obcí a migrácie systému DCOM do vládneho cloudu, ako aj o projekt rozvoja informačných systémov Centra právnej pomoci, ktorý umožní poskytnúť služby  podstatne väčšiemu počtu sociálne slabších ľudí ako doteraz.  

„Schválili sme kvalitné projekty, ktoré zjednodušia ľuďom život a prispejú k naplneniu cieľa jedenkrát a dosť,“ povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Projekt manažmentu údajov Sociálnej poisťovne v hodnote 5 miliónov eur má zabezpečiť integráciu dát z 11 rôznych systémov SP. Systém tak zlepší správu údajov a zníži záťaž občanov a úradníkov, napríklad pri opravovaní chybných dát a najmä vytvorí prostredie  pre zavedenie zásady jedenkrát a dosť. Systém počíta aj s rozhraním, v ktorom občania a podnikatelia uvidia všetky dáta, ktoré o nich Sociálna poisťovňa eviduje.

Projekt Centra právnej pomoci problémov v hodnote 4,9 milióna eur zjednoduší právne poradenstvo a konzultácie pre ľudí v hmotnej núdzi a zároveň zefektívni procesy v centre. Ľudia budú môcť o právnu pomoc požiadať elektronicky alebo prostredníctvom Call centra, systém zjednoduší evidenciu a najmä odbremení klientov centra od pravidelného nosenia dokladov a potvrdení. Projekt by tiež mal ušetriť viac ako 850 000 eur ročne a skrátiť čas čakania na riešenie osobného bankrotu na polovicu.

„Každý človek na Slovensku musí mať istotu kvalitnej právnej rady, keď sa ocitne v núdzi. Online prístup a nové Call centrum navrhnuté v schválenom eurofondovom projekte Centra právnej pomoci pomôžu ešte väčšej skupine ľudí bezplatnou právnou radou. Aj to je prínos informatizácie služieb štátu a cieľ, ktorý majú eurofondy na Slovensku napĺňať,“ vysvetlil Peter Pellegrini.

Riadiaci výbor PO7 OPII odsúhlasil aj investíciu 15,6 miliónov eur do projektu, ktorý dosiahne naplnenie princípu jedenkrát a dosť na úradoch až v 76 % možných konaní. Vzájomná dátová integrácia 70 inštitúcií prostredníctvom informačného systému centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) odstráni niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky úradov na informácie, doklady a údaje od občanov a podnikateľov a odstráni ich chybovosť.

„Tento projekt je ďalším z kameňov v mozaike jedenkrát a dosť a podporuje naše úsilie nerobiť z ľudí a podnikateľov poštárov,“ povedal podpredseda vlády.

Projekt by mal občanom a podnikateľom ušetriť ročne na správnych poplatkoch takmer 1,5 milióna eur a zároveň viac ako 240 000 dní čakania na rôzne výpisy a dokumenty, ktoré si úrady a inštitúcie budú vymieňať medzi sebou. Tento projekt Sprístupnenia údajovej základne verejnej správy vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy integrácie údajov predložil na schválenie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je správcom IS CSRÚ.

Rozšírenie služieb informačného systému Datacentra miest a obcí (DCOM) do ďalších stoviek obcí a jeho migrácia do vládneho cloudu  v hodnote do 31 miliónov eur s návratnosťou do roku 2026, prinesie úsporu miliónov eur ročne. Viac ako milión obyvateľov SR bude môcť využívať 141 elektronických služieb poskytovaných zapojenými samosprávami. Na konci projektu v roku 2020 by malo byť do projektu zapojených 86 percent miest a obcí Slovenska.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  je Sprostredkovateľským orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Riadiaci výbor Prioritnej Osi 7 je zložený zo zástupcov  úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ministerstiev financií, dopravy, vnútra,  ZMOSu ako aj organizácií ITAS, Partnerstvá pre prosperitu, a pod.

Zobrazit Galériu

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
informatizacia PO7 OPII

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať