SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Shareware

0

ImBatch v7.0.0

Určenie: nástroj na hromadnú úpravu a konverziu obrázkových súborov

Vlastnosti:

 • na vstupe program podporuje viac ako 60 grafických formátov vrátane mnohých formátov RAW používaných digitálnymi fotoaparátmi
 • na zvolené súbory, resp. obsah zvolených priečinkov sa dá aplikovať viac ako 80 operácií vrátane zmeny veľkosti a rozlíšenia, plynulej rotácie o zvolený uhol a preklopenia obrázka, manuálnych aj automatických úprav jasu, kontrastu a farebnosti obrázkov
 • vzhľad obrázkov po jednotlivých operáciách sa dá sledovať v náhľadovom okne
 • možno aplikovať aj hromadné odstránenie hlavičiek EXIF/IPTC alebo zmenu ich vybraných položiek na definované hodnoty
 • pridanie textového či grafického vodoznaku s voliteľnou mierou transparentnosti
 • zaoblenie rohov alebo aplikácia niektorého z 30 predvolených rámov
 • vytváranie koláží, 3D rotácia obrázkov, tvorba stereo obrázkov a animovaných súborov GIF
 • je k dispozícii aj vektorizácia obrázkov a ich export do formátu PDF alebo SVG
 • spracovanie obrázkov môže prebiehať paralelne vo viacerých vláknach
 • odladenú sériu úprav možno uložiť na disk na jej neskoršiu aplikáciu na inej množine obrázkov
 • upravené obrázky sa môžu uložiť v pôvodnom alebo inom podporovanom formáte na disk, resp. uložiť na zvolený FTP server
 • funkcie programu sa dajú ovládať aj z príkazového riadka
 • aplikáciu možno inštalovať aj ako prenosnú aplikáciu, je k dispozícii aj 64-bitová verzia

Autor: High Motion Software, Rusko
Štatút: freeware na nekomerčné použitie s možnosťou zakúpiť osobnú licenciu za 29,95 USD
Cena: na komerčné použitie treba zakúpiť licenciu v cene 99,95 USD
Dom. stránka: www.highmotionsoftware.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

 

OCCT (OverClock Checking Tool) v7.0.0

Určenie: program na testovanie stability hardvéru počítača a monitorovanie jeho prevádzkových parametrov

Vlastnosti:

 • program umožňuje sledovanie aktuálnych údajov o teplote jednotlivých komponentov (procesor, resp. všetky jeho jadrá, grafická jednotka, matičná doska, pevný disk), napájacích napätiach, stratovom výkone, otáčkach ventilátorov, hodinovej frekvencii a ďalších parametroch pri cielene zvýšenej záťaži procesora a jednotlivých komponentov
 • zobrazuje sa ich okamžitá, minimálna a maximálna hodnota, ako aj časový vývoj vo forme grafu
 • k dispozícii je 6 typov testov, okrem iného vlastná testovacia sekvencia OCCT, resp. LINPACK (obdoba testu IntelBurn) na procesor s voľbou počtu logických jadier, ktoré sú testované; dá sa zvoliť intenzita testu alebo záťaž pamäte RAM, dĺžka jeho trvania, resp. dĺžka trvania prestávok
 • ďalšie dostupné testy sú test pamäte RAM, 3D test na testovanie grafickej jednotky so zvoleným rozlíšením a počtom shader jednotiek zúčastňujúcich sa v teste a test pamäte grafickej karty
 • posledný je test stability zdroja, kde takisto možno definovať jeho rozsah a dĺžku trvania
 • testy sa dajú spúšťať v slučke, pričom možno zvoliť hraničné hodnoty kritických veličín, po ktorých dosiahnutí sa aplikácia sama vypne (napr. teplotu procesora a grafickej jednotky), aby sa zabránilo poškodeniu kritických komponentov
 • na konci testu sa dá generovať kompaktný protokol z priebehu testu, ktorý možno uložiť ako obrázok vo formáte PNG na disk
 • program poskytuje aj funkciu pasívneho sledovania všetkých kľúčových parametrov bez prídavného zaťažovania samotným programom, ktorý okrem aktuálnej hodnoty zaznamenáva aj minimálne a maximálne hodnoty sledovaných veličín počas trvania monitorovacieho procesu
 • posledná položka ponuky grafického prostredia je výpis všetkých dostupných systémových informácií o procesore, grafickej karte, základnej doske a pamäti
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny
 • verzie PRO a Enterprise umožňujú navyše generovať protokoly vo formáte CSV, skladať vlastné sekvencie rôznych testov a ovládať funkcie programu z príkazového riadka

Autor: OCBASE - Adrien Mercier, Francúzsko
Štatút: shareware, skúšobná verzia umožňuje testovať počas max. 1 hodiny a pridáva pred test 10-sekundové oneskorenie
Cena registrácie: 5 USD za mesiac alebo 25 USD za rok na osobné účely, 150 USD za rok na komerčné účely
Dom. stránka: www.ocbase.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10 (len 64-bit.)

 

e2eSoft VCam v6.4

Určenie: aplikácia na zlepšenie funkcionality webovej kamery alebo jej emuláciu

Vlastnosti:

 • program slúži na zlepšenie funkcionality fyzickej webovej kamery, resp. jej emuláciu na jej použitie v softvéri na realizáciu videohovorov, videokonferencií, dištančného vzdelávania a pod.
 • zdrojom videosignálu môže byť séria statických obrázkov alebo videosúborov, DVD video, webové video v rôznych formátoch, video z mobilného telefónu (napr. s použitím aplikácie iVCam od tej istej autorskej firmy dostupnej pre platformu Android aj iOS), TV tunera alebo fyzickej webovej kamery
 • ako zdroj možno použiť aj obsah celej pracovnej plochy, jej výrezu alebo vybraného okna
 • na pôvodný videosignál sa dajú aplikovať desiatky rôznych filtrov, resp. dvojica filtrov zaradených v sérii
 • do videa sa dá kresliť, vpisovať text, prelínať ho so zvoleným obrázkom alebo iným videozáznamom a takisto pridať hudobné podfarbenie
 • je k dispozícii aj funkcia prevzatia statickej snímky z výsledného videosignálu a tvorba jeho záznamu
 • základné funkcie programu sa dajú ovládať pomocou klávesových skratiek

 

Autor: e2esoft, Čína
Štatút: shareware, skúšobná verzia pridáva do videosignálu vodoznak
Cena: 19,95 USD
Dom. stránka: www.e2esoft.com/vcam
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

 

Registrácia shareware programov
za eurá na www.avir.sk

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať