SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Skupina Slovak Telekom za prvých deväť mesiacov 2019: nový míľnik pre pokrytie optikou

Tlačové správy
0

„Slovak Telekom sa v tomto roku zameriava vo väčšej miere na vlastnú bázu zákazníkov, ich spätnú väzbu a riešenia pre lepšiu zákaznícku skúsenosť. Pozornosť smerujeme na dáta, pokrytie sietí a ich využívanie. Výrazne investujeme do budovania optiky a prekročili sme míľnik 600 tisíc domácností. V oblasti pevného internetu sme realizovali ďalšie zvýšenie rýchlostí VDSL i optiky. Našim klientom sme umožnili plošne prejsť z paušálov Happy na ÁNO a získať ešte viac dát. V júli a auguste sme ponúkli letné balíky dát a mobilná prevádzka vzrástla o 98 percent. Aj vďaka tomu naďalej rozširujeme našu bázu zákazníkov internetu, TV i mobilných paušálov. Finančné výsledky sú pozitívne vďaka miernemu rastu výnosov i EBITDA,“ uviedol Dušan Švalek, výkonný riaditeľ pre Slovensko v Skupine Slovak Telekom.

Špičkové siete pre kvalitné služby
Investície do nových technológií sú pre Telekom kľúčové, aj snaha sprístupniť ich čoraz väčšiemu počtu domácností a používateľov.
Rozširovanie pokrytia optickou sieťou prekročilo v treťom štvrťroku 2019 nový míľnik a dosiahlo 617 tisíc domácností. Zároveň Telekom rozširuje pokrytie VDSL sieťou na 664 tisíc domácnosti.

Na jeseň Telekom začal realizovať celoslovenské zrýchľovanie internetu na pevných sieťach – na optickej sieti stúpli rýchlosti dvojnásobne, na VDSL rástli rýchlosti downloadu i uploadu.

V oblasti 4G siete pokračuje Telekom v expanzii nových lokalít pre rýchlejšiu 4G+ sieť a na mape pokrytia pribudlo tento rok 25 lokalít s kapacitou do 200 Mbps. Rýchlejšie 4G+ pribudlo tento rok do miest Bojnice, Galanta, Hlohovec, Levice, Leopoldov, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Sereď, Sládkovičovo, Šaľa, Topoľčany. Žiar nad Hronom a aj ďalších dedín.

Pri 4G sieti sa Telekom orientuje na rozširované VoLTE portfólio a snahou je ponúknuť hlas na 4G sieti viac zákazníkom. Počet podporovaných zariadení stúpol na 99 modelov od jedenástich výrobcov.

Telekom z pozície technologického lídra realizoval v minulosti viaceré testy mobilných technológií a v januári 2019 predviedol Massive MIMO s ukážkou posilňovania sieťovej kapacity v súčasnej 4G sieti a jej možné využitie v ďalšej generácii sietí: viac zákazníkov využije vyššie rýchlosti v rovnakom čase.

Nové riešenia a vyššia zákaznícka skúsenosť
Ambíciou Slovak Telekomu je vo väčšej miere podnietiť Slovákov k využívaniu dát. Všetkým zákazníkom s paušálmi umožnil v júli a auguste len tak zdarma bez extra podmienok aktivovať si letný balík dát a prenášať oveľa viac dát.

Ďalším dôležitým krokom bolo umožnenie plošného prechodu z paušálov Happy na ÁNO. Vďaka nemu môžu zákazníci pokračovať na novom programe ÁNO aj počas viazanosti a získať najmä viac dát. Viac mobilných dát obsahujú aj nové paušály ÁNO Biznis, ktoré Telekom zaradil do ponuky v apríli.

Všetky tieto aktivity podporujú vyššiu dátovú prevádzku v mobilných sieťach. V auguste počas využívania letných balíkov dát dosiahla 3900 TB mesačne a medziročne stúpla o 98 percent.

Silnú zákaznícku skúsenosť ponúka Telekom aj zákazníkom s TV službami. V prvom kvartáli dostala TV platforma Magio TV očakávanú funkciu 2HD+2SD streamov na VDSL sieti a portfólio sa rozširuje o množstvo HD kanálov.

Telekom v lete zaradil nový kanál Premier Sport zameraný na ostrovný futbal, ktorý podčiarkuje zameranie na športového fanúšika. Zároveň má v ponuke aj exkluzívne programy pre odlišné cieľové skupiny: Ťuki TV, Folklorika a BBC Earth.

Prevádzkové ukazovatele

Pevná sieť
Počet TV zákazníkov Skupiny naďalej rastie a dosiahol už métu 627 tisíc.

Počet širokopásmových prístupov prekročil nový míľnik a stúpol na 701 tisíc.

V tisícoch (vrátane DIGI)

Q1-Q3 2019

Q1-Q3 2018

Medziročný nárast/pokles

Pevné linky

855

851

0,4%

Širokopásmové prístupy

701

683

2,6%

Zákazníci digitálnej TV

627

607

3,3%

 

Mobilná sieť
K 30.9.2019 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 432 tisíc zákazníkov.

Telekomu sa darí najmä v post-paid segmente, kde sa čoraz viac etablujú paušály ÁNO u nových zákazníkov a za deväť mesiacov predstavuje čistý prírastok už 91 tisíc klientov.

 v tisícoch

Q1-Q3 2019

Q1-Q3 2018

Medziročný nárast/pokles

Celkový počet

2 432

2 339

4,0%

- z toho počet zmluvných zákazníkov

1 614

1 498

7,7%

- z toho počet zákazníkov predplatených kariet

569

591

-3,7%

- z toho počet SIM kariet pre SkyToll

250

250

0%

 
Poznámka: Údaj 2 432 tisíc zákazníkov zohľadňuje počet klientov, ktorí vykázali aktivitu v priebehu posledných 12 mesiacov. Celkový počet aktívnych zákazníkov, ktorí využili služby Telekomu za posledné tri mesiace, dosiahol 2 334 tisíc zákazníkov.

Biznis výsledky
Za prvých deväť mesiacov roka 2019 dosiahla Skupina Slovak Telekom mierny rast v oboch hlavných finančných ukazovateľoch. Konsolidované výnosy dosiahli 574,1 milióna eur a prevádzkový zisk EBITDA 248,7 milióna EUR.

V miliónoch EUR

Q1-Q3 2019

Q1-Q3 2018

Medziročný nárast/pokles

Výnosy

574,1

555,4

3,4%

EBITDA (upravený)

248,7

239,6

3,8%

 
Poznámka: V prípade reportovania EBITDA novou metodikou so štandardom IFRS16 after lease by Skupina dosiahla jeho medziročný nárast o 3,3%.
 
Z dcérskych spoločností medziročne najviac rástol PosAm (o 7 percent) na 22,69 milióna EUR.
Výnosy DIGI Slovakia stúpli o dve percentá na 29,6 milióna EUR
Výnosy Zoznam a Zoznam Mobile dosiahli za deväť mesiacov 5,7 milióna EUR.
 

Slovak Telekom, a.s.

Všetky autorove články
Telekom Digital dáta siet 4G smartfon

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať