CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Slovenskí študenti dostali šancu vdýchnuť život ich predstavám o inováciách v zdravotníctve

Tlačové správy
0

European Innovation Days organizované EIT Health prichádzajú do Košic

Innovation Days (iDays) je jedinečná každoročná séria podujatí určených na podporu inovácií v oblasti zdravotníctva medzi univerzitnými študentmi prostredníctvom jednodňových a dvojdňových programov organizovaných na akademickej pôde v Európe. Slovensko je jednou z 20 krajín EÚ, v ktorých sa konajú iDays, a otvára sériu tohtoročných podujatí v strednej a východnej Európe. Podujatie sa bude konať za podpory Innovlab Startup Center T-Systems už 25. októbra v Kulturparku Košice.

Počas série podujatí v októbri a novembri sa vysokoškolskí študenti stretnú v 31 organizáciách v 20 krajinách Európy, aby predstavili a rozvíjali svoje digitálne projekty zdravotnej starostlivosti. Innovation Days  (iDays) organizuje EIT Health, celoeurópska sieť 140 vedúcich medicínskych a farmaceutických spoločností, výskumných inštitúcií a najlepších univerzít podporovaných Európskou úniou. Počas jednodňových alebo dvojdňových programov dostanú študenti úvod do praktických nástrojov na inováciu v oblasti zdravotníctva a pracujú v multidisciplinárnych tímoch na riešení problémov týkajúcich sa zdravia v skutočnom živote.

iDays sa uskutoční 25. októbra v košickom Kulturparku a bude ho hosťovať jeden z EIT Health Hubov - Innovlab Startup Center T-Systems. Cieľom podujatia je naučiť, ako sa myšlienky transformujú na skutočné projekty s obchodnou hodnotou. Organizátori sa zameriavajú na študentov vysokých škôl, ktorí pracujú na svojej bakalárskej práci v oblasti zdravotníctva alebo digitálneho zdravotníctva. Podujatia budú zahŕňať inšpiratívnych prednášajúcich a trénerov, ktorí predstavia študentom praktické nástroje v oblasti inovácií, dizajnérskeho myslenia a prezentácie nápadov. Registrácia na podujatie je už otvorená na tejto adrese: https://www.innovlab.myt-systems.sk/.

Študenti vytvoria multidisciplinárne tímy a budú čeliť aktuálnym výzvam v zdravotníctve, ktorým čelia spoločnosti a iné organizácie zo siete EIT Health v reálnom živote. Na riešenie problémov budú musieť využiť svoje obchodné znalosti a nápady v oblasti digitálneho zdravotníctva. Profesionálni mentori im pomôžu pri budovaní ich projektov. Tímy predložia svoje nápady a posúdi ich skupina odborníkov, ktorí používajú štandardizované kritériá na udeľovanie cien najlepším tímom.

Víťazné tímy budú následne pozvané na podujatie Winners Event, ktoré sa uskutoční 1. decembra v Paríži, kde sa stretnú s rovesníkmi zo všetkých zúčastnených univerzít. Na tomto podujatí dostanú študenti podporu a zdroje na ďalšie rozvíjanie svojich nápadov a dostanú viac odbornej prípravy v oblasti metodológie inovácií.

„IDays sú koncipované ako prvý krok pre študentov na ceste k inováciám v oblasti zdravotníctva. Tieto špeciálne podujatia už povzbudili stovky študentov v celej Európe, aby sa vydali na cestu inovácií,“ uviedla Mónika Tóth, programová manažérka Regionálneho inovačného programu (RIS) EIT Health InnoStars. „Tento rok budú takmer 40 percent podujatí iDays organizovať EIT Health Huby v strednej, východnej a južnej Európe. Toto číslo dokazuje významné zapojenie pokrokovejších regiónov do rozvoja miestnych inovačných ekosystémov, ako aj do zvyšovania kvalifikácie širokej skupiny talentov v regióne.“

S cieľom zapojiť širokú skupinu talentov v strednej, východnej a južnej Európe podporuje EIT Health pokrokovejšie regióny pri objavovaní a rozvoji inovácií v zdravotníctve prostredníctvom Regionálneho inovačného programu. Výsledkom bude, že lokálne centrá s názvom EIT Heath Hub v týchto regiónoch budú mať už druhý rok možnosť zorganizovať iDays v nadchádzajúcich týždňoch.

 

eit-healt

Všetky autorove články
student inovácie zdravotnictvo startup

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať