SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Skupina GTS rozširuje svoju optickú sieť do Chorvátska

0

Skupina GTS Central Europe (GTS), popredný poskytovateľ integrovaných telekomunikačných riešení a služieb dátových centier v krajinách strednej a východnej Európy rozšíril svoju optickú sieť do Chorvátska. Cieľom investície je podporiť rast medzinárodnej siete GTS v rámci balkánskeho regiónu a nadviazať na predošlé stavby optických sietí na území Srbska a Slovinska.

"Nové rozšírenie siete do Chorvátska poskytne súčasným a novým klientom príležitosť zlepšiť ich pripojenie a zavedie nové služby na trh Juhovýchodnej Európy. Naším zámerom je pokračovať v rozširovaní infraštruktúry, z pohľadu geografického a do hĺbky v metropolitných oblastiach. S cieľom vytvoriť ultra vysokorýchlostnú komunikačnú diaľnicu v Strednej a Východnej Európe, momentálne pracujeme na ďalšom rozširovaní sieťovej infraštruktúry cez najvýchodnejšie časti našej siete," uviedol Ignacio Irurita, technický riaditeľ GTS pre Strednú Európu.

Kapacita systému dosahuje 40 Gb/s na kanál, no vďaka novej generácii systému DWDM môže narásť až na 100 Gb/s. Systém má celkovo 96 kanálov. Nová technológia umožňuje flexibilnú odpoveď na požiadavky klientov, ako v oblasti sieťových rozhraní, tak aj v šírke pásma. Parametre siete umožňujú GTS poskytovať celé portfólio služieb aj klientom v novonadobudnutej oblasti a uspokojiť ich požiadavky na kapacitu ovplyvnenú nárastom IP prevádzky v balkánskom regióne.

Nová optická sieť spája Budapešť cez Zalaegerszeg a Nagykanizsa, prechádza hranicou v Letenye a pokračuje do Varasdin. Nová časť siete meria 180 km a zvyšuje celkovú dĺžku hlavnej siete GTS v Maďarsku na 2300 km.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať