SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Sensoneo smart odpadová technológia bodovala v dvoch kategóriách českej súťaže najlepších smart city realizácií roka 2019

Tlačové správy
0

V piatok 13. decembra sa v reprezentačných priestoroch Českého vysokého učení technického v Prahe konal slávnostný ceremoniál odovzdávania cien súťaže Chytrá města pro budoucnost. Ide o tretí ročník prestížnej súťaže, ktorá vyhodnocuje a oceňuje realizované smart city riešenia na území Českej republiky. Súťaž organizuje Smart City Innovations Inštitút pod záštitou Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky, Zväzu miest a obcí Českej republiky a Asociácie krajov Českej republiky.

 

Spomedzi viac ako dvesto prihlásených projektov sa do užšieho výberu dostala päťdesiatka, z ktorej porota prostredníctvom bodového ohodnotenia písomných prihlášok a zistení z osobných návštev v teréne vybrala víťazov v kategóriách Chytrá obec, Chytré město, Chytrý kraj, Idea/vízia smart city a Osobnosť smart city, ktorú udeľuje priamo Ministerka pre miestny rozvoj ČR.

Ocenenie SMART CITY PROJEKT 2019 a CHYTRÉ MĚSTO 2019 nad 200.000 obyvateľov získalo hlavné mesto Praha spolu s mestskou spoločnosťou Operátor ICT, a.s., za projekt „Inteligentný zvoz odpadu“. Projekt je založený na technológii Sensoneo a digitalizuje službu riadenia zvozu odpadu. Vo výsledku riešenie umožňuje kontrolovať stav naplnenosti 420 podzemných nádob na separovaný odpad a optimalizovať ich zvoz. Okrem mesta a mestských služieb sú dáta prístupné aj občanom cez mestskú aplikáciu Golemio, ktorá im umožňuje odnavigovať sa k najbližšiemu voľnému kontajneru pre konkrétny typ odpadu.

Inštalácia projektu sa zavŕšila vo februári 2019 a zastrešovala ju spoločnosť Slovanet, ktorá je dlhodobým partnerom spoločnosti Sensoneo a stojí za väčšinou Sensoneo inštalácií na Slovensku – ako napríklad v Trnave, Hlohovci, Dubnici, Skalici a ďalších mestách. Táto skúsená telco spoločnosť, ktorá je súčasne operátorom siete internetu vecí LoRaWAN, bola vôbec prvou spoločnosťou, ktorá sa pre riešenie Sensoneo certifikovala.

Sensoneo ako jedna z dvoch spoločností uspela aj v osobitnej kategórii Slovenský smart city projekt roku 2019. Porota ocenila jeho pozitívne ekonomické a ekologické dopady, ako aj zlepšenie kvality služieb pre občanov.

 „Sme nesmierne hrdí, že projekt monitorovania odpadu a optimalizácie jeho zvozu zaujal v takejto konkurencii a mohli sme svojou časťou prispieť k napĺňaniu smart city stratégie mesta Praha. Radi by sme sa mestu poďakovali za dôveru a veľmi konštruktívnu spoluprácu, ktorá nám umožnila uspôsobiť riešenie jeho špecifickým potrebám.

Riadenie odpadu na základe dát je pre väčšinu miest a obcí stále pomerne neznáma téma. V kontexte súčasného vývoja, digitalizácie a dôležitosti kvalitných dát však postupne vnímame rastúci záujem o tento spôsob riadenia odpadov, pretože umožňuje získať kontrolu nad odpadovými tokmi, maximálne stransparentniť všetky kroky, efektívne využívať zdroje a nasadzovať motivačné programy pre občanov.   

Tento trend pozorujeme aj v zahraničí – v roku 2018 sme zachytili len ojedinelé prípady výberových konaní, ktoré vyžadovali riadenie odpadu na základe dát. V tomto roku sme účastníkmi niekoľkých desiatok tendrov,  v ktorých je využívanie monitorovania odpadu ich základnou podmienkou,“ vyjadril sa Martin Basila, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Sensoneo, j.s.a.

Všetky ocenené projekty si môžete pozrieť: https://youtu.be/8ABihbnUxio.

Sensoneo

Všetky autorove články
Sensoneo smart city odpad prestizne ocenenie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať