SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Podpísanie úverovej zmluvy na tablete

Tlačové správy
0
Spoločnosť Cetelem Slovensko a.s. patrí na slovenskom trhu k priekopníkom v zavádzaní technologických inovácií. Inak tomu nebude ani v roku 2013, kedy ako prvá prináša na trh eSign Cetelem, teda možnosť uzatvorenia zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru pomocou elektronických prostriedkov.

Už od roku 2000 je spoločnosť Cetelem Slovensko a.s. lídrom na trhu v zavádzaní noviniek, ktoré skvalitňujú služby poskytované klientom.

Po tom, ako prišli prví s nákupom na splátky ONLINE, neskôr s pôžičkou Cetelem a kreditnou kartou ONLINE, začínajú rok 2013 ďalšou inováciou, ktorá od základov mení proces spracovania žiadosti o úver - službou eSign Cetelem.

Ako prvý, spomedzi poskytovateľov spotrebiteľských úverov, Cetelem prináša riešenie, ktoré umožňuje, aby klient podpísal zmluvu priamo na zariadení, na ktorom je zobrazená.

„Pripomína to spôsob, na ktorý bol klient vždy zvyknutý - zmluvu si prečíta, skontroluje a následne podpíše. Rozdiel je, že nepodpisuje papier, ale elektronický dokument priamo na obrazovke tabletu," hovorí Aleš Kos, člen predstavenstva a riaditeľ správy priameho predaja Cetelem Slovensko

Cetelem „zachráni" malý les

Vďaka podpisovaniu zmlúv elektronickými prostriedkami sa zníži spotreba papiera, ako aj náklady na tlač, distribúciu či archiváciu zmlúv. V roku 2013 Cetelem plánuje poskytnúť 110 tis. spotrebiteľských úverov typu nákup na splátky, pričom pri každej zmluve sa spotrebuje až 15 hárkov A4. Štvorstranová zmluva sa tlačí v troch exemplároch - pre klienta, predajcu a úverovú spoločnosť, ďalšie tri strany predstavuje tzv. Predzmluvný formulár. Obrazne vyjadrené, ak z jedného stromu je možné vyrobiť 80 tis. hárkov A4, Cetelem zachráni až 20 stromov.

Revolúcia v predaji na splátky

Riešenie eSign Cetelem prináša na predajne výraznú zmenu v spôsobe predaja tovaru na splátky. Kým doteraz si zákazník najskôr vybral tovar a následne na špeciálne určenom mieste vybavil všetky formality, mobilné zariadenie umožňuje, aby „splátky prišli za ním". Tak je možné spracovať a podpísať žiadosť o poskytnutie úveru a následne zmluvu, na ktoromkoľvek mieste v predajni.

Toto moderné riešenie urýchľuje uzatvorenie zmluvy s klientom a rovnako uľahčuje celý proces nákupu, nakoľko predávajúci nie je vďaka mobilnému zariadeniu viazaný k realizácii predaja na jednom mieste. Ak chce obchodník vybavovať úverové zmluvy cez Cetelem „bezpapierovo", jediné čo potrebuje, je koncové zariadenie, ktoré umožňuje zaznamenať podpis dotykovým perom na obrazovku.

Motiváciou pre obchodníkov je zrýchlenie cash-flow. Kým v minulosti predajca čakal na financovanie tovaru, ktorý predal na splátky 4 až 5 dní, vďaka eSign Cetelem mu platba odchádza už na druhý deň.

Transparentnosť a bezpečnosť

Služba eSign Cetelem je výhodná predovšetkým pre samotného klienta, a to hlavne z hľadiska bezpečnosti a zvýšenia celkovej prehľadnosti. Po podpísaní dotykovým perom sa zmluva uzamkne, čím sa zároveň zabezpečí proti zmenám. „Dokument je podpísaný elektronickými prostriedkami - biometrickým podpisom, ktorého pravosť sa dá overiť rovnako ako bežný podpis na papieri," hovorí Aleš Kos.

Vďaka elektronicky podpísanej zmluve sa tiež eliminujú straty a chybovosť, ktoré sa objavujú pri papierových dokumentoch. Po podpísaní zmluva putuje elektronicky do emailovej schránky klienta, ale aj do centrálnej databázy spoločnosti Cetelem. Klient sa tak môže k zmluve kedykoľvek vrátiť a znovu si ju preštudovať. Všetky dokumenty súvisiace s úverom bude mať 24 hodín denne k dispozícii online cez zabezpečenú Klientskú zónu, dostupnú na web stránke spoločnosti.

Pri technologickom riešení služby eSign oslovila spoločnosť Cetelem Slovensko,a.s. firmu ANASOFT. Tá využíva technológiu Softpro pre zaznamenávanie a overovanie podpisov v digitálnej podobe a tablety spoločnosti Samsung.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať