SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Softvér z druhej ruky: výhody a riziká

0
Určite ste postrehli, že softvér, presnejšie licencie, možno kúpiť aj oveľa lacnejšie než z oficiálnych zdrojov. Ide o takzvané druhotné licencie, teda licencie, ktoré pôvodný majiteľ z rôznych dôvodov predal firme, ktorá takéto softvérové licencie ponúka. Výhodou je nízka cena, ale musíte počítať aj s určitou mierou rizika. Legislatíva Z hľadiska legislatívy vstupuje do hry princíp vyčerpania práv tvorcov k softvéru. V praxi to znamená, že vývojár či dodávateľ softvéru nemá právo po jeho prvom predaji obmedzovať nadobúdateľa v jeho ďalšom prevode na tretiu osobu. Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z roku 2012 definovalo, že princíp vyčerpania práv sa vzťahuje nielen na softvér distribuovaný na fyzickom nosiči (DC, DVD...), ale aj na softvér distribuovaný prostredníctvom internetu. Ak si niektorá firma v obchodných podmienkach stanoví, že zakazuje predaj licencií na svoj softvér, prípadne takýto predaj sa dá realizovať len so súhlasom dodávateľa, takéto podmienky sú v rozpore s princípom v ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať