SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

SecTec ohlásil novú spoluprácu so spoločnosťou Sophos

Tlačové správy
0

Spoločnosť SecTec, ktorá je špecialistom v oblasti IT bezpečnosti a sieťových služieb podpísala distribučnú dohodu so spoločnosťou Sophos a dodáva jej bezpečnostné riešenia na území Slovenska. Spomínaná dohoda je súčasťou stratégie spoločnosti Sophos zamerať sa na inováciu a investovanie do svojho partnerského ekosystému. Bude prínosná pre slovenských partnerov, predajcov a zákazníkov, vrátane vyššej efektívnosti s back-end logistikou, školení a vzdelávania pre partnerov. Všetko sú to kľúčové zložky dohody.

„V Sophos sme nadšení priamou spoluprácou so SecTec vďaka ich pôsobivým výsledkom pri implementácii „best-of-breed“ systémov na podporu poskytovania našich bezpečnostných riešení. SecTec má špecifické a dôkladné znalosti o miestnej bezpečnosti, bude vyzdvihovať Sophos a investovať do ich špecializovaného bezpečnostného tímu,“ povedal Mariusz Rzepka, oblastný riaditeľ pre východnú Európu.

SecTec bude dodávať komplexnú škálu riešení spoločnosti Sophos, akými sú bezpečnosť koncových bodov (Endpoint Security), ochrana pred šifrovaním a únikom údajov (DLP- Data Loss Prevention), webová a emailová ochrana, mobilné ovládanie a sieťová bezpečnosť Sophos a jednotné riadenie hrozieb (UTM- Unified Threat Management).

Marek Král, generálny riaditeľ SecTec, verí, že slovenský IT trh bude z tejto dohody profitovať, a to tým, že sa sprístupnia popredné bezpečnostné riešenia od spoločnosti Sophos s podporou vedúcich sieťových služieb firewall. „Zameriavame sa na rozšírenie špičkovej technológie spoločnosti Sophos na našu vysokokvalifikovanú základňu predajcov a na podporu ich vlastných iniciatív pre rozvoj vzťahov so zákazníkmi prostredníctvom predpredaja, dopredaja, správy licencií, riadenia obnovy, optimalizácie transakcií, vývoja trhu, technického zabezpečenia a certifikácie predajcov. Tento spôsob partnerstva predstavuje významný posun na slovenskom IT trhu a očakávame, že takáto nová príležitosť v technologickom odvetví bude pre našich partnerov prínosná – a to pod vedením synchronizovanej bezpečnosti.“

SecTec, a.s.

Všetky autorove články
IT siet bezpečnosť web internet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať