SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Školstvo: Desiatky rokov učíme, študenti sa menia, priznávajú učitelia

Tlačové správy
0
Presne pre 53 rokmi mal svoju prvú prednášku vysokoškolský profesor Ondrej Šedivý, ktorý celý život vyučuje matematiku a odchoval 35 kandidátov vied. "Celý život som učiteľ a keby som sa znovu narodil, znovu by som išiel učiť," povedal profesor, ktorý dnes spolu s ďalšími 80 učiteľmi a učiteľkami dostal ceny svätého Gorazda od ministra školstva Dušana Čaploviča.

Priznáva, že študenti kedysi zodpovednejšie pristupovali k svojim povinnostiam. O matematiku a prírodné vedy je menší záujem. "Študenti idú tam, čo sa ľahšie študuje," dodal Šedivý, ktorý vyučuje na Univerzite Konštatntína Filozofa v Nitre.

Ďalšou z ocenených je aj Eva Buzgová, ktorá vyučuje na Elektrotechnickej priemyslovke v Prešove telesnú výchovu už 38. rok a od roku 1974 sa venuje aerobiku. "Tieto deti, je pravda, že až tak cvičiť nechcú. Ale zase tie, ktoré majú záujem, tak sú dobré a ja sa snažím ich k tomu rôznou formou prilákať," dodala.

Futbalu sa Trnave venuje dlhé roky aj Jozef Mračka, ktorý v roku 1976 zakladal futbalové triedy. "Odvtedy sme vychovali kopec ligových futbalistov, reprezentantov," Priznáva, že pred pár rokmi boli deti ctižiadostivejšie a mali väčší záujem o šport. "Teraz majú hlavne tie počítače," pripomenul Jozef Mračka z Trnavy, ktorý dostal ocenenie za celoživotné pôsobenie.

"Moja idea je, aby sa školstvo rozvíjalo napriek politickým šarvátkam. Nech si politici robia čo chcú, ale školstvo majme stabilizované," vyhlásil profesor Beloslav Riečan z Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice, ktorý dostal cenu za celoživotné dielo v oblasti matematiky. "Najväčšia odmena pre toho učiteľa, aj pre mňa sú dobrí žiaci, to je nezaplatiteľné," dodal Riečan.

Minister školstva Dušan Čaplovič dnes pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal 81 učiteľom medaily a ďakovné listy svätého Gorazda. Prisľúbil im, že aj napriek nie ideálnemu stavu verejných financií sa rezort snaží vyhovieť ich požiadavkám. Minister chce robiť všetko pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu. 

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda - veľká medaila, malá medaila a ďakovný list - sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať