ANTIK ANTIK ANTIK

Škálovanie aplikácií zabezpečí rovnaký servis pre tisíce používateľov

0

Webové technológie napredujú míľovými krokmi. Jednoduché stránky boli nahradené dynamickými aplikáciami. V neustálej snahe o rozšírenie svojho poľa pôsobnosti sa aplikácie vyvíjajú a prispôsobujú sa požiadavkám zákazníkov. So širším poľom pôsobnosti prichádza aj vyšší počet používateľov, ktorí čakajú rýchlu reakciu. To znamená vyššie nároky na výpočtový výkon. Čas potrebný na načítanie obsahu a zobrazenie webu je kľúčový. Až 47 % používateľov očakáva, že sa webová stránka načíta a zobrazí za menej ako dve sekundy, a až 40 % zo stránky odíde, ak nie je zobrazená do troch sekúnd (zdroj: Kissmetrics). Vďaka škálovaniu sú aplikácie schopné zvládnuť rastúci počet používateľov a nároky na výkon.

Možnosti škálovania

Škálovať možno dvoma spôsobmi:

• vertikálne – zvýšením výpočtového výkonu jedného počítača, na ktorom je aplikácia umiestnená,

• horizontálne – umiestnením aplikácie na viacero rôznych počítačov (alebo kontajnerov), z ktorých každý spracováva časť požiadaviek používateľov.

Horizontálne škálovanie aplikácie poskytuje možnosť pridávania počítačov bez toho, aby bola aplikácia vypnutá. Takisto zabezpečí dostupnosť v prípade poruchy niektorého stroja a podporuje použitie architektúry na základe mikroslužieb, v ktorých už aplikácia nie je jeden celok (monolit), ale súbor malých, jednoducho udržiavateľných a testovateľných služieb. Tieto výhody napomohli vznik riešení podporujúcich horizontálne škálovanie a správu aplikácií.

Škálovanie v Košiciach

T-Systems Slovakia reagoval na potrebu škálovania implementáciou dvoch veľmi známych a často porovnávaných riešení – Openshift a Azure Service Factory.

Platforma RedHat Openshift Container Platform (komerčná verzia Kubernetes) poskytuje možnosť použitia s rôznymi technológiami a cloudovými službami. Jej cieľovou skupinou sú skúsení používatelia a je zameraná najmä na správu aplikačných kontajnerov. Umožňuje nasadenie zmien okamžite a automaticky, pričom používatelia vedia zmeny otestovať aj pri spustenej aktuálnej verzii. Toto riešenie je zákazníkom T-Systems Slovakia poskytované v rámci riešenia Open Telekom Cloud pod názvom Appagile.

Azure Service Factory od spoločnosti Microsoft je komerčné riešenie, ktoré poskytuje možnosť spravovania kontajnerov, ďalšie pokročilejšie funkcionality aj možnosť užšieho prepojenia s týmto riešením pomocou programovacích nástrojov a vzorov. Jeho nevýhodou je uzavretosť a viazanosť na operačný systém Windows, no na zlepšeniach a podpore pre Linux sa pracuje. T-Systems Slovakia poskytuje zákazníkom aj možnosť spravovať kontajnery bez toho, aby museli spravovať celú platformu vo forme riešenia CCE (Cloud Container Engine), založeného na už spomínanom Kubernetes.

Škálovanie aplikácií rozhodne nie je na ústupe, práve naopak, je to stále vyhľadávanejšia oblasť vývoja aplikácií. Preto je nevyhnutné na škálovanie myslieť vopred a pripraviť všetko tak, aby ho v budúcnosti bolo možné aplikovať.

Miroslav Verčimák, T-Systems Slovakia

Všetky autorove články
skalovanie aplikácia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať