SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Smart metering na Slovensku

0
Nové technológie neobchádzajú ani takú tradičnú činnosť ako je meranie spotreby elektriny. Inteligentné meracie systémy (IMS) označované v zahraničí ako SM alebo „smart metering“ pre koncových odberateľov energií nájdeme na Slovensku od roku 2014. V súčasnosti prebieha ich masovejšia inštalácia, pretože povinnosť inštalovať SM elektromery u nás určuje vyhláška číslo 358/2013 (zo dňa 28. 10. 2013) z dielne MH SR. Zodpovednosť za nasadenie IMS leží na distribučných spoločnostiach, no úžitok prinášajú všetkým účastníkom energetického trhu. Aktuálne počet inštalovaných IMS prekročil 100-tisíc kusov. Každé IMS zariadenie v prevedení so základnou funkcionalitou, má integrovanú obojsmernú komunikáciu medzi odberným miestom koncového odberateľa elektriny a centrálou IMS so zabezpečením prenášaných údajov a správ s meracím intervalom nastaveným na 15 minút. Ak to lokálne podmienky umožňujú, IMS dáva možnosť diaľkovo zapínať a vypínať odber elektriny. Zariadenia IMS umožňujú vykonávať pravidel ... Zobrazit Galériu

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Všetky autorove články
technológie smart city Slovensko buducnost elektrina

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať