SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Robotické autá od Waymo zvládajú už 4. úroveň autonómie. Dokážu bez šoféra jazdiť aj v tme, hmle a daždi

Technológie
1

CEO spoločnosti Waymo John Krafcik nedávno oznámil, že firma spustí v tomto roku vo Phoenixe taxislužbu bez vodičov. V apríli bola podaná aj žiadosť o povolenie úplne autonómnej prevádzky jeho vozidiel v Kalifornii. Kompletný dokument, ktorý sa teraz dostal na verejnosť, ukazuje, ako môže táto služba fungovať.

Waymo chce nasadiť 52 úplne autonómnych vozidiel - 27 registrovaných v Kalifornii a 25 v Arizone. Napospol ide o hybridné minivany Chrysler Pacifica, ktoré sa v súčasnosti testujú v Arizone. Vozidlá Waymo majú zmapovanú zemepisnú oblasť s rozlohou asi 50 štvorcových míľ (zhruba 130 km2) v okolí sídla firmy v Mountain View. Túto oblasť zvládne autopilot aj v zložitých podmienkach. Cestujúci si však nemôžu vybrať miesto určenia mimo tejto zóny.

Waymo hovorí, že jeho vozidlá dokážu zvládnuť väčšinu ciest a parkovísk do rýchlosti až 65 míľ za hodinu (104 km/h). Takouto rýchlosťou sa nepohybuje na verejných komunikáciách nijaké robotické vozidlo. Firma tvrdí, že jej autá dokážu jazdiť v hmle a slabom daždi, ako aj v noci.

Ak jej minivany budú čeliť silnému dažďu, snehu alebo ľadu alebo budú musieť jazdiť po zaplavených cestách či v teréne, budú sa snažiť o „minimálny rizikový stav“ (to zvyčajne znamená zastavenie na ceste či vedľa nej). Vozidlo sa zastaví aj vtedy, ak zistí poruchu, deteguje kolíziu či aktivovanie airbagov.

Bezpečnostné predpisy Kalifornského dopravného úradu DMV (Department of Motor Vehicles) vyžadujú, aby na autonómne vozidlo dohliadal vzdialený operátor, ktorý zasiahne v prípade zlyhania či kolízie. Hoci v podaní sú spracované aj podrobnosti o tom, ako bude toto diaľkové ovládanie fungovať, niektoré aspekty sú nejasné.

Ako jedna z podmienok vyžadujúcich okamžitý zásah operátora sa uvádza aj „chyba komunikačného portálu alebo dátového spojenia“. To vyvoláva otázku, ako by mohol vzdialený operátor ovládať auto bez takéhoto spojenia, hoci stručne sa tu spomína redundantný systém. Takisto sa tu uvádza, že ak človek uchopí volant alebo stlačí plynový či brzdový pedál, autonómne systémy sa vypnú.

Dokument však tvrdí, že ani vzdialený operátor, ani cestujúci z bezpečnostných dôvodov nebudú môcť prevziať riadenie. Robotické vozidlá Waymo majú 4. úroveň autonómie, čo znamená, že za určitých podmienok kompletne zvládnu riadenie bez ľudského zásahu.

Waymo však má dva tímy, ktoré budú monitorovať každé vozidlo počas jeho prevádzky v reálnom čase pomocou virtuálneho nástroja. Samostatný tím bude mať na starosti zákaznícku podporu a bude môcť kedykoľvek komunikovať s cestujúcimi.

Niektoré minivany Waymo majú aj výrazné bezpečnostné tlačidlo e-stop, po ktorého stlačení sa vozidlo zastaví. Iné vyžadujú na ukončenie režimu samostatnej jazdy zadanie číselného kódu.  

Dokument zahŕňa aj protokol o interakcii s orgánmi činnými v trestnom konaní. Waymo hovorí, že jeho minivany rozpoznajú záchranárske vozidlá a zastanú, ak ich o to blikaním požiada policajné auto. (Nepíše sa tu však o tom, či rozpoznajú aj policajta stojaceho na križovatke a priamo riadiaceho dopravu). Po zastavení vozidlo odomkne dvere a otvorí okno, aby policajt mohol komunikovať s podporným tímom firmy.

Samozrejme, udelenie povolenia ešte neznamená, že autá bez vodičov sa okamžite objavia v uliciach mesta. Spoločnosť musí najprv dôkladne zmapovať cesty s ľudskými vodičmi predtým, než začne prevádzku bez vodičov.

SAMSUNG_032023_M Advertisement

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
robot auto doprava autonom

1 komentár

Mapovanie čistiniek reakcia na: Robotické autá od Waymo zvládajú už 4. úroveň autonómie. Dokážu bez šoféra jazdiť aj v tme, hmle aj daždi

20.5.2018 17:05
Tak si pamätám, sedeli sme na čistinke v prírode pri plápolajúcom ohni tanca mihotania sa plápolania, a všetci sme si vychutnávali príjemné pohodlie vlastnej chvíľky vo vzácnej spoločnosti stretnutia sa a posedenia. Spôsob ako si svit prítomní, spôsob ako sa svetlo prítomní, ako sa zmysel a zmyselnosť účastní — vid vecí tak ako v skutočnosti sú. Je to podobné ako keď sa vojde do tmavej miestnosti — potrebujeme svetlo aby sme videli veci. Predstavte si úplne celý anatomický orgán — oči, ako veľmi číru plochu vody, a zmyslové vedomie ako zrkadlenie objavujúce sa na vode priezračia. Tento postup predstiera zobrazenie kontrastu plochy skutočnosti, že videné alebo zmyslový predmet je jasne zreteľný — jasne odlíšený, vonkajší voči očiam — celému anatomickému orgánu do poslednej častice a miesta medzi časticami. Predstavte si úplne celý anatomický orgán uší, ako veľmi číru plochu vody, a zmyslové vedomie ako zrkadlenie objavujúce sa na vode priezračia. Tento postup predstiera zobrazenie kontrastu plochy skutočnosti, že počúvané alebo zmyslový predmet je jasne zreteľný — jasne odlíšený, vonkajší voči ušiam — celému anatomickému orgánu do poslednej častice a miesta medzi časticami. Predstavte si úplne celý anatomický orgán — hmat celého tela, ako veľmi číru plochu vody, a zmyslové vedomie ako zrkadlenie objavujúce sa na vode priezračia. Tento postup predstiera zobrazenie kontrastu plochy skutočnosti, že počitok alebo zmyslový predmet je jasne zreteľný — jasne odlíšený, vonkajší voči hmatu celého tela — celému anatomickému orgánu do poslednej častice a miesta medzi časticami. Ak dokážete vnímať chuť a vôňu môžete si uskutočniť tento postup predstierania zobrazenia kontrastu plochy zvlášť pre chuť a potom pre vôňu. Na začiatku, pokiaľ trvanie takejto predstavy v predstavení — je krátke, zmyslové vedomie sa predstavuje ako taká vykonštruovaná a vymyslená vec. Avšak, ak je predstavenie dlhšie — a plocha neodchádza a neodbehuje — počne svitať v mysli, že plocha je zobrazená istým stavom mysle. Aj keď zobrazované stavy mysle nie sú jasne rozlíšené, a ich zobrazenie ako zrkadlenie objavujúce sa na priezračnej vode, alebo kvapkách rosy padajúcich na sklíčko, to nevadí. Dôležitý účel je obsiahnuť skutočnosť javu v tom, čo obyčajne mienime pri vyjadrovaní videnia, počutia, voňania jak aj chutnania, dotykovania a myslenia. Ak predstava predstierania — zobrazenie kontrastu plochy skutočnosti — sa nedokáže spodobniť si neosobné, a seba klam neustáva vo všetkých šiestich druhoch zmyslového vedomia, druhovia a družnosť neprekrýva seba klam, žeby sa stalo si priezračný vhľad. Ak všetci druhovia a družnosť — a plocha neodchádza a neodbehuje — ktorí trvajú na tom, že "ono" sú ktorí vidia a podobne — povolia uzol seba len udržiavania, a vierohodná príhodnosť zmyslového vedomia je vhodne správne obsiahnutá, rozhodne obratne uchopená, sa môže ktokoľvek usítiť (uistiť), že súcno dosiahnutia spoločnosti druhov a družnosti je práve len také.

Postupnosti predstierania zobrazenie kontrastu plochy skutočnosti — a plocha neodchádza a neodbehuje — prítomní mžik dopravným osvitom. Aby mohol byť dopravný osvit zobrazením, postupnosti predstierania zobrazenie kontrastu plochy skutočnosti — a plocha odchádza a odbehuje — prítomní mžik osvitom dopravy. Toto mihotanie sa a mihotanie si skutočnosť javu v tom, čo obyčajne mienime pri vyjadrovaní videnia, počutia, voňania jak aj chutnania, dotykovania a myslenia — si premieta chýbanie, sa premieta chýbaním. Jedno predstavenie je všimom supra dlhé, a jedno predstavenie je všimom supra krátke, rozlíšením a rozlišovaním suprajemné — pod elementárne — povrch. Zobraziteľnosť a obraznosť si vyjadruje povrchotvornosť, vyjadruje sa (sila, pole, sila, pole sily pola, sila pola sila, podobnosť, spodobovanie, spodobňovanie, dychtivosť, stojnosť, stojatosť, hladinnosť ap.). Rozlíšenie a rozlišovanie je takto vzájomne závisle pôvodom priezračia — podľa skladu a skladnosti spolupráce širín a šírav. Vo vede o zobrazení a zobrazovaní, problematiku a bezproblémovosť študuje časť — štrukturálne zvládnutie pletenia styčníka stojacej vlny. Táto veda je konceptuálne zložitá a technicky jemná, pre jednoduchosť a obraznosť si mžikovosť ilustrujme suprajemnými zábermi. Odfotiac ta pohodlie ta je taký ani stojaci nieto odchádzajúci obraz. Ktorýkoľvek mentálny obraz je taký veľký že všade tam je, kdekoľvek sa pohne, tam nie je miesto, a to a toto je skutočne veľmi malé, také malé, že kdekoľvek sa pohne, tam miesto nie je. Toto ta je presný technický popis ta prázdnota. Ak niekto niečo nič vstúpi, odfotiac sa umiestni do pohodlia. Ktorýkoľvek mentálny obraz je taký veľký že všade tam je, kdekoľvek sa pohne, tam nie je miesto, a to a toto je skutočne veľmi malé, také malé, že kdekoľvek sa pohne, tam miesto nie je. Ak predstava predstierania — zobrazenie kontrastu plochy skutočnosti — sa nedokáže spodobniť si neosobné, a seba klam neustáva vo všetkých šiestich druhoch zmyslového vedomia, druhovia a družnosť neprekrýva seba klam, žeby sa stalo si priezračný vhľad. Ak niekto niečo nič vystúpi, odfotiac sa umiestni do pohodlia. Ktorýkoľvek mentálny obraz je taký veľký že všade tam je, kdekoľvek sa pohne, tam nie je miesto, a to a toto je skutočne veľmi malé, také malé, že kdekoľvek sa pohne, tam miesto nie je. Ak predstava predstierania — zobrazenie kontrastu plochy skutočnosti — sa nedokáže spodobniť si neosobné, a seba klam neustáva vo všetkých šiestich druhoch zmyslového vedomia, druhovia a družnosť neprekrýva seba klam, žeby sa stalo si priezračný vhľad.

Vnímanie je venované analýze nevšímavostí, ktoré môžu vzniknúť pri nejasných umeleckých záľubách zhotovovania záznamov dotykov. Táto veda je konceptuálne zložitá a technicky jemná, pre jednoduchosť a obraznosť si mžikovosť ilustrujme suprajemnými zábermi. Ktoré sú štyri základné venovania sa a venovanie si? Rešpekt — venovať pozornosť, všímať si, dať si pozor. Drahocennosť — venovať precítenosť, si všímať, precítením si dať. Obyčajnosť — nezáujem venovať precítenosť, si všímať, precítením si dať. Ubližovanie — venovať sa blíženiu, sa všíma, blížením sa dať. Ktoré sú štyri základné odovzdania sa a odovzdania si? Základná dobrota aleja spočívania vyrovnanosti. Základná dobrota aleja spočívania blahopriania. Základná dobrota aleja spočívania milosti zamatu. Základná dobrota aleja spočívania pohodlia milosti. Dôležitý účel je obsiahnuť skutočnosť javu v tom, čo obyčajne mienime pri vyjadrovaní videnia, počutia, voňania jak aj chutnania, dotykovania a myslenia. Ak predstava predstierania — zobrazenie kontrastu plochy skutočnosti — sa nedokáže spodobniť si neosobné, a seba klam neustáva vo všetkých šiestich druhoch zmyslového vedomia, druhovia a družnosť neprekrýva seba klam, žeby sa stalo si priezračný vhľad. Ak všetci druhovia a družnosť — a plocha neodchádza a neodbehuje — ktorí trvajú na tom, že "ono" sú ktorí vidia a podobne — povolia uzol seba len udržiavania, a vierohodná príhodnosť zmyslového vedomia je vhodne správne obsiahnutá, rozhodne obratne uchopená, sa môže ktokoľvek uistiť, že súcno dosiahnutia spoločnosti druhov a družnosti je práve len také.

Sú to nevšímavosti spôsobené nevnímanými tokmi nazeracej časti dotykového prekladača na záznam dotyku (druhovia a družnosť), ďalej nevšímavosti pri samotnom snímaní zobrazenia (nevšímavosti vo vyjasňovaní, pri nesprávnom použití transformátorov zobrazenia a zdrží, nevhodnom objasnení a podobne) a potom nevšímavosti spôsobené rovinou uistiť podľa skladu a skladnosti spolupráce širín a šírav — na záznam dotyku a jej spracovaním. Záverečné postavenie — povaha záveru — pojednáva o nevšímavostiach nevnímaných tokov pri premietaní záznamu dotyku, ináč povedané, premietania sa — teda prenášania sa inam, do inej oblasti. Rozborom nevšímavých záznamov zobrazení a príčin týchto nevšímavostí nevnímaných tokov je čitateľ lákaný k správnemu zhotoveniu záznamu dotyku v nejasnej umeleckej záľube. Vo vnímaní je možné nájsť zoznamy nevšímavostí zhrnuté do tematických skupín a rozdelené do priľahlostí. Mapovanie čistiniek, teda organizovanie si, organizovania sa. Zobraziteľnosť a obraznosť si vyjadruje povrchotvornosť, vyjadruje sa (sila, pole, sila, pole sily pola, sila pola sila, podobnosť, spodobovanie, spodobňovanie, dychtivosť, stojnosť, stojatosť, hladinnosť ap.). Rozlíšenie a rozlišovanie je takto vzájomne závisle pôvodom priezračia — podľa skladu a skladnosti spolupráce širín a šírav. Rôznymi alebo rôzne podobnými prístupmi sa hľadí na vysvetlenie, na prísvit a svit — teda na komunikáciu, cesta, po ktorej sa uskutočňuje sieťovanie, spojenie priepustnými prostriedkami, dorozumievanie prestupnosti, že spodobovanie detekcie detektora vstupov je samozrejme spletitý výklad vedy o inteligencii a jej operačných priestoroch, je konceptuálne náročný a technicky jemný, a má uplatnenie v rozličných vedných disciplínach ako je filozofia, psychológia, lingvistika, medicína, joga a umenie. Samozrejme, je možné spomenúť čokoľvek zo skutočnosti — Dar pravdivosti vyniká nad každým iným darom. Pri suprajemných záberoch, je prínosom zotrvávanie výmeny funkčnosti a funkčnej závislosti (všímavosť nadviazaná na predmetnú vec vždy s každým nádychom a výdychom) na podklade mapovania — dopravný osvit sa zozbierava do žiariacich častíc, organizujú sa a organizujú si do štruktúry mentálnych obrazov „časticové mentálne mapy“ presvetlenia otvorenosti, ktoré sústreďujú rozlíšené a rozlišované podľa priameho osvitu mapovanej pozície — nemeniť pozíciu alebo postoj či prístup za účelom jasnosti zreteľnosti a zreteľnosti jasnosti, pretože obyčajne prekvapivosť suprajemných záberov nekorešponduje s momentálnym prístupom, vzhľadom na plet réžie presah alebo prevaha, z dosahu alebo nejasnosť, neistota alebo oslabenosť — či sa už jedná o podklad pletnosti predsavzatí či úmyslu, bystrosť, úsilie, všímavosť, zozbierávanie sa a zozbierávanie si, jasnosti zreteľnosti a zreteľnosti jasnosti. Plet ponoru, pletnosť vynorenia má spoločného menovateľa — zdvorilosť prístupu k funkčnosti a funkčnej závislosti, dychu, manévrovateľnosť a orientácia, navigačný trojuholník konštrukčných charakteristík a schémat, ako sú napríklad prúdy a prúdnice, prechod priechodu, priechod prechodu. Samozrejme, že to môže mať využitie v rôznych prístupoch, ako je napríklad letecká astronómia, meteorológia, letecká kartografia a geodetické zabezpečenie, alebo technológiách súvisiacich s riadením a dohľadom, napríklad autopilot. Tak si pamätám, pri jednom stretnutí odborníkov z oblasti vedy a umenia, bola diskutovaná táto téma s pracovným názvom “ nattiness & ladnosť ” pre jednoduchosť a obraznosť. Zdrž čistiniek, vzájomnosť jednateľnosti. Táto veda je konceptuálne zložitá a technicky jemná, pre jednoduchosť a obraznosť.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať