SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Software Asset Management – optimálne riadenie a správa firemných softvérových prostriedkov

0
Vývoj v IT priemysle je rýchly a nákladný, preto je potreba Software Asset Managementu (SAM) v akejkoľvek podobe čoraz naliehavejšia. Vývoj výkonnejšieho hardvéru a jeho dostupnosť ide ruka v ruke s vývojom sofistikovanejšieho a bezpečnejšieho softvérového vybavenia. S výkonnejšími a bezpečnejšími softvérovými vybaveniami súvisia zvyšujúce sa náklady na prevádzku informačných systémov, ktoré treba optimalizovať. Pri ideálnom stave je prostriedkom na dosiahnutie pracovného výkonu, pre ktorý je dimenzovaný, revízia hardvéru. Pri takomto postupe sa v záujme zachovania kvality obsluhovaného servisu neodporúča žiadna ďalšia optimalizácia. Priestor na uvoľnenie zdrojov je na softvérovej úrovni. Licenčné podmienky sú záväzný právny dokument. Určujú, za akých podmienok autor poskytuje súhlas s použitím jeho produktu – softvéru. Licencia môže byť viazaná na hardvér, na rozsah či spôsob použitia s časovým ohraničením či s inými obmedzeniami. Zásadný rozdiel medzi domácim a podnikovým riešením ...

Miloš Fara, T-Systems Slovakia

Všetky autorove články
softver manazment

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať