CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Skupina LENOVO: finančné výsledky za štvrtý štvrťrok a fiškálny rok 2023/24

Tlačové správy
0

Rast spoločnosti Lenovo sa vo 4. štvrťroku 23/24 zrýchľuje - využitie príležitostí hybridnej umelej inteligencie (AI)

Skupina Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) dnes oznámila výsledky za 4. štvrťrok a fiškálny rok 2023/24. Po obnovení rastu v 3. štvrťroku zaznamenala skupina v 4. štvrťroku medziročný rast tržieb vo všetkých obchodných skupinách, pričom tržby skupiny sa medziročne zvýšili o takmer 10 % na 13,8 miliardy USD, čistý zisk sa medziročne zdvojnásobil na 248 miliónov USD a mix tržieb z podnikania mimo PC dosiahol historické maximum 45 %. Výsledky skupiny za 4. štvrťrok a celkovo za 2. polrok ukazujú, ako spoločnosť Lenovo zvládla minuloročný pokles v odvetví, využila obrovské príležitosti na rast, ktoré prináša umelá inteligencia, a zrýchlila dynamiku v rámci celého biznisu. Príjmy za celý fiškálny rok dosiahli 56,9 miliardy USD a čistý zisk 1 miliardu USD. Od druhej polovice fiškálneho roka dosiahla spoločnosť Lenovo medziročný rast príjmov o 6 % a čistá marža sa zotavila z medziročného poklesu v prvom polroku a v druhom polroku sa nezmenila.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Skupina je lídrom v ére bezprecedentných príležitostí v oblasti AI vďaka svojmu portfóliu „z vrecka do cloudu“, silnému ekosystému a partnerstvám, a komplexným možnostiam AI. Od ohlásenia svojej stratégie AI v októbri 2023 na svojom výročnom podujatí Tech World, uviedla spoločnosť Lenovo svoju prvú vlnu AI počítačov, ako aj schopností AI pokrývajúce ďalšie inteligentné zariadenia, inteligentnú infraštruktúru a inteligentné riešenia a služby. Skupina očakáva, že počítač s AI – ktorý je definovaný ako osobný agent AI založený na prirodzených interakciách, heterogénnom výpočte, osobnej znalostnej báze, pripojený k otvorenému ekosystému aplikácií AI a s ochranou súkromia a bezpečnosti - sa v priebehu nasledujúcich troch rokov rozrastie zo súčasnej prémiovej pozície do hlavného prúdu, čo bude hnacou silou nového cyklu obnovy v tomto odvetví. Hybridná AI tiež zvyšuje dopyt po infraštruktúre AI a zákazníci čoraz viac požadujú prispôsobené riešenia a služby AI, najmä poradenstvo, návrh, nasadenie a údržbu AI.

Pokračujúce odhodlanie spoločnosti Lenovo a jej investície do inovácií, ktoré sa zameriavajú na jej kľúčové technológie AI a výpočtovej techniky, jej pomáhajú realizovať víziu „Inteligentnejšia AI pre všetkých“ a ďalej viesť v ére AI. V uplynulom fiškálnom roku dosiahla skupina rekordne vysoké percento počtu zamestnancov výskumu a vývoja na úrovni 26,2 %, ako aj pomer výdavkov na výskum a vývoj k príjmom na úrovni 3,6 %.

Pri pohľade do budúcnosti je skupina povzbudená svojou výkonnosťou a dynamikou v 2. polroku fiškálneho roka a je optimistická, pokiaľ ide o vyhliadky na ďalší rok, v ktorom bude pokračovať vo vedúcej pozícii v oblasti AI, investovať do inovácií a využívať bezprecedentné príležitosti, ktoré predstavuje hybridná AI, keďže zrýchľuje rast a udržateľné zvyšovanie ziskovosti v rámci celého svojho podnikania.

Predstavenstvo spoločnosti Lenovo deklarovalo konečnú dividendu vo výške 3,8 amerických centov alebo 30,0 HK centov na akciu za fiškálny rok, ktorý sa skončil 31. marca 2024.

Yuanqing Yang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo:

Výsledky spoločnosti Lenovo za štvrtý štvrťrok jasne ukazujú, že sme nielen obnovili rast vo všetkých našich podnikoch, ale že dynamika nášho podnikania sa zrýchľuje vďaka bezprecedentným príležitostiam, ktoré prináša hybridná AI. Poháňaní našou stratégiou inteligentnej transformácie a dlhoročnými investíciami do inovácií sme vybudovali celý rad schopností AI a sme na čele priekopníctva revolučného trhu počítačov s AI. Našou víziou v ére AI je inteligentnejšia AI pre všetkých. S podporou našej silnej realizácie, pretrvávajúcih inovácií, prevádzkovej dokonalosti a ekosystémových partnerstiev sme presvedčení, že v nadchádzajúcom roku dokážeme zabezpečiť udržateľný rast a zlepšenie ziskovosti.”

Zhrnutie finančných výsledkov:

 

Q4 23/24

V miliónoch USD

Q4 22/23

V miliónoch USD

Rozdiel

 

FY 23/24

V miliónoch USD

FY 22/23

V miliónoch USD

Rozdiel

 

 

Výsledky skupiny

13,833

12,635

9%

 

56,864

61,947

(8%)

 

Príjmy pred zdanením

309

130

137%

 

1,365

2,136

(36%)

 

Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov)

248

114

118%

 

1,011

1,608

(37%)

 

Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov – nie-HKFRS) [1]

218

284

(23%)

 

1,038

1,878

(45%)

 

 

Základný zisk za akciu (Amerických centov)

2.02

0.95

1.07

 

8.41

13.50

(5.09)

 

 

Solutions and Services Group (SSG): Silný rast a ziskovosť, ktoré podporujú riešenia AI

Výsledky za štvrtý štvrťrok a fiškálny rok FY23/24:

 • Posilnenie pozície SSG ako hnacej sily rastu a prispievateľa k zisku poskytnutím viac ako 10-percentného medziročného rastu výnosov na 1,8 miliardy USD a vysokej ziskovosti s prevádzkovou maržou presahujúcou 21 % – dvojciferný rast výnosov a prevádzková marža za 12 po sebe idúce štvrťroky. Tržby za celý fiškálny rok boli 7,5 miliardy USD, medziročne vzrástli o 12 % a prevádzková marža bola takmer 21 %.
 • Mix príjmov z riadených služieb a služieb v oblasti projektov a riešení vzrástlo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o päť bodov a v súčasnosti predstavuje 55 % celkových príjmov podnikania SSG.
 • Kľúčové ponuky ako Digital Workplace Solutions a TruScale for Hybrid Cloud priniesli rýchly rast.

Príležitosti a trvalý rast:

 • V budúcnosti bude SSG pokračovať v uspokojovaní rastúceho dopytu zákazníkov rýchlym vývojom riešení a služieb založených na AI a vstavaných AI.
 • Platforma Care of One, Cyber Resiliency as a Service a rozhodovací nástroj Lenovo Intelligent Sustainability Solutions Advisor (LISSA) využívajú silu AI na poskytovanie hyperpersonalizovaných zamestnaneckých skúseností, zvýšenej produktivity, vylepšenej bezpečnosti a udržateľných IT možností.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Obnovená dynamika

Výsledky za štvrtý štvrťrok a fiškálny rok FY23/24:

 • Príjmy za 4. štvrťrok opäť vzrástli, a to dvojciferným medziročným nárastom o 15 %, vďaka čomu príjmy ISG za štvrťrok dosiahli 2,5 miliardy USD, čo je nová rekordná hodnota za štvrtý štvrťrok.
 • Podnikanie v oblasti skladovania, softvéru a služieb dosiahlo vysoký rast, pričom kombinované výnosy medziročne vzrástli o viac ako 50 %. Príjmy z vysokovýkonnej výpočtovej techniky dosiahli rekordnú výšku.
 • Za celý rok ISG dosiahlo medzikvartálny rast výnosov v troch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch a dosiahlo svoje druhé najvyššie výnosy za fiškálny rok.

Príležitosti a trvalý rast:

 • Očakáva sa, že servery s AI budú rásť takmer dvakrát rýchlejšie ako široký trh so servermi, pretože sa trh presúva na infraštruktúru AI.
 • ISG rozšíri svoje portfólio a pretvorí svoje smerovanie na nové príležitosti, ako aj využije svoje silné stránky v oblasti tradičných serverov, edge, úložísk, softvéru a služieb s cieľom dosiahnuť rast a obnoviť ziskovosť.

Intelligent Devices Group (IDG): Stabilný rast, posilnené vedenie

Výsledky za štvrtý štvrťrok a fiškálny rok FY23/24:

 • IDG pokračovalo v úspešnom štvrťroku a posilnilo svoje vedúce postavenie na globálnom trhu s počítačmi s podielom na trhu 22,9 %, čo predstavuje významnú prémiu na trhu a špičkovú ziskovosť v odvetví. Príjmy za štvrťrok dosiahli 10,5 miliardy USD a za celý rok 44,6 miliardy USD.
 • Obchod s počítačmi bol na prvom mieste v štyroch z piatich geografických oblastiach a dosiahol rekordne vysoký podiel na trhu v Severnej Amerike.
 • Obchod so smartfónmi dosiahol pozoruhodný rast, medziročne vzrástol dvojciferne v dodávkách aj v príjmoch s výraznou prémiou na trhu.
 • Ziskovosť IDG za celý rok bola odolná, a to aj napriek slabšiemu trhu, ako sa očakávalo v prvej polovici fiškálneho roka. Počítače, tablety a smartfóny obnovili rast v druhej polovici fiškálneho roka.

Príležitosti a trvalý rast:

 • Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že objem trhu s počítačmi sa zotaví na úroveň pred príchodom Covidu, pričom smartfóny sa už vrátili k dvojcifernému medziročnému rastu.
 • Počítače s AI sa v priebehu nasledujúcich troch rokov postupne zmenia z prémiových na mainstreamové, keďže spoločnosť Lenovo dodala prvú vlnu počítačov s AI a ďalšie budú dodané v nasledujúcich štvrťrokoch, čo bude hnacou silou nového cyklu obnovy na trhu s počítačmi.
 • Rozšírenie AI z počítačov na telefóny a tablety, budovanie bezproblémovej spolupráce medzi zariadeniami so softvérovým riešením Smart Connect.

ESG a korporátne zhrnutie

Medzi úspechy, oznámenia a významné záväzky za uplynulý štvrťrok patria:

 • Spoločnosť Lenovo bola ocenená za svoje vedúce postavenie v oblasti zmeny klímy a zapojenia dodávateľov globálnou neziskovou organizáciou CDP. V tomto rebríčku lídrov bola spoločnosť Lenovo ocenená za svoje úsilie pri zavádzaní súčasných osvedčených postupov v boji proti klimatickým zmenám a za aktívnu spoluprácu so svojimi dodávateľmi na ceste k udržateľnejšej budúcnosti.
 • Skupina získala aj ocenenie „Najlepšia iniciatíva hodnotového reťazca“, „Najlepší zelený produkt“ a uznanie „veľmi chválené“ v kategórii „Spoločnosť roka v oblasti obehového hospodárstva“ na celosvetovej konferencii CRN Sustainability Tech Summit.
 • Vo februári sa spoločnosť Lenovo pripojila k záväzku UNESCO pre zodpovedné AI, ktorý žiada spoločnosti, aby včas uplatňovali opatrenia na „prevenciu, zmiernenie alebo nápravu“ potenciálnych nepriaznivých účinkov AI. Tento záväzok dopĺňa vlastný interný výbor spoločnosti Lenovo pre zodpovednú AI, rámec riadenia, ktorý zahŕňa etické, právne, bezpečnostné a súkromné aspekty a zodpovednosť za všetky produkty, služby a riešenia AI.

[1] Meranie non-HKFRS bolo upravené vylúčením čistých zmien reálnej hodnoty finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, odpisov nehmotného majetku vyplývajúcich zo zlúčení a akvizícií, nákladov súvisiacich so zlúčením a akvizíciami a prípadných zodpovedajúcich vplyvov na daň z príjmov.

 

 

O spoločnosti Lenovo

 

Spoločnosť Lenovo je celosvetovou technologickou veľmocou s príjmami 57 miliárd USD, ktorá sa nachádza na 217. mieste v rebríčku Fortune Global 500 a každý deň poskytuje služby miliónom zákazníkov na 180 trhoch. Spoločnosť Lenovo, ktorá sa zameriava na odvážnu víziu poskytovať inteligentnejšie technológie pre všetkých, stavia na svojom úspechu ako najväčšia svetová spoločnosť v oblasti osobných počítačov s vreckovým až cloudovým portfóliom zariadení s podporou AI, pripravených na AI a optimalizovaných pre AI (počítače, pracovné stanice, smartfóny, tablety), infraštruktúry (dátové centrá, úložiská, edge, vysoko výkonné výpočty a softvérovo definovaná infraštruktúra), softvéru, riešení a služieb. Pokračujúce investície spoločnosti Lenovo do inovácií, ktoré menia svet, budujú spravodlivejšiu, dôveryhodnejšiu a inteligentnejšiu budúcnosť pre každého a všade. Spoločnosť Lenovo je kótovaná na hongkonskej burze cenných papierov pod názvom Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.lenovo.com, a prečítajte si najnovšie správy prostredníctvom nášho StoryHub

 

SKUPINA LENOVO

FINANČNÉ VÝSLEDKY

Za štvrtý štvrťrok a fiškálny rok, ktorý sa skončil 31. marca 2024

(v miliónoch USD, okrem údajov na akciu)

 

 

 

Q4 FY23/24

Q4

FY22/23

 

Y/Y CHG

 

 

FY23/24

 

FY22/23

 

Y/Y CHG

Výnosy

 

 

13,833

12,635

9%

 

56,864

61,947

(8)%

Hrubý zisk

 

2,428

2,143

13%

 

9,803

10,501

(7)%

Hrubá zisková marža

 

17.6%

17.0%

0.6 pts

 

17.2%

17.0%

0.2 pts

Prevádzkové náklady

 

(1,939)

(1,852)

5%

 

(7,797)

(7,832)

(0)%

Výdavky na výskum a vývoj
(zahrnuté v prevádzkových nákladoch)

 

(532)

(550)

(3)%

 

(2,028)

(2,195)

(8)%

Pomer nákladov a výnosov

 

14.0%

14.7%

(0.7) pts

 

13.7%

12.6%

1.1 pts

Prevádzkový zisk

 

489

291

68%

 

2,006

2,669

(25)%

Ostatné neprevádzkové výnosy/(náklady) – netto

 

(180)

(161)

12%

 

(641)

(533)

20%

Príjem pred zdanením

 

309

130

137%

 

1,365

2,136

(36)%

Zdaňovanie

 

(56)

(24)

124%

 

(263)

(455)

(42)%

Zisk za obdobie

 

253

106

140%

 

1,102

1,681

(34)%

Nekontrolné podiely

 

 

(5)

8

N/A

 

(91)

(73)

26%

Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou

 

248

114

118%

 

1,011

1,608

(37)%

Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou  non-HKFRS [1

 

218

284

(23)%

 

1,038

1,878

(45)%

Zisk na akciu (centy USD)
Základný
Zriedený

 

 

2.02
1.95


0.95
0.93


1.07
1.02

 


8.41
8.05


13.50
12.74


(5.09)
(4.69)

 

 

 

Lenovo

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať